HeartInsight pomůže včas odhalit riziko hospitalizace u pacientů se srdečními obtížemi

Selhání srdeční funkce patří mezi nejčastější příčiny hospitalizace. Každá srdeční epizoda a hospitalizace znamená pro pacienta zhoršení prognózy a také větší zátěž pro zdravotnictví. V Evropě je 44 procent pacientů opětovně hospitalizováno v následujících 12 měsících.[1] Včasná identifikace srdečního selhání rozšiřuje možnosti účinné léčby a snižuje četnost opakovaných hospitalizací. Trendem je posun od krátkodobé (24 hod) monitorace ke kontinuálnímu monitoringu v řádu týdnů až let.

HeartInsight jenová úroveň aktivního telemonitoringu pacientů s pokročilým srdečním selháním. Jedná se o digitální technologii, která na základě sledování řady klinických a technických parametrů a jejich vyhodnocení vede k časnému rozpoznání potencionálního zhoršení srdečních obtíží.

HeartInsight dokáže v předstihu identifikovat zvýšené riziko selhání srdeční funkce a dokáže předpovědět potřebu hospitalizace. Upozorní lékaře v průměru 42 dní před potřebou hospitalizace, a tím poskytne prostor k proaktivní péči o pacienty. [2]

Lékařské obci byl systém prezentován na kongresu Evropské arytmologické asociace v dubnu 2022. V  červnu letošního roku bude tato technologie spolu s novou aplikací pro mobilní telefony přístupná pro první pacienty v České republice. Systém je určen pacientům s kompatibilními srdečními implantáty, jako jsou implantabilní kardiostimulátory a defibrilátory.

„HeartInsight je systém, jehož zavedení do každodenní klinické praxe znamená pro pacienty delší a bezpečnější život v domácím prostředí s důrazem na optimalizaci léčby a pozitivní spolupráci lékaře a pacienta,“ uvádí prof. MUDr. Miloš Táborský, místopředseda České kardiologické společnosti a přednosta I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc.

Pacientská aplikace (Patient App)

Společnost BIOTRONIK vyvinula a uvedla do praxe aplikaci pro chytré telefony, díky níž může pacient se srdečním implantátem sledovat své srdeční epizody, zapisovat své potíže, komunikovat s implantačním centrem apod.

Aplikace Patient App je zdarma dostupná i v češtině a je navržena pro snadné použití bez nutnosti pomáhat pacientům propojovat chytré telefony se srdečními zařízeními.

„Možnost kontrolovat stav baterie a telemonitorování samo o sobě přináší pacientům klid. Když kromě zaznamenaných událostí obdržíme informace o symptomech pacienta, můžeme online zkontrolovat, zda jsou symptomy spojeny se srdeční příhodou, a rozhodnout, zda má pacient přijít do nemocnice, či nikoli.,“ řekl Helge Wuttig z univerzitní nemocnice Minden v Německu.

Pacienti ji mohou používat s dvěma desítkami kompatibilních zařízení. Lékaři mohou rozhodnout, zda chtějí, aby pacienti prostřednictvím aplikace zaznamenávali příznaky svých srdečních potíží. Použití aplikace pro pacienty je dobrovolné

Aplikace také sleduje trendy srdečního tepu, stav baterie implantovaného zařízení a aktuální data, která jsou přenášena z implantátu pomocí systému Home Monitoring.

[1] Maggioni AP et al. EURObservational Research Programme: regional differences and 1-year follow-up results of the Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot) European Journal of Heart Failure (2013) 15, 808–817

[2] D’Onofrio A et al. Combining home monitoring temporal trends from implanted defibrillators and baseline patient risk profile to predict heart failure hospitalisations: results from the SELENE HF study Europace (2022) 24, 234–244 doi:10.1093/europace/euab170.

Čtěte dál …