Gymnazisté z Holešova v jazycích porazili zbytek České republiky

Žáci kvinty z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově zvítězili v celostátním kole online soutěže Jazykový WocaBee šampionát. Třetí ročník soutěže probíhal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Titul celostátních šampiónů získali žáci z Holešova v konkurenci 22 328 žáků z 1821 tříd z celé České republiky.  Během trvání soutěže se naučili 254 slovíček. Od pondělí 13. prosince si žáci z Holešova změří své síly v učení cizích jazyků s nejlepšími ze Slovenska v bonusovém česko-slovenském finále.

Soutěž Jazykový WocaBee šampionát se na českých základních a středních školách uskutečnila v termínu 20.10. – 24.11.2021. Soutěž probíhala výhradně online v aplikaci WocaBee k učení cizích slovíček a kritériem hodnocení v jednotlivých kolech soutěže byla píle žáků v učení se nové slovní zásoby. O té vypovídají body získané za procvičování slovíček v aplikaci, tzv. WocaPoints. Vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet WocaPoints na jednoho žáka. V šampionátě tak třída soutěží jako tým a v jazycích se zlepšují všichni žáci.

Do čtvrtého ročníku Jazykového WocaBee šampionátu v České republice se zapojilo 22 328 žáků z 1821 tříd základních a středních škol. Po vítězství v okresním a krajském kole se šampióny České republiky v učení cizích jazyků stali žáci kvinty z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově pod vedením své paní učitelky anglického jazyka Marie Otépkové. Díky své motivaci se žáci během trvání šampionátu naučili až 254 nových anglických slovíček. Každý z žáků v celostátním kole získal v průměru denně 3903 WocaPoints. Pro lepší představu – každá správná odpověď při procvičování slovíček znamená zisk přibližně 2 WocaPoints.

Paní učitelka M. Otépková hodnotí výkon a motivaci svých žáků v soutěži následovně: „Jsem velmi ráda, že i přes prvotní ostych, se žákům podařilo šampionátem probojovat až do celostátního kola a nakonec i zvítězit. Motivací pro ně byly nejen zajímavé ceny v jednotlivých kolech, ale hlavně možnost týmové spolupráce a vzájemné podpory.

Slavnostní vyhodnocení celostátního kola šampionátu se uskutečnilo v pátek 10.12.2021 online za účasti Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, PhD., radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje. „Blahopřeji žákům a žákyním Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově k úspěchu v soutěži Jazykový WocaBee šampionát. Zapojování do soutěží a dalších akcí podporujících jazykové vzdělávání vnímám jako velmi důležité,“ sdělila Z. Fišerová. „Zlínský kraj dlouhodobě reflektuje stále se zvyšující potřebu dětí i dospělých aktivně využívat cizí jazyk. Aktuálně se soustředíme zejména na rozvoj všech jazykových dovedností s důrazem na zvyšování komunikativní úrovně, rozšiřování odborných jazykových znalostí (zejména slovní zásoby) podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů a podporu vícejazyčnosti v souvislosti s procesy globalizace a regionalizace,“ doplnila radní.

Ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově PaeDr. Zdeněk Janalík o úspěchu své školy v celostátním kole jazykové soutěže řekl: „Z úspěchu našich studentů mám samozřejmě velkou radost. Děkuji jim, a také našim učitelům, za výbornou reprezentaci školy, ale především mně těší, že se dokázali prosadit v celostátní konkurenci. Znalost cizího jazyka patří v současné době k jedné ze základních kompetencí důležitých pro život. Výsledek je tak pro nás učitele i pro žáky důležitý signál, že ve výuce cizích jazyků jdeme správnou cestou, a to i s efektivním využíváním moderních technologií ve vyučování.“

Vítězové z Holešova se v termínu 13. – 15. prosince 2021 setkají s nejlepší třídou ze Slovenska, se žáky 3.B. z Gymnázia Janka Kráľa ve Zlatých Moravcích, v závěrečném česko-slovenském finále šampionátu. V soutěži opět zvítězí ti, kteří budou při procvičování slovíček motivovanější.

Na druhém místě v celostátním kole Jazykového WocaBee šampionátu v České republice se umístili žáci 4. třídy ze ZŠ a MŠ Křelov – Břuchotín v okrese Olomouc pod vedením paní učitelky Daniely Staňkové. Třetí místo obsadili žáci 5.C z ZŠ a MŠ Jana Husa v Písku pod vedením paní učitelky Jany Velátové.

Organizátor soutěže a autor aplikace WocaBee Michal Ošvát hodnotí třetí ročník soutěže následovně: „Vítězům celostátního kola Jazykového WocaBee šampionátu srdečně blahopřejeme, podali skutečně skvělý výkon. Ve WocaBee však máme dobrý pocit nejen z vítězství nejlepších, ale nejvíce z toho, že díky šampionátu jsme motivovali tisíce dětí k učení se cizího jazyka moderním způsobem. Věříme, že je to posune dál ve znalosti jazyků, které jsou pro jejich budoucnost velmi důležité.“

Celkové výsledky soutěže jsou dostupné zde:

https://www.wocabee.app/soutez/

Čtěte dál …