Doba použitelnosti a doba minimální trvanlivosti

Lidé často tápou, nebo zaměňují dobu požitelnosti s dobou minimální trvanlivosti. Proto přinášíme přehled, jak se zorientovat.


Datum použitelnosti

– Datum použitelnosti se uvádí slovy „Spotřebujte do…
– Datum se uvádí v předepsaném pořadí – den, měsíc a rok ukončení této doby.
– Je-li potravina označena dobou použitelnosti, musí výrobce na obal doplnit i údaje o podmínkách skladování.
– Doba použitelnosti se používá pro ty mléčné výrobky, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. pasterované mléko, jogurty a některé čerstvé sýry.
– Výrobky s prošlou dobou použitelnosti se považují za zdravotně závadné a  nesmí se v žádném případě uvádět do oběhu!

Datum minimální trvanlivosti

–    Datum minimální trvanlivosti (DMT) se uvádí slovy „Minimální trvanlivost do…“ a opět následuje uvedení dne, měsíce a roku
–    Pokud je DMT kratší než 3 měsíce, nemusí být na obale uveden rok, pokud je DMT delší než 3 měsíce, ale nepřesahuje 18 měsíců, nemusí být na obale uveden den. Jestliže je DMT delší než 18 měsíců, nemusí být uveden ani den ani měsíc.
–    DMT se většinou označují ty mléčné výrobky, které se rychle nekazí, např. sýry, trvanlivé mléko, kondenzované mléko apod.
–    Po uplynutí DMT může obchodník výrobky prodávat, ale musí je umístit odděleně a upozornit na tuto skutečnost kupujícího.

Čtěte dál …

Masaryčka se připojuje do sítě Lokni. Filtrovaná voda bude na nádraží i v sousední administrativní budově

Pražské Masarykovo nádraží se připojilo do sítě filtračních stanic Lokni. Významný dopravní uzel se stal 13. nádražím v Česku, které nabízí cestujícím možnost načepovat si čerstvou filtrovanou vodu do vlastních lahví. Společnost Penta zároveň instaluje unikátní řešení...

pokračovat ve čtení