LABUŤ A LOVEC… A JIŘÍ BŘEZINA, JAK HO NEZNÁTE

Oceňovaný autor Jiří Březina opustil svoje dosavadní detektivní hájemství a v románu
Labuť a lovec se vydal hluboko do minulosti a do jiného žánru. Jeho mytologií prostoupený příběh se odehrává v období mezolitu a přináší velmi autentický pohled na život lidí té doby na našem území.

Tam, kde se dnes leskne hladina Lipna a zvedají se šumavské kopce, se před tisíci lety rozprostíralo území mezolitických lovců. Jeden z posledních ostrůvků původního lidského způsobu života ale musel dříve nebo později čelit nově příchozí civilizaci zemědělců a pastevců. Na pozadí mýtu o labutí panně, který patří k nejstarším lidským vyprávěním, se rozvíjí první opakování příběhu Evropy: s jeho migrací lidí a kultur, válkami, odchodem starého a příchodem nového, krví, násilím… i se záblesky naděje.

Jiřímu se podařilo zachytit atmosféru střední doby kamenné, období, ke kterému se současná beletrie obrací zřídkakdy. V drobné, dobrodružstvím prostoupené knize zdařile vykreslil mezolitické prostředí, opíral se o zevrubně nastudované historické reálie – archeologické poznatky ze skutečných nalezišť v jižních Čechách. Knihu doplňují i výrazné ilustrace Sabiny Chalupové; čtenář pozná, jak asi mohl vypadat život lidí na konci éry lovců a sběračů. Seznámí se s prostředím, jejich zvyky, pověrami a vírou v moc přírody a duchů, s úctou, kterou chovali ke svým zemřelým.


Jiří Březina je známý svým zájmem o toto období, disponuje rozsáhlými znalostmi, které nyní přenesl do titulu, jehož napsání je vlastně jeho splněný sen. Zároveň dokázal, že umí napsat nejen brilantní detektivní román, ale i nosný historický příběh.

Kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad, cena 349 Kč, vychází i jako e-book.

Čtěte dál …