123kurýr/123kuriér v roce 2021

Společnost 123kuriér patří na slovenském logistickém trhu k etablovaným firmám. Představitelé firmy se věnují podnikání v dopravě již od roku 2005, ale teprve založením vlastní sítě naplňují v posledních letech svoji představu balíkové logistiky „pro všechny“, tedy v oblasti B2B (doručování zásilek mezi firemními klienty), B2C (doručování firemních zásilek na soukromé adresy), D2C (doručování zásilek výrobce přímo koncovému zákazníkovi) a C2C (doručování zásilek mezi soukromými osobami). Uživatelsky příjemné aplikace pro zákazníky, využití know-how profesionálního týmu a odpovědný přístup k zákazníkům posunul společnost 123kuriér mezi přední poskytovatele kurýrních služeb na Slovensku.

V říjnu loňského roku vstoupila na český balíkový trh společnost 123kurýr (kurýr pro všechny), dceřiná společnost slovenské firmy 123kuriér. Vznikla tak česko-slovenská přepravní síť s velmi zajímavou nabídkou služeb a její rychlý rozvoj potvrzuje ambici majitelů posunout skupinu 123kurýr/123kuriér mezi významné firmy v segmentu balíkové logistiky v České republice a na Slovensku. „Loňský rok byl v naší skupině charakterizován velkými investicemi a prudkým rozvojem. Nevyhnuli jsme se samozřejmě některým problémům a chybám, ale díky neuvěřitelnému množství práce celého týmu je zvládáme překonat. Dosáhli jsme rychlého rozšíření a zahuštění přepravní sítě a zvládli jsme tak zásadní nárůst počtu zásilek. Na Slovensku, kde jsme již etablovanou firmou, se nám podařilo optimalizovat a rozšířit přepravní síť tak, že jsme zefektivnili přepravní toky a zlepšili ekonomiku provozu bez zdražení služeb. Rozšíření sítě do České republiky, které již nyní můžeme považovat za zdařilé, podpořilo navíc naše konkurenční výhody. Díky přepravnímu systému například dokážeme přepravit zásilku odkudkoliv z České republiky kamkoliv na Slovensko nebo opačně během 24 hodin. Navíc pro tyto zásilky platí stejné váhové a rozměrové limity, jako pro zásilky vnitrostátní. Většina naší konkurence rozměry a váhu mezinárodních zásilek omezuje a dodání do 24 hodin nabízí jen mezi určitými regiony sousedních států,“ uvádí Miloš Melník, generální ředitel skupiny 123 kurýr/123kuriér.

Představitelé firmy se věnují podnikání v dopravě již od roku 2005, ale teprve založením vlastní sítě naplňují v posledních letech svoji představu balíkové logistiky „pro všechny“, tedy v oblasti B2B (doručování zásilek mezi firemními klienty), B2C (doručování firemních zásilek na soukromé adresy), D2C (doručování zásilek výrobce přímo koncovému zákazníkovi) a C2C (doručování zásilek mezi soukromými osobami).

 V České republice zatím 123kurýr naplno zajišťuje oblast B2B a B2C a na rozšíření služeb průběžně pracuje. „Nabízíme novou strategii spolupráce. Nenutíme naše zákazníky, aby se zavazovali smlouvou, přijali třeba podmínky případného rozvázání spolupráce nebo jiná omezení. Zákazník vstupuje do našeho systému tím, že na základě unikátního přístupového hesla a odkliknutí základních přepravních podmínek může rovnou objednávat vyzvednutí a přepravu zásilek. Pokud nechce z nějakého důvodu ve spolupráci pokračovat, prostě další svozy zásilek neobjedná. Vše probíhá on-line, bezpapírově,“ uvádí Miloš Melník.

Skupina 123kurýr/123kuriér má aktuálně v České republice a na Slovensku 16 poboček a 2 distribuční centra (hub). Pracuje pro ni kolem 1000 lidí, 50 % z tohoto počtu jsou přímo kurýři. „Firma se po všech stránkách rozvíjí. Za rok 2021 činí náš obrat z balíkové logistiky 400 milionů CZK a mluvíme tak v rámci skupiny o 230% zvýšení,“ uvádí Miloš Melník.

Již se mnoho napsalo o tom, že logistika jako odvětví, a tedy i přeprava zásilek, roste „díky“ covidu, tedy nucené změně nákupního chování spotřebitelů během pandemie směrem k využívání e-commerce. „Víte, tenhle názor nemůžu plně přijmout. Pandemie má samozřejmě svůj pozitivní, ale na druhé straně i negativní dopad na náš business. Představte si, že ve vaší strategii můžete jen minimálně použít predikci a ani kvalifikovaně posoudit, jak se bude trh vyvíjet. Hlavně krátkodobé strategie jsou tak mnohdy naprosto mimo. Musíte se potýkat s mnoha překážkami. Zvládnout dobře enormní nárůst v sezónách, ale také například neúměrný počet zásilek soustředěných pouze na některé dny v týdnu. Na jejich zpracování potřebujete velké množství zaměstnanců. Jak jim ale efektivně zajistit práci ve dnech, kdy není nápor tak velký a provoz jejich práci nevyužije? Vím, jsou to problémy všech balíkovek, jenže příjemci nejsou ochotni tyto přetlaky na trhu, a tedy například prodloužení doby doručení akceptovat. V ostatních zemích EU je to jinak, doba doručení se pohybuje i v několika dnech. To v Česku a na Slovensku není možné. Běžná doba doručení (mimo doruční just in time nebo kurýrních služeb bázi okamžitého dodání), kterou příjemce očekává, je 24 hodin po vyzvednutí u odesílatele. Tlak na naše provozní zaměstnance i na kurýry je enormní,“ vysvětluje Miloš Melník. „Není to z mé strany stížnost. Musíme se trhu přizpůsobit. Na druhé straně se můžeme spolehnout na to, že v obou zemích stále roste podíl on-line prodeje a v některých segmentech maloobchodu je dokonce vyšší než průměr v celé EU. A nemyslím si, že tento trend bude v souvislosti s normalizací situace v době ,postcovidové‘ jiný. Budeme pokračovat a rozvíjet naši skupinu tak, abychom v budoucnu získali větší podíl na trhu. Připravujeme řadu novinek, hlavně v souvislosti s novými technologiemi a v oblasti zlepšení ,poslední míle‘. Chceme, aby naši zákazníci byli s naší prací spokojeni a spolupráce na bázi naprosté dobrovolnosti jim byla příjemná,“ dodává Miloš Melník.

Foto: 123kurýr

Více informací na: www.123kuryr.cz

Čtěte dál …