Ponseti Clinic je zdrojem fyzické a psychické síly pro všechny, kteří ji potřebují

Moderní rodinná klinika Ponseti Clinic pro pacienty všech věkových kategorií, kteří čelí projevům tělesných nebo duševních obtíží, byla slavnostně otevřena v pondělí 3. června 2024. Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada známých a významných osobností. Jedná se o unikátní koncept komplexní rodinné kliniky zaměřené na pohybový aparát a duševní zdraví. Ponseti Clinic je první klinikou svého druhu nejen v České republice, ale dokonce v celé Evropě. Jejím cílem je být zdrojem fyzické i psychické síly pro ty, kteří ji potřebují. Není proto náhodou, že klinika nese motto „Dáváme sílu se zvednout.“

Ponseti Clinic založil úspěšný podnikatel Jiří Štika spolu se svým švagrem Adamem Gemrotem. Jednou z hlavních motivací ke vzniku kliniky byla malá Anežka, dcera Jiřího Štiky a operní zpěvačky Michaely Gemrotové Štikové, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou. „Chodili jsme s manželkou po různých zdravotnických zařízeních, kde jsme mimo jiné viděli, jak to děti mají těžké. A chtěli jsme, aby děti měly i ve zdravotnickém zařízení takové prostředí,  kde se budou cítit jako doma,“ vysvětlil důvody vzniku majitel Jiří Štika.

Samozřejmě kromě krásného prostředí, komfortu a designového vzhledu nabízí Ponseti Clinic špičkovou medicínu a medicínskou odbornost. Na klinice najdete největší odborníky v rámci svých oborů v ČR. A jak vysvětluje ředitel Ponseti Clinic Adam Gemrtot, zásadní je také mezioborová komunikace: „Určitě jste se setkali s tím, že jste se ve zdravotnickém zařízení stali pouhou žádankou se zestručněnými informacemi. A tohle my v Ponseti Clnici nechceme. My na pacienta nahlížíme komplexní formou z vícero úhlů pohledů jednotlivých specialistů tak, aby léčebný plán byl adekvátní, a aby všichni odborníci měli přehled nad pacientovým zdravotním stavem.“ Pro správné fungování takové komplexní kliniky je zásadní také lidskost a empatie. „Většinou do zdravotnického zařízení nepřicházíme v těch nejšťastnějších životních chvílích, a toho jsme si plně vědomi. Proto se snažíme pobyt v Ponseti Clinic co nejvíce zpříjemnit. Vřelý kontakt začíná už na recepci a končí v ambulancích lékařů,“ dodal Adam Gemrot, pro něhož je vznik rodinné kliniky srdeční záležitostí.

Vedoucí lékařkou kliniky je MUDr. Mgr. Monika Frydrychová, Ph.D, která je mimo jiné absolventkou University of Iowa, The Ponseti Clubfoot Treatmet and Research. Není tedy náhodou, že je klinika pojmenována po Dr. Ignacio Ponsetim, zakladateli Ponsetiho metody. Tato metoda je vysoce účinná léčebná metoda vrozené vývojové vady Pes equinovarus congenitus (PEC). Ponseti Clinic nabízí pacientům s PEC zcela mimořádnou komplexní formu neinvazivní léčby a kliniku tak již v dnešních dnech navštěvuje řada pacientů i z okolních států. MUDr. Monika Frydrychová je jedinou absolventkou stáže v Iowě a Ponseti Clinic jedinou klinikou v Evropě, která tuto péči nabízí. „Jsem nesmírně vděčná, že jsem mohla být jediným Čechem, který stáž absolvoval, a také jediným Čechem, který tuto metodu do Čech přinesl. Přišlo mi škoda, abychom tyto informace nešířili dál. Děti nejen v České republice si zaslouží péči, která jim náleží. A to proto aby měly možnost prožít plnohodnotný, a co nejméně bolestivý život,“ svěřila MUDr. Frydrychová, která je spolu s Jiřím Štikou a Adamem Gemrotem zakladatelkou myšlenky Ponseti Clnici. Všichni společně se snaží českou lékařskou péči přiblížit světové úrovni.

Ponseti Clinic ovšem není určena pouze pacientům s PEC, ale díky svému portfoliu lékařských či zdravotních specializací poskytuje nadstandardní péči běžným pacientům i v dalších medicínských oborech. A to jak dětem, tak dospělým. „Věnujeme se pacientům všech věkových kategoriích v celé šíři pohybového aparátu. Jsme připraveni poskytnou jakoukoliv péči. Naši odborníci se věnují i duševnímu zdraví, protože když nás něco trápí na duši, jen těžko se plnohodnotně zapojujeme do práce, můžeme se věnovat koníčkům a žit spokojený život,“ upřesnila vedoucí lékařka MUDr. Frydrychová, jakou lékařskou péči Ponseti Clinic nabízí. Jedná se konkrétně o ortopedii, rehabilitační a fyzikální medicínu, fyzioterapii, ergoterapii, ortotika-protetika, klinickou psychologii (pro děti i dospělé), klinickou logopedii, klinickou zrakovou terapii, klinického genetika, biochemické, mikrobiologickou a genetickou laboratoř. Klinika j je  tak vlastně jeden “ekosystém“ složeny ze tří částí. Tou první je péče o pohybový aparát, to u druhou je péče o duševní zdraví a třetí částí jsou zdravotní služby, které svojí odborností doplňují péči o pohybový aparát a péči do duševní zdraví.

V rámci slavnostního zahájení, které moderovala Radka Fišarová, vystoupila zpěvačka Felicita Prokešová, která svým dechberoucím zpěvem Ponseti Clinic symbolicky pokřtila. Mezi hosty se objevili známé tváře jako Lejla Abbasová s manželem Volkanem, moderátorka a herečka Miluše Bittnerová, influencerka Nikol Moravcová, zakladatelka hudebního projektu Karol a Kvido Karolína Neuvirthová, moderátorka Alex Mynářová, herečka Martina Preissová, herec a producent Petr Jákl, herečka Bára Kodetová, moderátorka Lenka Špilarová, kadeřník Tomáš Arsov, herečka Vlastina Svátková či bývala ministryně zdravotnictví Marie Součková.

Ponseti Clinic nyní přijímá nové pacienty. Více informací o této komplexní rodinné klinice naleznete na www.ponseticlinic.cz.

Čtěte dál …