Předvánoční soutěž o knihu Historie v hádankách

Sbírka hádanek ve verších, které ukrývají zajímavosti z českých i světových dějin. Sto osobností, pětadvacet událostí, deset míst, deset předmětů a k tomu pět bonusových hádanek. Některé jsou jednoduché, jiné obtížnější, ale každá obsahuje pár pomocných informací, které s hádáním pomůžou. To vše najdete v publikaci Moniky Tilečkové Historie v hádankách.

Soutěžní hádanky. Víte, o koho se jedná?

 1. Mám ambice dobýt celý svět,
  však s Řeckem začnu právě teď.
  Za to, jak nás Řekové u Marathónu porazili
  a náš národ tím ohavně zostudili,
  musím se jim pomstít hned
  a ztracenou čest získat zpět.
  Na zlatém trůnu v čele Peršanů:
  „Však já ty Sparťany u Thermopyl dostanu!“

 2. Velkomoravský kníže tři syny měl,
  svornosti naučit je chtěl,
  aby po své smrti nedal říši v sázku,
  kázal jim vyznávat vzájemnou pokoru a lásku.
  A aby pochopili jeho vůli dosti,
  na třech prutech demonstroval nutnost soudržnosti.
  Tři pruty k sobě přimknuté
  zůstanou silou netknuté,
  kdežto jeden prut sám
  snadno je i větrem polámán.

3. Anglie je cenným důkazem toho,
že má-li ji v rukou žena,
dosáhne úspěchů mnoho.
Já jsem 63 let své zemi vládla,
přivést na svět 9 dětí jsem při tom zvládla,
svým 42 vnoučatům jsem výhodné sňatky domluvila,
čímž jsem si přízvisko „babička Evropy“ vysloužila.


Odpovědi zasílejte na mail: redakce@all4fun.cz do 5. 12. 2021. Do předmětu uveďte „Historie“.

Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který obdrží knihu s věnováním od autorky Moniky Tilečkové a sadu nálepek s ilustracemi z knihy.

Nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje  a  dát like FB profilu All4fun, nebo instagramovému profilu All4funcz.

Na výhru nevzniká právní nárok.

Čtěte dál …