Nový lék na covid-19 může zabránit polovině hopitalizací a úmrtí

Molnupiravir – orálně podávaný lék na covid-19 vyvíjený společnostmi MSD (v USA a Kanadě známá jako Merck) a Ridgeback Therapeutic je u konce třetí fáze testování. V ní prokázal snížení rizika hospitalizace nebo úmrtí přibližně o 50 % ve srovnání s placebem, a to u ambulantně léčených pacientů s mírným a středním průběhem nemoci. Dokončení třetí fáze výrobci očekávají do několika týdnů. Následně ihned požádají v USA o povolení k nouzovému použití a současně podají žádosti regulačním agenturám po celém světě. Do konce roku 2021 chtějí vyrobit dávky pro deset milionů pacientů.

V klinické studii nikdo z pacientů s covidem-19, kterým byl molnupiravir podán, nezemřel a nezávislí poradci doporučili vzhledem k pozitivním výsledkům ukončit další nábor pacientů do studie. „Data o účinnosti, která jsme získali ve třetí fázi klinického testování, prokazují, že molnupiravir dokáže významně snížit riziko hospitalizace a úmrtí pacientů s nemocí covid-19. Momentálně máme dostatek důkazů, abychom mohli experimentální část výzkumu ukončit a začneme se soustředit na administrativní kroky, které povedou ke schválení léku,“ říká Stefano Santangelo, generální ředitel MSD v České republice. Ihned po ukončení třetí fáze testování požádají výrobci americkou agenturu FDA (Food and Drug Administration) o povolení nouzového používání léku. V zemích mimo USA budou podávat žádosti na místní regulační autority včetně Evropské lékové agentury EMA. Molnupiravir by se tak mohl stát prvním orálně užívaným antivirotikem proti nemoci covid-19.

Výrobce už je v kontaktu i s českým ministerstvem zdravotnictví. „Chceme, aby byl nový lék k dispozici pro české pacienty co nejdříve. Ministerstvo jsme oslovili k jednání, abychom zjistili, jak můžeme společně postupovat, aby – v případě schválení – našel nový lék co nejkratší cestu i k českým pacientům,“ dodává Jakub Zadák, který má v MSD na starosti vstup nových produktů na trh.

Molnupiravir je experimentální orálně podávaný antivirotický lék, který brání množení viru SARS-CoV-2 v těle pacienta tak, aby nedošlo k těžkému průběhu onemocnění covid-19. Ve studii molnupiravir zabránil u poloviny léčených pacientů s covidem-19 tomu, aby skončili v nemocnici nebo zemřeli. Pacienti zařazení ve studii užívali čtyři tablety léku dvakrát denně po dobu pěti dnů.

Čtěte dál …