Zaměstnanci se stále více rozhodují, kde pracovat, podle vztahů na pracovišti a firemní kultury

Pracovní trh je dynamický a konkurenční, a proto je pro firmy nezbytné, aby se odlišily a přilákaly ty nejlepší talenty. Data portálu Atmoskop.cz totiž ukazují, že firemní kultura hraje klíčovou roli při rozhodování stále většího množství zaměstnanců. Ti se při rozhodování častěji přiklánějí k zaměstnavatelům, kteří dokáží naplnit jejich představy o práci.

„Podle našich dat jdou očekávání zaměstnanců v pomyslné pyramidě potřeb klasicky zdola, od základních věcí, které požadují všichni, jako jsou plat či pracovní podmínky, ale dosahují stále výše. Rostoucímu množství lidí však záleží i na firemní kultuře, dobrém kolektivu, možnostech seberealizace i misi firmy a jejím celkovém směřování,“ říká Tomáš Pavlíček z Atmoskop.cz.

Atmosféra na pracovišti

Důležitost firemní kultury je pro image firmy a další nábor zaměstnanců zásadní. Podle posledního JobsIndexu společnosti Alma Career jsou pro nejvíce zaměstnanců klíčové vztahy na pracovišti a dobrá atmosféra ve firmě. Toto hledisko uvedlo 75 % z nich. Pro 74 % jsou důležité pracovní podmínky, pro 59 % z nich přímý nadřízený a pro 56 % organizace práce.

Data Atmoskop.cz ukazují, že lidé při výběru zaměstnavatele dávají výrazně přednost neformální firemní atmosféře před formální a tomuto hledisku přikládají velký význam. Od ideálního zaměstnavatele také chtějí, aby je nenutil do přesčasů, umožnil jim v práci flexibilitu a nabízel benefity a další vzdělávání.

Uvolněná a kreativní atmosféra

Inovativní firmy se snaží vytvářet inspirativní pracovní prostředí. Není již výjimkou, že aby podpořily spolupráci, stimulovaly kreativitu a zlepšily celkovou pracovní atmosféru, začleňují herní prvky – kulečníky, stolní tenis, na zahradě kuželník či petangue a ve speciálních místnostech speciální game zóny. Zaměstnanci tak udržují neformální vazby, což přináší více kvality i do jejich práce.

Klasické benefity nestačí

Z oblasti benefitů již zaměstnancům nestačí běžná multisportkarta, ale potřebují něco navíc. Pokud jsou rodiči mladších školních dětí zaujme je například možnost firemních školek nebo takových drobností, jako je speciální volno na první školní den. „Stále žádanějším benefitem, který může odlišit zaměstnavatele od ostatních je i využití sdíleného automobilu pro soukromé účely,“ říká Milan Beutl z Anytime.

Rovnováha mezi soukromým a pracovním životem

Stejně tak je, zejména pro mladší generaci, dnes důležitá rovnováha mezi soukromým a pracovním životem.  Stále více zaměstnanců pozitivně hodnotí, když jejich práce umožňuje vyváženost pracovního a soukromého života. Podobné je to taky s home office či hybridní prací. Nejen mladší generace, ale i zaměstnanci vychovávající děti, často preferují, když je jejich zaměstnavatel vstřícný k potřebám ohledně času a místa práce.

Jak se mezi firmami zorientovat

„Atmoskop.cz poskytuje lidem mimo jiné také takzvaný Company Matching, který pomáhá identifikovat firmy nejlépe odpovídající jejich osobním a profesním hodnotám. Člověk pak po vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na preference získá seznam firem, jež nejlépe odpovídají jeho představám,“ říká Tomáš Pavlíček z Atmoskop.cz. „Na jednom místě pak najdou největší množství hodnocení zaměstnavatelů v ČR, které umožňuje transparentní pohled do firem. Stále více žadatelů o práci se právě podle tohoto hodnocení rozhoduje“.

Čtěte dál …