Rozhovor s Janem Kubíkem: Nemusíte za zdravím do Alp; i lipenský vzduch léčí dýchací cesty!

Jak dlouho žijete na lipensku?

Na lipensku žiji celý život. Dokonce stále na stejném místě – v Loučovicích.

Jan Kubík

Co máte na místním kraji rád?

Náš kraj považuji za jeden z nejkrásnějších v Čechách. Mám rád naši přírodu, Vltavu a vodní nádrž Lipno. Pro mne, jako pro myslivce, rybáře a včelaře, je to výborné místo k žití. Ale hlavně mám rád místní lidi.

Kolik let jste předsedou Svazku lipenských obcí?

Předsedou svazku jsem asi 8 let.

Co tato funkce obnáší?

Jedná se hlavně o koordinační činnost mezi obcemi, vyhledávání témat a jejich prezentování v rámci svazku. Dále zastupuji svazek navenek při různých jednáních, kde je třeba zastupovat zájmy svazku a naší oblasti.

Na co byste rád upozornil, co se lipenska týče?

O kouzlu lipenské – šumavské přírody se všeobecně ví. Pamětníci ovšem vědí, že kdysi, a není to zase tak dávno, se k nám lidé jezdili léčit šumavským vzduchem do plicní léčebny Hrudkov u Vyššího Brodu. Léčebna bohužel řadu let nefunguje, nicméně vědecký tým českobudějovického lékaře Petra Petra, který hledá farmakologicky účinné látky v jihočeské přírodě, před dvěma lety měřil aromatické silice v lesním vzduchu v srdci šumavského parku na Modravě a na Vydře. Se svými spolupracovníky nakonec spočítal, že vzduch z vonných silic šumavských borovic a smrků má velmi účinné léčivé inhalace právě i na Hrudkově. Dnes, v době, kdy spoustu lidí prošlo onemocněním Covid 19, se počet lidí trpící dýchacími potížemi navýšil. Moje rada tedy zní: nemusíte za zdravým vzduchem jezdit do Alp. Šumavské ovzduší vašim plicím prospěje úplně stejně.

Bylo by toho určitě mnoho, o čem hovořit. Náš kraj nabízí opravdu spoustu atraktivních vyhlídek, turistických tras, nádhernou přírodu, lipenské jezero je bezesporu maximálním lákadlem… Nemluvě o historických památkách, hradech a zámcích, venkovské architektuře, tradicích a podobně. Na lipensku si snad každý najde něco, co ho nadchne.  A je úplně jedno, jaké je roční období.

Zároveň jste také starostou lipenské obce Loučovice…

Ano, v Loučovicích jsem starostou od roku 2010, tedy 11 let.

Co považujete za úspěch v období Vašeho starostování?

Přebíral jsem obec v době její největší krize. V roce 2010 totiž zkrachovaly místní papírny, které byly největším zaměstnavatelem v obci i okolí. Loučovice se tehdy potýkaly s velkou nezaměstnaností a s tím spojenými problémy. Za úspěch považuji nejen to, že se obec povedlo stabilizovat a udržet základní služby v obci jako je například škola, lékařská služba, lékárna atd. Ale třeba i skutečnost, že se nám povedlo v obci masivně investovat, díky čemuž se každý rok daří nějaký kus naší obce opravit, či vystavět něco úplně nového. Rád bych zmínil také obnovu historického Spirova kanálu, který spojoval Loučovice s elektrárnou na Čertově stěně a dlouhá léta byl zasypaný pod zemí. Rozhodli jsme se, že kanál revitalizujeme. V prvé řadě proto, že byl plný odpadu a obec se chce zbavit této ekologické zátěže. Revitalizaci kanálu jsme připravovali čtyři roky, než se podařilo vyřídit veškerou administrativu a získat peníze. Nepotřebný kanál totiž loučovické papírny zavezly vším možným odpadem – popílkem, plasty, igelity, prostě vším, čeho se potřebovaly zbavit. A ve druhé etapě se firma pustí do toho druhého kanálu, umístěného souběžně. Rovněž ho důkladně vyčistíme, ale zpátky už ho nezasypeme. Znovu ho napustíme vodou, pak se uvidí, co s umělým vodním kanálem bude dál.  Kolem, po zasypaném kanálu povede asfaltová cyklostezka z Loučovic do Vyššího Brodu. Cyklostezka bude v Loučovicích navazovat na stezku do Lipna nad Vltavou.

Čeho byste ještě rád docílil?

V současné době se věnujeme především výstavbě bytů pro seniory a dále přípravou pozemků pro výstavbu rodinných domů. Moc rád bych docílil toho, aby mladí lidé zůstávali v naší obci, či případně nalákal nové lidi k trvalému bydlení do naší obce.

Jaké máte plány do budoucna?

Rád bych obhájil mandát poslance v letošních volbách. Od toho se bude odvíjet moje další plánování. Každopádně budu určitě znovu kandidovat na post starosty v naší obci, kde bych rád dokončil všechny projekty, kterou jsou momentálně rozdělané.

Zdroj: Helena Váňová Production

Čtěte dál …