Nejvýhodnější stravenka má nově hodnotu 150 korun

Jako každý rok i letos Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje od 1. ledna 2022 hodnotu stravného na pracovních cestách na 118 korun na den. Letos je změna výraznější, což je dáno především vysokou inflací, která na konci roku 2021 dosahuje 6 %. Spolu s růstem ceny „diet“ roste i částka, při které je stravenka pro zaměstnance i zaměstnavatele z hlediska zdanění nejvýhodnější. Pro rok 2022 je to 150 korun.

Používání stravenek, ať už ve formě papírových poukázek nebo karet, které se stávají hlavním nosičem stravenek, se řídí zákoníkem práce a zákonem o daních z příjmů a pro zaměstnavatele jsou daňově uznatelným nákladem. V roce 2022 si firmy odečtou z daní nejvíce, když zaměstnancům pořídí stravenky v hodnotě 150 korun na den.

Pro srovnání – v případě stravovacího paušálu – je denní limit pro rok 2022 82,60 Kč. Když zaměstnavatel poskytuje na obědy tuto nebo nižší sumu, neplatí zaměstnanec z této sumy žádné daně ani odvody. „Pokud zaměstnavatel bude přispívat na stravování vyšší částkou, což by bylo vzhledem k průměrné ceně oběda žádoucí, vše nad tento denní limit podléhá na straně zaměstnance jak dani z příjmu, tak odvodům pojistného,“ připomíná Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity a doplňuje: „Naproti tomu ze stravenek zaměstnanec žádné daně ani pojistné neodvádí a daňová zátěž je pouze na straně zaměstnavatele.“

„Zákon o dani z příjmů umožňuje firmám odečíst si z daní maximálně 55 procent z ceny stravenky. Zbývající část si často doplácí zaměstnanci, firmy ale pochopitelně mohou svým lidem uhradit i vyšší částku, ovšem už bez slevy na dani na straně zaměstnavatele. Pro zaměstnance se ale u stravenek vždy jedná o příspěvek, který na jeho straně nepodléhá zdanění ani odvodům,“ vysvětluje Machová a dodává: „Díky daňovému zvýhodnění jsou stravenky o čtvrtinu výhodnější, než kdyby zaměstnanci dostali o stejnou částku vyšší mzdu.“

Stravenky jsou spolu se zvýhodněným závodním stravováním vůbec nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem. V České republice je aktuálně využívá 1,5 milionu zaměstnanců a roste podíl těch, kteří místo papírových stravenek mají stravenkové karty. „Sodexo stravenkovou kartu má nyní k dispozici 300 000 uživatelů, “ říká Martina Machová. „Digitální karty mají řadu výhod, včetně toho, že se Sodexo je možné využívat řadu speciálních nabídek nebo službu Peníze zpět, kdy naši uživatelé mohou získat až 15 % zpět při platbě ve vybraných restauracích.“

Oproti roku 2021 se daňově optimální hodnota stravenky zvýšila o 13 Kč, její růst je již několik let kontinuální, například v roce 2018 šlo o částku 118 korun. „V roce 2021 se poprvé stalo, že průměrná cena oběda výrazně překročila hodnotu optimální stravenky, která nestačila na oběd v žádném z krajů,“ připomíná Machová s tím, že v předcovidových letech většina zaměstnavatelů hodnotu stravenkových benefitů pravidelně každoročně navyšovala. „Dělo se tak i v loňském roce, k navýšení přistoupilo více firem než v předchozích letech,“ uzavírá.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Horní hranice sazby stravného pro státní správu (pracovní cesta v délce 5-12 hodin) 86,00 Kč 93,00 Kč 97,00 Kč 103,00 Kč
108,00 Kč

118,00 Kč
Maximální daňově uznatelná výše příspěvku zaměstnavatele na stravování (70 % stravného) 60,20 Kč 65,10 Kč 67,90 Kč 72,10 Kč
75,60 Kč

82,60 Kč
Daňově optimální hodnota stravenky pro daný rok (55 % hodnoty hradí zaměstnavatel, 45 % hradí zaměstnanec) 109,45 Kč 118,36 Kč 123,00 Kč 131,09 Kč
137,45 Kč

150,18 Kč

 

Foto: Sodexo

Více informací na www.sodexo.cz

Čtěte dál …