Vysoký krevní tlak trápí až polovinu mužů ve středním věku. U žen dochází k nárůstu hodnot krevního tlaku zejména v období po menopauze

Výskyt vysokého krevního tlaku u obyvatel České republiky je stále velmi vysoký. Přitom hypertenze způsobuje řadu nebezpečných onemocnění kardiovaskulární soustavy. Studie provedená na vzorku celé populace prokázala vysoký krevní tlak u poloviny mužů ve věku mezi 35 a 45 lety. Ve vyšších věkových kategoriích se hypertenze vyskytuje až u tří čtvrtin mužů.  U žen dochází k nárůstu hodnot krevního tlaku zejména v období po menopauze, přičemž více jak 50 % žen má, na rozdíl od mužů, hypertenzi až ve věku 55–64 let.

Vysoký krevní tlak je častý rizikový faktor, který přispívá ke vzniku onemocnění srdce a cév jako je infarktu myokardu, ischemická choroby srdeční nebo mozková mrtvice. Dále může způsobit selhání ledvin, periferní cévní onemocnění nebo poškození sítnice a poruchy zraku.

„Často zejména proto, že vysoký tlak nebolí a jeho příznaky mohou být pro pacienta dlouho nepovšimnuty. Přitom v České republice se vysoký krevní tlak objevuje u 40 % obyvatel ve věku 25 až 64 let a více než 70 % u obyvatel mezi 55 až 64 roky,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Vysoký tlak ročně způsobí až 6 % všech úmrtí ve světě

Údaje z běžných zdravotních statistik totiž poskytují pouze informace o pacientech s již diagnostikovaným onemocněním. Pro skutečné hodnocení zdravotního stavu všech obyvatel jsou potřebné takové studie, které zahrnou do zkoumání i „zdravou“ část obyvatelstva. Právě taková studie proběhla v České republice pod názvem EHES.

Údaje o obecném zdravotním stavu obyvatel a výskytu rizikových faktorů jsou velmi užitečné a nepostradatelné pro vznik nejrůznějších preventivních programů a vytváření zdravotních strategií. V případě hypertenze zejména proto, že podle statistik celosvětově způsobuje až 6 % všech úmrtí.

Lidé s vyšším vzděláním mají větší tendence k nemocem oběhové soustavy

Studie EHES mimo jiné ukázala, že výskyt rizikových faktorů onemocnění srdce a cév je u obyvatel České republiky stále velmi vysoký. Tento stav rizikových faktorů jako je vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cukru a cholesterolu v krvi nebo nadváha z velké části odráží životní styl obyvatel, zejména nevhodné stravovací návyky a nedostatečnou fyzickou aktivitu. Dalším zajímavým faktorem ze studie je, že lidé s nižším socioekonomickým statutem (vzdělání, příjem) jsou více náchylní ke vzniku nemocí oběhové soustavy než osoby s vyšší socioekonomickou pozicí.

Vysoký krevní tlak trápí více muže

Ve studii EHES byla hypertenze zjištěna u 47 % mužů a 26 % žen. U mužů byl celkově zjištěn vyšší výskyt hypertenze než u žen, a to ve všech věkových skupinách.

„Bohužel již ve věkové kategorii 35–45 let měla polovina mužů naměřený vysoký krevní tlak nebo zvýšený krevní tlak, ve starších věkových skupinách byl tento rizikový faktor zjištěn u 75 % mužů. U žen dochází k nárůstu hodnot krevního tlaku zejména v období po menopauze, přičemž více jak 50 % žen má, na rozdíl od mužů, hypertenzi až ve věku 55–64 let,“ upozorňuje prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Přes všechna tato zjištění se celková úmrtnost na nemoci oběhové soustavy v České republice za posledních 25 let výrazně snížila, což je mimo jiné výsledek moderní diagnostiky a terapie vysokého krevního tlaku.

U žen dochází k nárůstu hodnot krevního tlaku zejména v období po menopauze

„Přesný věk příchodu menopauzy nelze přesně stanovit, většinou přechod u žen nastává mezi 40. až 60. rokem života. Jako průměrný věk se udává dle různých zdrojů 51 nebo 52 let. Svou roli tu hraje také genetika. Potíž je v tom, že hormonální změny směřující k menopauze můžete pociťovat už několik let před menopauzou jako takovou, říká se tomu premenopauza, předzvěst menopauzy. A často se zaměňuje s perimenopauzou, což je cca rok trvající období bezprostředně předcházející vlastní menopauze,“ říká Ilona Bittnerová odbornice na ženská témata a zakladatelka specializovaného e-shopu Maluna.cz.

Jak dlouho trvá menopauza?

„Častá otázka, ale její přesnější znění by mělo být, jak dlouho trvá předzvěst menopauzy. Premenopauza klidně až 15 let před menopauzou. Premenopauza je čas, kdy pohlavní hormony přirozeně začnou více kolísat, a právě tyto změny hormonů mohou vést k nepříjemným příznakům. Ženy si ale často neuvědomují, že mohou pociťovat příznaky dlouho před „oficiální“ menopauzou. A co je ještě víc zneklidňující, psychické příznaky předvoje menopauzy se někdy chybně léčí pouze antidepresivy,“ říká MUDr. Jiří Emmer z Onapharm, který provozuje také internetovou poradnu www.egynda.cz.

Čtěte dál …