Jak spolehlivě rozpoznat blížící se srdeční kolaps? Nová technologie umožňuje českým pacientům být o krok napřed.

Srdeční selhání je hlavní příčinou hospitalizací a každá hospitalizace odráží zhoršující se prognózu pacienta. V dospělé populaci dosahuje prevalence srdečního selhání 1 – 2 % dospělých a s věkem se zvyšuje. Od přibližně 1 % u osob mladších 55 let až na více než 10 % ve věku 70 let a více. 1

Představte si, že si zapisujete do mobilní aplikace, jak se cítíte a pár dní na to vám zavolá váš lékař, abyste se dostavili na kontrolu, protože vám hrozí zdravotní komplikace, která by mohla skončit hospitalizací.

Přesně takovou možnost mají v Česku první pacienti se srdečním selháním, kteří mají srdeční implantát společnosti Biotronik a využívají nově vylepšenou pacientskou aplikaci. Jedním z nich je i Pavel, který bojuje s nemocným srdcem celý život.

Od srdeční vady až k srdečnímu selhání

Dnes aktivní podnikatel, vášnivý myslivec a rybář se narodil se srdeční vadou – nedomykavostí chlopně. První problémy se srdcem se u něj projevily ve 23 letech, kdy podstoupil první operaci. Byla mu implantována biologická aortální chlopeň, která jej vrátila k životu zdravého člověka. „Po patnácti letech jsem musel podstoupit další operaci, kdy mi byla chlopeň vyměněna za mechanickou,“ popisuje Pavel. I po této operaci se cítil dobře a podnikal lovecké a rybářské výpravy do zahraničí. Netrvalo však dlouho a zdravotní potíže se vrátily. „Po řadě vyšetření mi byl implantován kardioverter-defibrilátor, který mě značně uklidnil a vrátil bez většího omezení k mým do té doby běžným aktivitám,“ pokračuje. Před pár lety se u něj znovu objevily problémy s arytmií. Byla mu diagnostikována nedomykavost mitrální chlopně a sdělena diagnóza – srdeční selhání. „Během následujícího roku jsem prodělal dvakrát katetrizační ablaci,“ říká. Novou technologii, kterou jako jeden z prvních pacientů využívá, vítá.

„Vědomí, že jsem díky ní trvale pod dohledem‘ svého ošetřujícího lékaře mě uklidňuje,“ pochvaluje si. Práce s aplikací není podle jeho slov nijak složitá a určitě by ji doporučil i ostatním kardiakům. „Nijak se jí nezatěžuji. Spoléhám na to, že díky ní má můj lékař potřebné informace,“ dodává.

Životně důležitá data

Pacienti mohou prostřednictvím aplikace jednoduše zaznamenat své symptomy, jakmile je pocítí, v identifikační kartě mají stále při ruce všechny důležité informace o svém implantátu, o vývoji své srdeční frekvence v čase. Kromě toho mohou jejím prostřednictvím lékaři pacienta kontaktovat se zprávou, aby jim zavolal zpět.

Data z této aplikace se dostávají do systému HeartInsight,který dokáže v předstihu identifikovat zvýšené riziko selhání srdeční funkce a umí i předpovědět potřebu hospitalizace a to až 42 dní předem. Jedná se o digitální technologii, která na základě sledování řady klinických a technických parametrů a jejich vyhodnocení, vede k časnému rozpoznání potenciálního zhoršení srdečních obtíží. Data se do ní dostávají prostřednictvím osvědčené a spolehlivé platformy Home Monitoring®.

„Výhoda technologie HeartInsight spočívá mj. v tom, že lékařům poskytuje nízkou míru falešných výstrah (66% citlivost výstrahy, předpovídá 2 ze 3 hospitalizací se srdečním selháním), všechna data zobrazuje v jednom přehledném řídícím panelu a včas dokáže upozornit na zhoršující se příznaky srdečního selhání ještě dřív, než nám je pacienti nahlásí,“ vysvětluje prof. MUDr. Miloš Táborský, člen výboru České kardiologické společnosti a přednosta I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc a dodává: „Zavedení této technologie do každodenní klinické praxe znamená pro pacienty delší a bezpečnější život v domácím prostředí s důrazem na optimalizaci léčby a pozitivní spolupráci lékaře a pacienta.“

Když srdce stoná…

Srdeční selhání je stav, kdy srdce nedokáže dodat do těla dostatek krve. Nedokáže tak zajistit dostatečný přívod okysličené krve k tělesným orgánům. Oproti např. srdečnímu infarktu či jiným kardiovaskulárním chorobám se liší.2 Třemi hlavními příznaky srdečního selhání jsou dušnost, únava a otoky – např. kotníků apod. Další symptomy pak zahrnují např. přetrvávající kašel, nechutenství, nevolnost, zrychlení tepu aj.3  

1 TÁBORSKÝ M, MÁLEK F, LINHART A, BÝMA S. Chronické srdeční selhání. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře [online]. Praha: ČLS JEP, 2023 [cit. 23. 7. 2023]. Dostupné z: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2023/DP-Chronicke-srdecni-selhani.pdf

2 American Heart Association. What is Heart Failure? Dostupné z: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure. Accessed: August 2021

3 Ambrosy AP et al. Globální zdravotní a ekonomická zátěž hospitalizací kvůli srdečnímu selhání Poučení z registrů hospitalizovaných srdečních selhání. J Am Coll Cardiol 2014; 63:1123–33.

O společnosti BIOTRONIK

Společnost BIOTRONIK je přední výrobce medicínských zařízení, který již více než padesát let vyvíjí spolehlivá a inovativní kardiovaskulární a endovaskulární řešení. Posláním společnosti je dosáhnout dokonalého spojení mezi technologií a lidským tělem. Inovace společnosti BIOTRONIK tak umožňují lékařskou péči, jež každoročně milionům pacientů s diagnózou onemocnění srdce a cév zachraňuje a zkvalitňuje životy. Společnost BIOTRONIK má své sídlo v Berlíně a zastoupení ve více než stovce zemí.

Čtěte dál …

Britky se radují, menstruační kalhotky budou nově hygienická pomůcka s nulovým DPH. A co v České republice? Ve 21% sazbě jsou stále i základní hygienické pomůcky

Britské ženy se radují z finanční úspory, která je na obzoru. Od nového roku se menstruační kalhotky zařadí mezi hygienické produkty s nulovou sazbou DPH. Britské ministerstvo financí je tím uznalo jako rovnocennou menstruační pomůcku. Britský ministr financí oznámil,...

pokračovat ve čtení