Uměleckoprůmyslové museum v Praze zve na výstavu Český porcelán tří století

Český porcelán tří století je vůbec první výstavou, která se pokusí ve zkratce přiblížit vývoj porcelánu vyrobeného na území Čech od jeho počátků až k dnešním dnům. Navíc expozice představí ucelenou historii českého a československého porcelánu poprvé z hlediska výtvarného vývoje, tedy prostřednictvím vzhledu porcelánových výrobků typického pro určitá období. Na poměrně malém prostoru provede návštěvníka proměnou tvarů a dekorů stolního i ozdobného porcelánu v různých etapách, upozorní na zajímavá řešení a významné mezníky. Období empíru, biedermeieru, historismu a secese vystřídají dekorativismus a funkcionalismus, za úspěchy na bruselské přehlídce následuje doba socialistické velkoprodukce a po útlumu v období privatizace nabídneme pohled na dnešní situaci, kdy vedle zavedených společností vstupují na trh s rozmanitými porcelánovými kolekcemi i ateliéry návrhářů. Základním úkolem výstavy je upozornit na zručnost modelérů a nadání malířů v minulosti, stejně jako sledovat propojení práce návrhářů a designérů s následnou tovární realizací a velkoprodukcí v nedávné i bezprostřední současnosti.

Výstava, kterou můžete navštívit od 25. 4. do 8. 9. 2024, představuje reprezentativní výběr z produkce proslulých i méně významných porcelánek v Čechách. Nejstarší fázi zastupuje porcelán z Horního Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové či Lokte, z produkce 20. století vystupuje do popředí tvorba porcelánky v Ostrově, v moderním období pak návrhy designérů spolupracujících s Karlovarským porcelánem či autorské práce umělců i studentů činných v keramických ateliérech uměleckoprůmyslových škol.

Exponáty pocházejí z nejvýznamnějších českých muzejních sbírek, z nichž většina dokumentuje historii výroby českého porcelánu již od konce 19. století. Vedle početně rozsáhlé sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze jsou významnými pracemi zastoupeny sbírky Západočeského muzea v Plzni, Muzea Karlovy Vary, Regionálního muzea v Teplicích, Oblastního muzea v Chomutově či města Lokte. K úplnosti přehledu současného českého porcelánu vstřícně přispěli i současní přední výrobci.

Kromě jiných jedinečných, uměleckořemeslně náročně zpracovaných a na pohled krásných předmětů na výstavě uvidíte:

  •  nejstarší porcelánový výrobek z Čech, koflík s nápisem „Vivat Böhmen“ z roku 1784-
  •  koflíky a vázy s mistrně provedenými drobnomalbami pohledů na Prahu, Karlovy Vary a další známá místa
  •  proslulé soupravy pro císaře Ferdinanda I. a hraběte Thuna
  •  monumentální vázy určené pro expozice na světových výstavách v Chicagu a Paříži
  • secesní soupravy elegantních tvarů s květinovými dekory
  • extravagantně tvarovaný a exotickými motivy zdobený porcelán období art deco
  •  soupravy a plastiky, které úspěšně reprezentovaly československý porcelán na EXPO 58 v Bruselu či na XII. Trienále v Miláně v roce 1960
  •  tvorbu současných designérů

ale i mnohé další dekorativní předměty, figurální plastiky, kávové, čajové a jídelní soupravy i hotelový a varný porcelán.

Součástí výstavy je aktivní zóna s tématem stolování a pracovními listy.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

Český porcelán tří století. Komentovaná prohlídka
30. 4. 2024 v 18 h – historická budova
Proměny českého porcelánu. Přednáška
07. 05. 2024 v 18 h – historická budova
Český porcelán tří století. Komentovaná prohlídka
04. 06. 2024 v 18 h – historická budova
Český porcelán tří století. Komentovaná prohlídka
03. 09. 2024 v 18 h – historická budova

      

Čtěte dál …

Galerie plastik v Hořicích v Podkrkonoší uvádí výstavu To, co zbylo na počest stočtyřicetiletého výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické a zrodu dlouholetého umění kamenné krásy

V letošním roce si připomínáme 140. výročí od založení hořické Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické. Tato významná instituce ovlivnila nejen řady svých absolventů a absolventek, ale celé město Hořice. Podpořila rozvoj místní tradice...

pokračovat ve čtení