Praha se v roce 2021 vyrovnala se ztrátami způsobenými nuceným uzavřením

Činnost Botanické zahrady hl. m. Prahy byla vloni ovlivněna pandemií koronaviru. Zahrada byla od konce roku 2020 až do 12. dubna 2021 zcela uzavřena, skleník Fata Morgana musel zůstat zavřený o měsíc déle. Přesto se zahrada dokázala s touto situací vyrovnat. Oblíbené jarní výstavy se přesnuly na jiné období a návštěvníci na areál trojské zahrady nezanevřeli. V roce 2021 jich přišlo přes 315 000. To je o 120 000 návštěvníků více než v roce 2020 a návštěvnost se tak vyrovnala roku 2016, kdy bylo po celý rok otevřeno. Nejúspěšnějším obdobím se staly měsíce září a říjen, kdy se konala výstava bonsají, tradiční vinobraní, výstava orchidejí i oblíbený program spojený s dýněmi a Halloweenem. Ztráty na vstupném za dobu  uzavření, které činily osm milionů korun, se podařilo vyrovnat díky zvýšenému zájmu návštěvníků, úsporným opatřením a zejména díky podpoře zřizovatele – Magistrátu hl. m. Prahy. Za vstupné Botanická zahrada Praha v roce 2021 utržila 18,5 milionu korun, dalších téměř 4,5 milionu korun získala za doplňkové služby, jako je například prodej vína nebo pronájmy prostor. V roce 2021 také zahrada získala silného partnera – značku Hyundai.

„Rok 2021 byl pro nás skutečnou výzvou. Zahrada byla zcela uzavřena dlouhých 115 dní – od 18. prosince 2020 až do 12. 4. 2021. Skleník Fata Morgana, ve kterém se pravidelně na jaře konají nejúspěšnější výstavy, byl uzavřen až do května. Ztráty na vstupném za celé toto období se vyšplhaly až na osm milionů korun. Bylo tedy nutné přehodnotit plány na celou sezónu, abychom byli schopni ztráty vyrovnat. Návštěvníky jsme nechtěli o oblíbené akce připravit, a tak jsme je přesunuli na jiné termíny. Období uzavření jsme navíc využili k tomu, abychom dokončili některé investiční akce, zrekonstruovali vybrané expozice a infrastrukturu zahrady. Řekl bych, že rok 2021 nakonec skončil úspěšně a nyní vstupujeme do sezóny, kterou pevně věřím již nenaruší žádné mimořádné události,“ uvádí Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Novinky pro návštěvníky zahrady

Rok 2021 byl rekordní z pohledu investic do nových projektů. Většina stavebních záměrů má vést ke zvýšení návštěvnického komfortu a zážitku. Byl otevřen nový vstupní areál u skleníku Fata Morgana, kde se návštěvníci mohou občerstvit v restauraci a odpočinout si na dekorativních terasách s vodní plochou a pergolami. V zahradě se objevil nový mobiliář – pohodlné lavičky a odpadkové koše. V polovině roku byla zahájena stavba nového vstupního areálu s výstavním sálem v ulici Nádvorní. Kromě multifunkčních prostor pro konání výstav nebo přednášek nabídne moderní zázemí pro návštěvníky, jako novou pokladnu, obchod se suvenýry, občerstvení a hygienické zázemí. V rámci areálu je také zakomponována relaxační zóna přiléhající k Ornamentální zahradě. Vznikne zde nové zázemí pro zaměstnance. Byla realizována rozsáhlá nová expozice, jež poukazuje na vybrané chráněné lokality České republiky. V přirozených podmínkách naleznou útočiště ohrožené druhy rostlin. V rámci investic se podařilo dokončit dlouho očekávaný vodovod z Vltavy a na něj navazující poslední fázi realizace závlahových systémů nezbytných pro další rozvoj expozic.

Oblíbené akce sezóny 2021

„Přestože zahrada přišla o více než čtvrt roku provozu a navíc o část jarního období, které bývá tím nejvytíženějším a nejkrásnějším, podařilo se uspořádat všechny plánované akce. V rámci propagace a komunikace jsme udělali vše pro to, abychom k nám návštěvníky přilákali zpět. Zjednodušili jsme prodej vstupenek prostřednictvím on-line platformy a zahájili jsme provoz e-shopu, v němž nabízíme zajímavé dárkové a propagační předměty, ale i knihy a zážitky. Nerad bych opomenul oblíbené akce a vůbec činnost Vinice a Vinotéky sv. Kláry a naše vína. Celou sezónu bych zhodnotil jako úspěšnou, za což patří velký dík všem kolegům v botanické zahradě, kteří odvedli nadstandardní práci,“ doplňuje Martin Jodas, náměstek pro obchod a marketing.

Po celý rok se návštěvníkům připomínal projekt Jedovatá sezóna. Jeho cílem bylo seznámit veřejnost s rostlinami naší přírody, zahrad i domácností, které jsou jedovaté a mohou znamenat potenciální nebezpečí. Skleník Fata Morgana se otevřel s výstavou exotických motýlů: Motýli – Jedovatá krása. Uskutečnily se výstavy sukulentů, cykasů, oblíbené letní vinařské akce, komentované prohlídky s kurátory botanické zahrady i degustace vína na vinici sv. Kláry. Nejvytíženějším obdobím celé sezóny byly měsíce září a říjen. Toto období zahájila soutěž Nejlepší české bonsaje, vystřídala ji výstava aranžovaných květin, po které následovaly Oslavy sklizně vína na vinici sv. Kláry a konec měsíce patřil přehlídce orchidejí. V říjnu proběhla velmi úspěšná výstava dýní, kde největším „tahákem“ byla rekordní dýně v ČR. Sezónu uzavřely tradiční večerní komentované prohlídky skleníku Fata Morgana – Džungle, která nespí.

Odborná a vědecká činnost v roce 2021

„Mezi naše priority v roce 2021, i přes řadu omezení, patřilo rozšiřování a zkvalitňování sbírkového fondu. Ačkoliv jsme přes veškerou snahu nemohli uspořádat zahraniční výzkumné expedice, dokázali jsme sbírky obohatit o významné exempláře formou výměny v rámci spolupráce s jinými organizacemi,“ doplňuje k odborné činnosti náměstek Vlastik Rybka. Odborná činnost se promítá i do popularizačních, prezentačních a publikačních aktivit Botanické zahrady Praha.

V roce 2021 bylo v části venkovního areálu Stráň zahájeno budování expozice ohrožených biotopů, kde se představí hadcová květena, druhy slanisek a slatinišť, ale také rostliny suchých stepních a skalních stanovišť z blízkého okolí Prahy či přímo pražské. Právě samotná Praha je územím, kam odborníci botanické zahrady upřeli svou pozornost. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy se zahrada aktivně podílí na ochraně mizejících rostlinných druhů. K tomuto účelu se zapojuje i do záchranných programů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Spolu s krajskými úřady se zaměřuje na pěstování druhů mizejících z jednotlivých regionů a udržuje genofondové kolekce vzácných druhů.

Zahájení sezóny 2022

V březnu, kdy se opět uskuteční tradiční výstava orchidejí, trojská botanická zahrada vstoupí do nové, již 53. sezóny, kdy je otevřena pro veřejnost. Návštěvníky čeká i letos řada oblíbených výstav a akcí. Od 4. do 20. března se ve skleníku Fata Morgana uskuteční výstava Orchideje šesti světadílů, která představí orchideje, které rostou prakticky po celém světě kromě nejsušších pouští a oblastí trvale pokrytých sněhem a ledem představí orchideje ze všech koutů světa, ale i nejrůznější zajímavosti a kuriozity, které se těchto rostlin týkají. V dubnu a květnu bude následovat výstava tropických motýlů – Motýli, zaostřeno na detail. Botanická zahrada také představí japonskou kulturu a umění bonsají a pro milovníky vína připravuje na září tradiční vinobraní. I letošní podzim bude ve znamení dýní a podzimních oslav Halloweenu. Návštěvníci se mohou zúčastnit i on-line přednášek, komentovaných prohlídek s kurátory botanické zahrady, přijít se inspirovat a poradit s pěstováním muškátů. V létě se také mohou naladit pro letní dovolenou a seznámit se s kulturou a přírodou Kypru.

Kromě široké nabídky akcí bude botanická zahrada pokračovat v investičních projektech, jejichž cílem je zvýšení komfortu a zážitku návštěvníků. V letošním roce bude dokončena stavba nového vstupního areálu s návštěvnickým centrem a výstavním sálem v ulici Nádvorní, Začátkem roku 2022 byla zahájena stavba propojení venkovního areálu botanické zahrady se skleníkem Fata Morgana a rovněž započala rekonstrukce viničního domku, kde vznikne unikátní degustační prostor. V areálu zahrady také vznikají nové expozice. Botanická zahrada se tak stává moderním areálem pro odpočinek, vzdělávání a poznávání přírody.

Sledujte dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook, Instagram a YouTube).

Novinky a další informace najdete také na

Více na https://www.botanicka.cz/.

Čtěte dál …

MEGA dětský kemp IV. v Putimově

Kam společně s dětmi o víkendu? Putimovští hasiči pořádají v sobotu 20. července na veliké louce pod koupalištěm už tradiční kemp pro rodiče s dětmi a se spaním pod vlastními stany. Celodenní program přináší ukázky sokolnictví (dravci), bublinovou show,...

pokračovat ve čtení

Léto s lehkostí aneb 4 tipy, jak se na dovolené neomezovat, pokud máte intoleranci na laktózu

Prázdninové cestování je v plném proudu. A k výletům neodmyslitelně patří také dobré jídlo. Pokud se ovšem vy nebo vaše děti potýkáte s intolerancí na laktózu, mohou vás při letních cestách čekat nepříjemné potíže. Připravíte-li se ale dobře, můžete si i tak užít léto...

pokračovat ve čtení