Mravenci – život lesního společenství

Fantastická 3D expedice do mraveniště čeká na čtenáře knihy MRAVENCI – Život lesního společenství. Koncepce knihy umožňuje vnímat anatomii, biologii, životní cyklus mravenců i sociální strukturu a komunikaci uvnitř mravenčí kolonie mnohem intenzivněji než při reálném pozorování mraveniště pouhým okem. Dokonalé 3D makro ilustrace vizualizují s překvapivou přesností i ty nejmenší detaily mravenčího mikrosvěta. V kombinaci s odbornými popisy jsou úžasným zážitkem i zdrojem k získání komplexních znalostí. Knihu vydalo Nakladatelství KAZDA.

Mravenci patří k nejpozoruhodnějším živočichům. Při pohledu do mraveniště nás nepřestává udivovat dokonalá organizace jejich společenství a v širších souvislostech i jejich nezanedbatelný vliv na životní prostředí. Soužití mravenců a jejich fascinující schopnost vzájemně komunikovat inspirovaly Armina Schieba k neobvyklému projektu: v digitálně modelovaných hyperrealistických 3D ilustracích nám ve své knize poskytuje pozoruhodný vhled do života mravenců lesních.

Mravenci autora zaujali díky mnohavrstevnému společenskému životu, spolupráci při řešení komplexních úloh a v neposlední řadě díky vzájemnému výměnnému vztahu s okolním světem. Práce Armina Schieba měla nejprve obsahovat téma kolektivní inteligence. Při rešerši v jednom výtisku časopisu National Geographic však objevil fotoreportáž o armádách jihoamerických nájezdných mravenců, kde byli mravenci znázorněni při sociálních činnostech z absolutní blízkosti. Tato reportáž ho natolik zaujala, že se rozhodl kolektivní inteligenci ilustrovat na mravencích. Při vzniku knihy pro něj bylo zcela zásadní znázornit mravence a jejich okolí věrohodně. Hlavním cílem knihy totiž je, aby se čtenář s těmito nenápadnými a podivuhodnými obyvateli naší přírody seznámil. Autor by si přál, aby kniha přispěla k tomu, že se u veřejnosti probudí zájem o mravence a respekt vůči nim a že budou vnímáni jako živí tvorové, kteří si zaslouží naši ochranu.

O autorovi:

Armin Schieb (*1982) vystudoval obor ilustrace se zaměřením na informativní ilustraci na HAW v Hamburku. Knižní projekt MRAVENCI – Život lesního společenství vznikl jako závěrečná práce jeho magisterského studia. Dnes pracuje jako nezávislý ilustrátor v Hamburku. Zajímají ho obzvlášť vědecká a technická témata a žánr fantasy.

Více na www.knihykazda.cz.

Čtěte dál …