Jak zacházet s penězi nás učí hlavně rodiče, přiznávají české děti

Přetrvávající fenomén nedostatečné finanční gramotnosti sužuje mnoho českých domácností. V důsledku toho lidé činí chybná rozhodnutí, jako je nadměrná spotřeba, nevýhodná volba finančních produktů nebo sjednávání neuvážených půjček. Řešením přitom může být vzdělávání v oblasti financí už v útlém věku. Dostatečná finanční gramotnost je pak může v dospělosti ochránit před nehospodárným chováním. V anketě společnosti EOS KSI, do které se zapojilo 632 dětí ve věku 12 až 16 let z celé České republiky, však děti tvrdí, že finanční gramotnosti je učí více doma než ve škole.

Nízká úroveň finanční gramotnosti Čechů není žádnou novinkou. Řada domácností často zápolí se zadlužením, které často končí i nekonečnými exekucemi. Vzdělávání ve světě financí již na základních školách, doplněné pestrými vzdělávacími programy, se proto dostává stále více do odborné i veřejné diskuse. Významnost finančního vzdělávání už u dětí podporují také výsledky průzkumu České bankovní asociace, podle kterého se 54 % Čechů domnívá, že děti nejsou k povědomí o financích dostatečně vedeny v rodině. „Rozvíjení finanční gramotnosti již v dětském věku považujeme za velmi důležité. Nezřídka na školních akcích zjišťujeme, že řada dětí nemá žádnou představu, co to peníze jsou, kde se berou a jak je správně používat. Hrozí zde tedy nejen riziko špatných rozhodnutí, ale zejména snadné zneužitelnosti finanční naivity dětí,“ říká Mgr. Jakub Černý, ředitel Masarykovy základní školy Debř v Mladé Boleslavi. O vědomostních možnostech dětí na základě jejich věku hovoří také ředitelka Základní školy Tetín u Berouna Mgr. Ladislava Malířová: „Již v mateřské škole si děti hrají na obchod – prodávají, nakupují, sice jen dle svých představ, ale již v tomto věku získávají první zkušenosti s finanční gramotností. Od 1. třídy, kdy se již dokáží obratněji orientovat v číselných hodnotách, postupně více vnímají funkci bankovek a mincí.“

S více jak polovinou českých dětí doma rodiče mluví o penězích

Podle ankety společnosti EOS KSI jsou peníze důležité pro 85 % dotázaných děti. „Pozitivní zjištění je, že více jak polovina (58 %) přiznává, že s nimi doma rodiče finance probírají. Sedmi z deseti dětí (73 %) dávají rodiče kapesné a 73 % z nich dostává více jak 200 Kč měsíčně,“ komentuje výsledky Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI. Ne příliš pozitivní zjištění je, že třičtvrtě (75 %) mladých respondentů tvrdí, že ve škole je zacházet s penězi nikdo neučí. V anketě děti také přiznávají, že utrácí nejčastěji za jídlo, pak za oblečení a kosmetiku. Kdyby ze dne na den dostaly 100 tisíc korun, tak by je všechny utratil pouze jeden ze sta. Nejčastěji tvrdí, že by část utratily a část si uložily (46,5 %) nebo by si je všechny uložily (42 %).

Vzdělávací projekty cestou k lepší budoucnosti

V České republice existuje řada vzdělávacích projektů, které se snaží nepříznivou situaci zlepšit. Jedním takovým je projekt ManoMoneta. „Projekt pomáhá dětem od 9 do 13 let se naučit hospodařit s penězi zábavnou formou a připravit je na realitu dospělého života ve světě financí. Rovněž poskytuje učitelům kvalitní výukové materiály, prostřednictvím kterých mohou žákům hravou formou přiblížit problematiku financí,” popisuje Vladimír Vachel z EOS KSI. Podobné programy považují za důležité právě školy. „Přínosné jsou aktivity, se kterými přichází do školy odborník, kterého děti vnímají zase jinak než učitele. Žáci při takových lekcích hodně diskutují a doptávají se,“ přibližuje vlastní zkušenost Ladislava Malířová ze Základní školy v Tetíně.

Na webových stránkách ManoMonety si mohou učitelé zdarma stáhnout potřebné výukové materiály a následně si s dětmi vyzkoušet hru v podobě vědomostních karet, na kterých se objevují pojmy jako rozpočet, faktura, banka, dluh, peníze či spořící účet. „Naším cílem je, aby si děti prostřednictvím her a navozením reálných životních situací vyzkoušely, co je v dospělosti bude čekat,” dodává Vladimír Vachel s tím, že učitelé mají možnost si na stránkách projektu zažádat o bezplatnou konzultaci či o ukázkovou hodinu.

Ankety mezi dětmi a mladými se zúčastnilo 632 respondentů. Probíhala on-line v prosinci 2022. Účast byla podmíněná věkem od 12 do 16 let.

Čtěte dál …