Až 35 % pacientů s prodělaným covid-19 má zdravotní potíže se srdcem

Rozvoj onemocnění srdce a cév má podle nejnovějších studií souvislost i s prodělaným onemocněním covid-19. Jednak v zanedbané pravidelné péči, kdy pacienti včas nenavštívili lékaře s obtížemi, tak přímé poškození srdce v důsledku infekce. Podle studií mají celosvětově 4 % nových případů onemocnění srdce souvislost s prodělanou infekcí covid-19. Další studie potvrdila potíže se srdcem u 35 % pacientů, kteří byli s infekcí hospitalizováni, a to téměř rok po infekci.

Celosvětová pandemie onemocnění covid-19 naštěstí snad již skončila, nicméně hned po ní začaly týmy lékařů a vědců zkoumat, jaký vliv mělo onemocnění na lidský organismus. Zajímavé poznatky přinesly studie zabývající se onemocněními srdce a cévní soustavy po prodělání covid-19. Kardiovaskulární choroby mají v Česku na svědomí více než 40 % všech úmrtí a pokud by prodělání této nemoci situaci dále zhoršovalo, mohl by to být závažný problém.

4 % nových případů nemocí srdce jdou na vrub covid-19

Výsledky studie amerických vědců potvrdily podezření, že u osob, které prodělali covid-19, existuje zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací, a to dokonce až rok po nákaze. Jednalo se jak o poruchy srdečního rytmu, poškození srdečního svalu, tak i ischemické komplikace jako infarkt nebo mrtvice. Případy související s infekcí covid-19 tvoří až 4 % všech nových případů onemocnění srdce. 

„Srdce je orgán, který se po poškození obtížně regeneruje. Pokud vzniklo poškození v důsledku infekčního onemocnění, je to velmi často pro pacienta nepříjemná komplikace na celý život. Proto by  u vybraných, především vysoce rizikových pacientů po prodělaném covidu, mělo dojít i na vyšetření srdce,“ říká prof. MUDr. Richard Češka, garant Srdce v hlavě.

Třetina pacientů po hospitalizaci se zadýchává ještě rok

Jiná, evropská, studie přinesla hypotézu, že pacienti s covid‑19, kteří se až jeden rok po zotavení z nemoci, lehce unaví a zadýchávají během fyzické aktivity, mohli utrpět poškození srdce. Studie zahrnovala pacienty bez předchozího srdečního onemocnění v průměrném věku 50 let, kteří byli hospitalizováni s covid‑19. Po speciálním vyšetření EKG byly výsledky šokující: po roce mělo 35 % pacientů dušnost při námaze. Pro kvalitnější vyhodnocení kardiovaskulárních následků tohoto onemocnění je však potřeba dalších studií.  

„Komplikace po samotném onemocnění covid-19 a takzvaný postcovidový syndrom jsou medicínské problémy, které bude třeba pečlivě sledovat, vědecky zkoumat a intenzivně léčit. Již fakt, že během pandemie pacienti s onemocněním srdce a cév neměli možnost své onemocnění léčit, je závažný. Zanedbaná péče v mnohých případech stav těchto pacientů zhoršila,“ upozorňuje prof. MUDr. Richard Češka, garant Srdce v hlavě.

Je prostě třeba na souvislosti mezi onemocněním covid-19 a onemocněními srdce myslet. Platí to pro lékaře i pacienty. O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu www.srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem či nedodržováním předepsaného léčebného schématu.

Čtěte dál …

Zpátky do školy… i v lázních

Začíná podzim a s ním se neodmyslitelně pojí návrat dětí do školních lavic. Málokteré rodiče by proto napadlo, že je pro dítě právě podzim a zima ideálním časem, kdy navštívit lázně. „V zimních měsících mohou malí pacienti uniknout z měst, kde je dusí smog, sem do...

pokračovat ve čtení

Vzácná onemocnění: častější než rakovina a AIDS dohromady. Jejich vznik a genetiku vysvětlí výstava „Doba genová“ pod záštitou Evy Pavlová.

Putovní výstava „Doba genová“, nad níž převzala záštitu první dáma Eva Pavlová, bude poprvé ke shlédnutí v Praze na Smíchovské náplavce před kobkou č. 17 od 7. 10. do 3. 11. 2023, a to zcela zdarma. Panely v designu šroubovice lidské DNA vysvětlí pomocí grafiky a...

pokračovat ve čtení