Antibiotika patří téměř 100 let k nejzásadnějším léčivům. Aby mohla fungovat spolehlivě i u dalších generací, užívejme je již od dětského věku správně a účelně, upozorňují lékárníci.


Česká lékárnická komora (ČLnK) pořádá letos již pojedenácté Antibiotický týden v prostředí lékáren. Od 15. do 21. listopadu se akce pro veřejnost koná ve více než 1 000 lékárnách po celé ČR. Letošní ročník je zaměřen na rodiče s cílem informovat je o správném užívání antibiotik u dětí. Lékárníci budou edukovat rodiče, aby antibiotika po pediatrovi nepožadovali v neopodstatněných případech, ale ani je striktně neodmítali v momentech, kdy jsou jediným a správným léčebným řešením.

Užívání antibiotik má svá pravidla. Základním je zodpovědnost

Antibiotika jsou léky na předpis určené výhradně pro léčbu bakteriálních infekcí. Proti virovým onemocněním nejsou účinná. V případě, že nejsou antibiotika užívána správně, snižuje se jejich účinnost nejen u pacienta samotného, ale nepřímo u celé populace. Užívání antibiotik má svá pravidla, na která při výdeji lékárník pacienta upozorní a zodpoví i jeho případné dotazy.

Antibiotika jsou výhradně na lékařský předpis, protože pouze lékař dokáže rozpoznat bakteriální infekci a zvolit nejvhodnější léčivý přípravek pro dané onemocnění pro konkrétního pacienta. Právě proto je zcela nevhodné, pokud pacienti žádají antibiotika v neindikovaných případech nebo tzv. do zásoby, která si následně naordinují sami, či užívají antibiotika, která z předchozího onemocnění nedobrali, což je v rozporu se stanovenou léčbou. Nebo dokonce užívají antibiotika, která byla původně předepsaná jinému členu rodiny. Všechny tyto situace mohou vést k nebezpečí rozvoje antibiotické rezistence, kvůli které se při nesprávném užívání antibiotik a nedostatečnému vývoji nových léků infekce mohou stát pro budoucí generace nevyléčitelnými,vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory (ČLnK).

Pokud lékař předepíše nemocnému antibiotika, je důležité je užívat přesně podle pokynů. A v případě nejasností se znovu ujistit i u svého lékárníka. Při výdeji antibiotik lékárníci zejména zdůrazňují fakt, že je nutné antibiotika užívat ve stanovených časových odstupech, a hlavně užít léky vždy po lékařem stanovenou dobu. Není možné se při prvním zlepšení zdravotního stavu jen tak rozhodnout, že už další dávky antibiotika užívat nebudu. Je potřeba upozornit i na to, že pokud se bakteriální infekce neléčí a pacienti například užívání antibiotik odmítají, tak jednou z možných závažných komplikací takového nezodpovědného jednání může být i revmatická horečka, která může způsobit vážné poškození srdce a kloubů,“ varuje praktikující lékárník Mgr. Aleš Krebs.

Antibiotika u dětských pacientů

Při podávání antibiotik u dětí by měli být lékaři a rodiče obzvlášť opatrní, a to jak se samotnou volbou antibiotika, vhodnou dávkou, délkou podávání, tak s opakovaným předepisováním antibiotik v krátkých časových intervalech za sebou. Dětský organismus reaguje na podávání antibiotika mnohem citlivěji než dospělý a neuvážené podávání těchto léčiv může mít i dlouhodobé následky. Pediatrická antibiotika mají svá specifika a jejich dávkování je individuální nejen s ohledem na hmotnost dítěte, ale také závažnost infekce. Jsme rádi, že spolupráce pediatrů s lékárníky probíhá ku prospěch našich společných pacientů. Lékárník při výdeji antibiotického sirupu předává informace nejen od nás, ale zároveň další důležité rady, třeba o zacházení s ním,” přibližuje spolupráci obou zdravotníků MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Lékárník je poslední instancí kontroly předepsaných antibiotik i důvěrným a dostupným rádcem

Zdravotní stav i věk dítěte často vyžadují nasazení účinné léčby v co nejkratším možném čase. V případě pediatrických pacientů mnoho léků lékárníci připravují individuálně dle konkrétních potřeb dítěte.

„Příprava antibiotických sirupů pro děti je téměř každodenní náplní práce lékárníků. Po naředění lze sirup používat většinou jen 7 dnů, mezi předepsáním, přípravou a prvním užitím sirupu by měla uplynout co nejkratší doba. I z tohoto důvodu je důležité, aby byla dostupnost lékáren pro pacienty rovnoměrná jak v aglomeracích, tak i v menších městech. Pro rodiče s nemocnými dětmi je výraznou pomocí v dané situaci i to, že nemusí cestovat pro léky daleko a ani na ně dlouho čekat, což je zejména u antibiotické léčby zásadní, upřesňuje Mgr. Michaela Bažantová, lékárnice a tisková mluvčí ČLnK.

Kromě odborných znalostí je důležitou součástí práce lékárníka před výdejem léčivého přípravku pro dítě také vysoká míra empatie. Lékárník rodičům vše ochotně vysvětlí, zopakuje správné dávkování léku a upozorní na vše potřebné. Rodiče se mohou lékárníka bez problémů zeptat na všechny důležité dotazy, které u pediatra nestihli vyřešit. Nebo získat odpovědi i na otázky, které je napadly až po odchodu z ordinace. Lékárník je zároveň poslední instancí kontroly předepsaných antibiotik a při jakýchkoliv pochybnostech kontaktuje předepisujícího lékaře a vše si před výdejem ověří.

Pro optimální účinek antibiotika určeného dětskému pacientovi je velmi důležité respektování způsobu podání s ohledem na stravu (před jídlem, po jídle, odstup od konzumace mléčných výrobků a minerálek nebo od kyselých potravin), podávání v pravidelných intervalech (po 6, 8, 12 nebo 24 hodinách), dostatečný pitný a klidový režim, uchovávání antibiotické suspenze v lednici (pokud je to vyžadováno), protřepání suspenze před každým použitím. Důležitý je také dohled nad tím, zda dítě léčivo odmítá či zvrací. V některých případech pomůže volba jiné lékové formy, například tablety místo suspenze či naopak,“ vysvětluje z vlastní lékárnické praxe PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Čtěte dál …

Zuby ovlivňují zdraví celého těla. Dentální hygienistka radí, jak předcházet vzniku komplikací spojených se špatným stavem zubů a dásní

Zdraví začíná v ústech. Rozsáhlé lékařské studie dávno potvrdily, že orgány v těle jsou navzájem propojeny, a zejména skryté infekce v ústní dutině mohou vyvolat prudkou reakci celého organismu. Proto je důležité si pečlivě čistit zuby i mezizubní prostory. Můžete tím...

pokračovat ve čtení

Léto s lehkostí aneb 4 tipy, jak se na dovolené neomezovat, pokud máte intoleranci na laktózu

Prázdninové cestování je v plném proudu. A k výletům neodmyslitelně patří také dobré jídlo. Pokud se ovšem vy nebo vaše děti potýkáte s intolerancí na laktózu, mohou vás při letních cestách čekat nepříjemné potíže. Připravíte-li se ale dobře, můžete si i tak užít léto...

pokračovat ve čtení