Doba použitelnosti a doba minimální trvanlivosti

Lidé často tápou, nebo zaměňují dobu požitelnosti s dobou minimální trvanlivosti. Proto přinášíme přehled, jak se zorientovat.


Datum použitelnosti

– Datum použitelnosti se uvádí slovy „Spotřebujte do…
– Datum se uvádí v předepsaném pořadí – den, měsíc a rok ukončení této doby.
– Je-li potravina označena dobou použitelnosti, musí výrobce na obal doplnit i údaje o podmínkách skladování.
– Doba použitelnosti se používá pro ty mléčné výrobky, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. pasterované mléko, jogurty a některé čerstvé sýry.
– Výrobky s prošlou dobou použitelnosti se považují za zdravotně závadné a  nesmí se v žádném případě uvádět do oběhu!

Datum minimální trvanlivosti

–    Datum minimální trvanlivosti (DMT) se uvádí slovy „Minimální trvanlivost do…“ a opět následuje uvedení dne, měsíce a roku
–    Pokud je DMT kratší než 3 měsíce, nemusí být na obale uveden rok, pokud je DMT delší než 3 měsíce, ale nepřesahuje 18 měsíců, nemusí být na obale uveden den. Jestliže je DMT delší než 18 měsíců, nemusí být uveden ani den ani měsíc.
–    DMT se většinou označují ty mléčné výrobky, které se rychle nekazí, např. sýry, trvanlivé mléko, kondenzované mléko apod.
–    Po uplynutí DMT může obchodník výrobky prodávat, ale musí je umístit odděleně a upozornit na tuto skutečnost kupujícího.

Čtěte dál …

Drogerie ROSSMANN nabízí široký a kvalitní sortiment zdravé výživy. Zákazníci zde mohou nakoupit vedle zavedené značky enerBiO nově také produkty Alnatura.

Jídlo tvoří nedílnou součást našeho života. To, co jíme, ovlivňuje často nejen náš vzhled, ale také psychickou pohodu. Snažíme se proto přiblížit aktuálním trendům ve zdravé výživě a upravit celkově náš životní styl. BIO a EKO produkty jsou nyní stále více v kurzu. Na...

pokračovat ve čtení