Chcete svým pejskům rozumět jako nikdy dříve? Pracujte s konejšivými signály.

Když psi komunikují mezi sebou, používají kromě hlasových projevů také nejrůznější znamení, která bychom mohli připodobnit k řeči těla. Tyto signály mají primárně zabránit vzniku konfliktu, zároveň ale tlumí stres a nervozitu a pes nám jimi může dát najevo například radost, stres nebo třeba omluvu. Naučte se rozpoznávat nejčastější konejšivé signály a vytvořte si se svým chlupáčem ještě silnější pouto než předtím.

Protože s námi naši psi nemohou komunikovat mluveným ani psaným projevem, kterému bychom my jako lidé rozuměli, je daleko těžší rozpoznat, co si myslí nebo co od nás v danou chvíli vyžadují. Základní signály, jako například vrtění ocasu nebo naježení hřbetu, jistě pozná každý majitel psa. Existuje ale řada dalších znamení, kterými se s námi psi snaží komunikovat.

Psí řeč těla popsala ve své knize Konejšivé signály norská cvičitelka psů Turid Rugaas. V knize autorka definovala přibližně 28 signálů, kterými nám chlupáč může dát najevo, že se mu něco nezdá nebo nelíbí. Mezi nejčastější projevy patří olizování, zívání, otáčení hlavy, odvracení pohledu nebo zvedání tlapky. „Pro mazlíčky jsou signály přirozenou řečí těla a je hlavně na nás, abychom jejich studiu věnovali čas, a mohli jim tak porozumět,‘‘ vysvětluje Tereza Kaniová, trenérka psů a ambasadorka značky Fitmin
a dodává, že je to investice, která se všem pejskařům rozhodně vrátí.

Význam signálů

Stejné signály mohou u psů značit různé věci. Olizování bývá většinou známkou úzkosti, nudy nebo strachu. Zároveň ale nemusí jít o žádný signál a pes se jen může snažit udržovat svou srst čistou. Je proto důležité být pozorný i k situacím, ve kterých pes určitý typ chování opakuje, případně k dalším přidruženým typům chování.

Mezi nejčastější signalizace patří rychlé olíznutí čumáku. Pes ho využívá například při hlazení, čímž upozorňuje, že je nespokojený. Pro uklidnění situace si zvířecí člen rodiny lehne břichem na zem. Vyjadřuje tím, že ho daná činnost nebaví nebo chce pauzu. Znamení je velmi často používání při hrách mezi psy.

Dalším velmi častým komunikačním prvkem je otáčení hlavy stranou, kdy se pes snaží vyhnout očnímu kontaktu. Například v situaci, kdy pes něco provedl a páníček mu chce vynadat, pes se očnímu kontaktu vyhýbá a hlavu natáčí stranou. Dává tím tak svému pánovi najevo podřízenost a svým způsobem
i omluvu. „Pokud vás pejsek začne konejšit, pootočte hlavu a zrak na chvíli i vy. Tím mazlíčka uklidníte,“ radí Kaniová.

Každý páníček by měl studiu chování svého psa věnovat zvýšenou pozornost, a to už od štěněčího věku. Některé signály se totiž s pejskem táhnou celý jeho život,“ říká ambasadorka. „Tím, že budete umět svému psovi porozumět, ho nejen chráníte, ale dokážete tak vyčíst i jeho potřeby a pocity. Pes
se vám za to rozhodně odmění,“
dodává trenérka psů.

Nejčastější příklady konejšivých signálů:
Pootočení hlavy nebo těl
Olizování nosu
Zmrznutí nebo nehybnost
Pomalé pohyby
Vrtění ocasem
Položení na břicho
Zívání
Mlaskání
Postoj ke hře, tzv. poklona

Čtěte dál …