Evropská unie v rámci politiky soudržnosti finančně podpořila zdravotnické projekty, které budou pomáhat v boji s COVID-19

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pořídí nové vozidlo pro převoz pacientů s vysoce nakažlivým onemocněním, Fakultní nemocnice Olomouc zmodernizuje Kliniku nukleární medicíny.

Evropská unie v rámci politiky soudržnosti přispěla v rámci Integrovaného Operačního Programu (IROP) pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) na podporu českým regionálním projektům v oblasti zdravotnictví, které mohou pomoci v boji s nemocí COVID-19. Podpořila dostavbu a rekonstrukci Kliniky nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc a zakoupení vozidla HART a videolaryngoskopů pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje.

Projekty významně přispívají v boji proti pandemii a jejím následkům díky dodatečnému financování Evropské Unie (EU) prostřednictvím programu Pomoci při obnově pro soudržnost a evropská území (REACT-EU). Tento nástroj poskytuje dodatečné zdroje v rámci politiky soudržnosti EU s využitím prostředků Evropské unie určených na financování obnovy v rámci „Nové generace EU“.

Fakultní nemocnice (FN) Olomouc zrekonstruuje a zmodernizuje Kliniku nukleární medicíny, kterou vybaví PET/CT přístrojem, zakoupeným z finančních zdrojů FN Olomouc.  Nový přístroj PET/CT rozšíří stávající kapacitu kliniky a zlepší připravenost celé Fakultní nemocnice Olomouc na krizové situace a epidemie včetně COVID-19. „Získáme kapacitu, kterou bude možno využít jak trvale, tak pro další navýšení potřebné zdravotní péče v případě krizové situace, například při rozkolísání chodu zdravotnických zařízení v případě epidemií, jako je ta současná způsobená nákazou COVID-19. Je obecně známo, že v době epidemií dochází k oslabení preventivní onkologické péče a tím se zvyšuje riziko nárůstu záchytu až pokročilejších fází nádorových onemocnění. Proto se v následném období zvyšuje potřeba precizní onkologické diagnostiky. V samotné aktivní fázi COVID-19 pandemie PET/CT u pacientů s nádorovým onemocnění podává informace o rozsahu plicního postižení a v individuálních případech i přispívá k samotnému odhalení COVID-19 pneumonie,“ dodává přednosta Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc, doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. Přístroj PET/CT umožní provádět více vyšetření a tím zkrátí čekání na potřebná vyšetření pacientů s nádorovým nebo zánětlivým onemocněním.  „S narůstajícím spektrem indikací PET/CT vyšetření se zvyšuje počet požadavků i z okolních krajů. Počty vyšetření se už dostaly na limit průchodnosti přístroje,“ říká docent Pavel Koranda.

DG REGIO podpořila i Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK), kde se už připravuje výběrové řízení na zakoupení vozidla HART a videolaryngoskopů. Vozidlo HART slouží k přepravě pacientů s podezřením na vysoce nebezpečné a nakažlivé onemocnění, jako je například COVID-19, nebo pacientů, kterým selhávají životní funkce. Jejich převoz je velmi specifický – vozidlo musí disponovat filtračně ventilační jednotkou kvůli ochraně pacienta i personálu. „Díky tomuto typu sanitního vozu bude možné zajistit bezpečný převoz pacientů do nemocnic bez obav před další nákazou,“ uvádí tiskový mluvčí ZZS LK Michael Georgiev.

Nově zakoupené videolaryngoskopy poslouží k zajištění dýchacích cest pacientů v nouzové péči, a to bez nutnosti blízkého kontaktu mezi pacientem a záchranářem. Umožňují také provedení intubace u takových pacientů, u kterých by jinak bylo prakticky nemožné zajistit dýchací cesty – tedy například u pacientů s polytraumaty, podezřením na poranění krční páteře nebo s poraněnou krční páteří.

O EVROPSKÉM PROGRAMU REACT-EU.

Pomoc při obnově pro soudržnost a evropská území (REACT-EU) je součástí evropského nástroje pro obnovu „Nová generace EU“. V průběhu let 2021 a 2022 poskytuje dodatečné zdroje ve výši 50,6 miliardy EUR na programy politiky soudržnosti. Projekty financované z programu REACT-EU významně přispívají k hospodářské obnově Evropy po pandemii a/nebo v boji proti pandemii. Projekty jsou zaměřeny na budoucnost tím, že přispívají k ekologičtější, digitálnější nebo odolnější Evropské unii.

Čtěte dál …

Zuby ovlivňují zdraví celého těla. Dentální hygienistka radí, jak předcházet vzniku komplikací spojených se špatným stavem zubů a dásní

Zdraví začíná v ústech. Rozsáhlé lékařské studie dávno potvrdily, že orgány v těle jsou navzájem propojeny, a zejména skryté infekce v ústní dutině mohou vyvolat prudkou reakci celého organismu. Proto je důležité si pečlivě čistit zuby i mezizubní prostory. Můžete tím...

pokračovat ve čtení

Léto s lehkostí aneb 4 tipy, jak se na dovolené neomezovat, pokud máte intoleranci na laktózu

Prázdninové cestování je v plném proudu. A k výletům neodmyslitelně patří také dobré jídlo. Pokud se ovšem vy nebo vaše děti potýkáte s intolerancí na laktózu, mohou vás při letních cestách čekat nepříjemné potíže. Připravíte-li se ale dobře, můžete si i tak užít léto...

pokračovat ve čtení