Moderní výuce ve školách pomáhají nové tečkované sešity

Linkovaný, nelinkovaný a čtverečkovaný – ke třem druhům sešitů, které jsou v našich školách běžné, se nově zařazují tečkované sešity. Zejména učitelé přírodních věd na nich oceňují, že spojují výhody všech tří klasických sešitů. Napomáhají při tvorbě grafů, nákresů a myšlenkových map, výsledný obrázek přitom neruší příliš výraznými liniemi. V nabídce Papíren Brno jsou sešity ve formátu A4 a A5. Design menšího formátu A5 navrhli studenti Střední školy informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích.

„Sešity s tečkovanou lineaturou jsou užitečným křížencem mezi čtverečkovaným a klasickým linkovaným sešitem. Horizontální linie teček umožňuje udržet písmo v rovině, zatímco vertikální linie teček rozšiřuje pole možností, jak lze sešit využít. Doporučila bych ho zejména pro předměty z oblasti přírodních věd. Při hodinách přírodopisu po žácích většinou vyžaduji nelinkované sešity a podložku, protože si velmi často dělají různé nákresy a schémata, a předtištěná lineatura zde ruší. Tento typ sešitu je tedy ideálním kompromisem,“ popisuje výhody a praktické využití sešitu učitelka přírodopisu Barbora Konečná ze Základní školy Karla Klíče v Hostinném.

Papírny Brno, které v minulosti zavedly číselný standard pro označování sešitů, přiřadily tečkovanému potisku koncovou číslici 8. Malý tečkovaný sešit A5 se 40 listy papíru tedy nese označení 548. Vedle červených prvků u linkovaných, modrých u čistých a zelených u čtverečkovaných sešitů rozeznají rodiče a žáci ty tečkované i podle jednotících prvků žluté barvy.

„Dnešní škola dává větší důraz na moderní způsoby výuky a projektové učení či pomáhá dětem se orientovat v učivu a propojovat témata prostřednictvím myšlenkových map. K tomu se naše tečkované sešity hodí stejně jako k vytváření nákresů a grafů v předmětech jako přírodopis, fyzika, zeměpis nebo matematika. Naopak bych jej nedoporučila pro žáky na prvním stupni, kteří se psát teprve učí a potřebují plné linky, aby jim písmo nikam neujíždělo,“ doplňuje vedoucí marketingu Papíren Brno Petra Holubová.

Novými sešity chtěly Papírny Brno oslovit vkus současných žáků a studentů základních a středních škol. I proto požádaly o pomoc s designem středoškolské studenty a studentky pardubické DELTA – Střední školy informatiky a ekonomie. Obálky, které sešity nesou, vznikly při výuce předmětu Počítačová grafika. Ukázky sešitů jsou přílohou této tiskové zprávy.

„Ze spolupráce s Papírnami Brno jsme opravdu nadšeni. Pro studenty nemůže být lepší motivace, než když sešity s jejich grafickým návrhem používají žáci po celé republice. Tohle sebelepší zadání školního úkolu nikdy nemůže nahradit,“ popisuje zkušenosti ze spolupráce ředitel DELTA – Střední školy informatiky a ekonomie Jiří Formánek.

Sešity jsou dostupné v běžné prodejní síti prodejen papírnictví.

Čtěte dál …