Setkání chřipky a covidu uvidíme v zimním období častěji

Chřipka je sezónní nákaza chladné části roku, epidemické vlny obvykle nastupují mezi prosincem a březnem, nejčastěji dochází k jejich kulminaci v lednu nebo v únoru. Ročně je ve světě zaznamenáno 3-5 milionů těžkých nákaz a 290-650 tisíc úmrtí na chřipku[1]. Výjimkou byly uplynulé dvě sezóny kvůli přísným opatřením proti kapénkovým nákazám.  V chřipkové sezóně 2021/2022 byly zaznamenány 2 chřipkové vlny, jedna na přelomu roku a druhá mezi 10. a 15. kalendářním týdnem. Chřipkový virus byl v národní referenční laboratoři zaznamenán ve stovkách případů. Letošní chřipková sezóna by mohla být nejhorší za poslední roky, důvodů je více.

„Letos bude od r. 2020 nejnižší ochota obyvatel dodržovat preventivní opatření proti respiračním nákazám a navíc za poslední dva roky nebyla populace s virem chřipky významněji konfrontována, proto chybí většině protilátky. Určitým indikátorem vývoje chřipky na severní polokouli je situace v létě na jižní, kdy mají své zimní období, a například Austrálie si letos prošla nejhorší chřipkovou epidemií za posledních 5 let,“ uvádí doc. MUDr. Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

„Viry chřipky velmi pravděpodobně dorazí v obvyklém čase. Příležitostně se chřipkové viry budou objevovat v populaci už před Vánoci, hlavní nápor však obvykle nastává až po nich. Podíl chřipkových nákaz na celkovém počtu infekcí dýchacích cest se zvýší po novém roce, chřipková epidemie většinou vrcholí v lednu nebo v únoru,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Epidemie chřipky obvykle začínají v dětských kolektivech a rozšíří se do rodin a z nich dále do pracovních kolektivů, volnočasových kolektivů apod. Chřipka se přenáší především přímo z člověka na člověka, ale i nepřímo přes ruce. Důležitá je ochrana dýchacích cest. Dodržet odstup od cizích lidí, zejména od osob s příznaky infekce dýchacích cest. Pokud to není možné, tak použít respirátor. Účinnou specifickou prevencí je očkování. Hlavním cílem vakcinace je redukce těžkých stavů, hospitalizací a úmrtí.

„Pro letošní sezónu máme k dispozici čtyřvalentní vakcíny chránící před dvěma kmeny chřipky typu A a dvěma typu B. Tři jsou neživé injekční a jedna živá do 18 let věku ve formě nosního spreje,“ uvádí Martin Nesrsta ze společnosti Avenier.

Největší zájem o chřipkové vakcíny byl v roce 2020, kdy ještě nebylo k dispozici očkování proti Covid-19. V loňském roce zájem poklesl a letos bude zřejmě ještě nižší. Špatné rozhodnutí a podcenění situace však může mít cenu života.  

Virus chřipky poškozuje obranu dýchacích cest (řasinkový epitel) a ulehčuje pronikání virů do dolních cest dýchacích. Tímto způsobem umožňuje působení i jiným respiračním patogenům. Proto existuje obava z vážných superinfekcí, kdy jedna infekce nasedá v časové souvislosti na druhou.

„Setkání chřipkových a covidových virů uvidíme v této sezóně nejčastěji za celé období pandemie. Osobně se obávám, že současná nebo těsně na sebe navazující chřipková infekce s covidem může způsobit těžší průběh nemoci i u nerizikových jedinců. Situaci v zimním období to může významně komplikovat,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

„Na začátku podzimu bude důležité posílit svou ochranu hlavně proti covidu. K dispozici jsou, pro první či druhou posilující dávku, nové bivalentní vakcíny proti variantám Omikronu BA1 a BA 4 a 5, kdy tato varianta nyní dominuje,“ doporučuje MUDr. Jan Dvořák z centra Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Očkování proti chřipce mají z veřejného zdravotního pojištění hrazené některé rizikové skupiny, jako jsou lidé starší 65 let, osoby s chronickými onemocněními (onemocnění srdce, cév, dýchacích cest, ledvin, diabetem…), osoby s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny apod.

Kromě vakcín proti respiračním infekcím, což není jen chřipka a covid, existuje i očkování proti meningokokům u mladších jedinců, proti pneumokokům u seniorů nebo proti černému kašli.


[1] Podle CDC, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí je předním národním institutem Spojených států amerických pro veřejné zdraví. 

Čtěte dál …