Čeští praktičtí lékaři podporují Ukrajinu

Čeští praktičtí lékaři podporují Ukrajinu, zásadně nesouhlasí s agresí Vladimira Putina vůči ukrajinskému národu a násilnému obsazení svobodné svébytné země. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů vyzývá své členy, aby pomohli bezplatně ošetřit ukrajinské uprchlíky, kteří dosud nezískali od českého státu tzv. statut strpění, na který se váže zdravotní pojištění. „Umíme nabídnout bezplatné ošetření, neumíme ale zajistit ostatní následné věci. Toto nyní řešíme s ministerstvem zdravotnictví. Naše odborná společnost uvolní na pomoc ukrajinským uprchlíkům prostředky až do výše jednoho milionu korun,“ říká předseda SVL ČLS JEP doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Seznam praktických lékařů, kteří se k pomoci již přihlásili, lze nalézt na nově založených webových stránkách http://lekariproukrajinu.cz

K bezplatné pomoci uprchlíkům z Ukrajiny se připojili i dětští praktičtí lékaři. „Všichni sledujeme s napětím a velkým znepokojením dění na Ukrajině. Všichni přemýšlíme, jak pomoci rodinám, které jsou postiženy válkou. Očekáváme příliv uprchlíků, mezi nimiž budou zejména ženy a děti. Přemýšleli jsme jak můžeme pomoci, a rozhodli se že v první řadě tím, co umíme, tj.  bezplatným poskytnutím lékařské péče. Vyzvali jsme naše členy aby poskytli akutní ošetření nemocných dětí, úhradu léků a vyšetření, povinné očkování především kojenců a celkové prohlídky. Mnozí z nás ještě nezapomněli na hodiny ruštiny a měli bychom tak rozumět ukrajinsky mluvícím osobám, případně můžeme požádat o doprovod a tlumočení některým zde žijícím Ukrajincem,“ říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR MUDr. Ilona Hülleová. 

Dětští praktičtí lékaři budou v dalších dnech jednat s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o možnostech a způsobu úhrady pro případnou potřebu lékařských služeb poskytovaných dětem z Ukrajiny. Napsali jsme ministrovi zdravotnictví o instrukce, jak postupovat když bude dítě potřebovat laboratorní vyšetření nebo další specializovanou péči, která už není v naší gesci. Stejně tak u případů, kdy musíme vydat e-recept na léky, které nemáme k dispozici,“ dodává MUDr. Hülleová.

Na situaci promptně zareagovali čeští kardiologové – na konto SOS Ukrajina (Člověk v tísni) poslali za odbornou společnost 150 000 korun a vyzvali své členy k pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří budou jejich péči potřebovat. Vyzvala také své ruské kolegy aby se zasadili o ukončení agrese své země. „Česká kardiologická společnost vyjadřuje svůj zásadní protest proti barbarskému chování Ruské federace a jejího vedení. Vysoce si vážíme práce našich ruských kolegů, ale nemůžeme být lhostejní ani mlčenliví ke zločinnému počínání vedení jejich státu. Pevně doufáme, že mysl ruských kardiologů nepodlehla demagogii hlásané administrativou Ruské federace a že naši kolegové v Rusku zůstanou nestranní a budou se zasazovat za ukončení agrese své země proti nevinným ukrajinským lidem. Česká kardiologická společnost vyjadřuje svoji podporu kolegům a kolegyním z Ukrajiny a poskytne jim maximální podporu v rámci možností, které nám aktivity naší společnosti dovolují. Vyzýváme naše kolegy, aby v případě potřeby poskytovali pomoc i obětem války v jejich praxích,“ říká předseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Čtěte dál …

Český unikátní půdní mikrogel získal ocenění Grand Prix na veletrhu TECHAGRO za řešení sucha. ESCUBE pomáhá rostlinám lépe hospodařit s vodou a živinami z půdy

Česká společnost ESCUBE s.r.o. slaví úspěchy na prestižním veletrhu TECHAGRO. Multifunkční 100% biodegradovatelné přípravky zvyšují vitalitu rostlin i za sucha a zároveň pozitivně ovlivňují kvalitu půdy.  ESCUBE obsahuje unikátní hydroabsorbční mikrogel, který...

pokračovat ve čtení