Zdravý životní styl jako prevence karcinomu endometria

CO JEŠTĚ NEVÍTE O KARCINOMU ENDOMETRIA

Na otázky žen z Pacientské organizace VERONICA
odpovídá MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.,
lékař Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

  • V oboru onkogynekologie se specializuje na ultrazvukovou diagnostiku
  • zabývá se diferenciální diagnostikou tumorů
  • předoperačním vyšetřením, což má význam pro plánování operační léčby
  • podáváním chemoterapií a samotnou operativou 

Video ke karcinom dělohy s MUDr. Filipem Frühaufem, Ph.D.: https://www.pacientska-organizace.cz/karcinom-delohy/

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak časté je zhoubné onemocnění dělohy, tedy karcinom endometria?

Karcinom endometria představuje 5. nejčastější zhoubné onemocnění u žen v rozvinutém světě a Česká republika se standardně řadí mezi země s nejvyšším výskytem. V současné době je incidence přibližně 35 nových případů na 100 000 žen za rok. To je zhruba 1900 – 2000 žen ročně a tato vysoká čísla zůstávají dlouhodobě neměnná, což souvisí především s narůstající délkou života a také s vysokým zastoupením obezity a nadváhy v naší populaci.

Mortalita, tedy úmrtnost, dlouhodobě stagnuje kolem 8 – 10 případů na 100 000 žen za rok. Je patrné, že karcinom endometria je onemocnění, které má relativně dobrou prognózu, a to především proto, že jsme schopni ho zachytit v časných stádiích.

Jak se o sebe mohu starat, abych snížila riziko tohoto onemocnění?

Podíváme-li se na rizikové faktory, zcela jednoznačně dominuje obezita, riziko se však mírně zvyšuje i při nadváze. Je známo, že periferní tuková tkáň (podkožní tuk), produkuje hormony zvané estrogeny, které mohou podporovat růst buněk nádoru endometria. Naše hlavní doporučení pro prevenci je pokusit se zhubnout, udržovat zdravý životní styl s přiměřenou pohybovou aktivitou, při stravování se zaměřit na dostatečný přísun zeleniny a ovoce, které jsou bohaté na vlákninu, vitaminy a minerály, a naopak omezit potraviny s vysokým podílem tuků.

Pokud byste chtěly více informací o tom, jak dodržovat zdravý životní styl, ať už se to týká stravy nebo pohybové aktivity, doporučím informační brožury vydané s podporou Nadačního fondu Hippokrates a Pacientské organizace VERONICA. Jsou velmi dobrou pomůckou pro pacientky i lékaře.

Jaké jsou příznaky?

Přibližně v 90 % případů se karcinom endometria projeví abnormálním děložním krvácením nebo špiněním či krvavým výtokem, a to už v časných stádiích, kdy je omezen jen na dělohu. Doporučujeme proto, aby ženy vyhledaly gynekologa co nejdříve po nástupu takových příznaků.

Ve zbývajících případech se setkáváme s onemocněním, které sice v děloze narůstá, ale navenek se neprojeví žádnými příznaky. Takový karcinom endometria je možné zachytit pomocí transvaginální ultrasonografie, se kterou je většina žen dobře seznámena, protože toto vyšetření pravidelně absolvují u svých gynekologů.

U kterých žen a v jakém stadiu je toto onemocnění nejčastěji diagnostikováno?

Typicky jde o onemocnění žen po menopauze, tedy po 50. roce života. Naprostá většina případů je ve věkové skupině 50 – 69 let. Jenom asi 14 % všech případů je zachyceno u žen v období před menopauzou.

Chtěl bych tímto apelovat, aby ženy i v postmenopauzálním období neváhaly navštívit gynekologa, pokud se u nich objeví jakékoliv podezřelé příznaky. Zároveň bych chtěl upozornit, že preventivní gynekologická vyšetření, která jsou doporučovaná jednou za rok, by měla probíhat i po menopauze.

Týká se mě riziko tohoto onemocnění, pokud jsem očkována proti HPV?

Nebo když mi vyšel negativní test na HPV DNA?

Karcinom endometria je onemocnění, které souvisí s působením hormonů a nemá žádnou souvislost s lidskými papilomaviry, tzv. HPV infekcí. Vakcinace proti papilomavirům nebo screening zaměřený na papilomaviry je prevencí karcinomu děložního hrdla. Tyto postupy nejsou cíleny na karcinom endometria, o kterém nyní hovoříme.

V současnosti neexistuje standardizovaný screening karcinomu endometria, ale pro jeho záchyt u bezpříznakových žen je možné v rámci preventivních vyšetření využít již zmiňovanou transvaginální ultrasonografii. Toto vyšetření umožní zachytit nadhraniční, vysokou děložní sliznici, která je spojena s vyšším rizikem výskytu tohoto karcinomu.

Jaké jsou možnosti léčby?

Chirurgická léčba je pro pacientky s karcinomem endometria zásadní. Přibližně 80 % karcinomů endometria je diagnostikováno ve stádiích omezených jen na dělohu. Ve zbývajících procentech se jedná o onemocnění, které se šíří do orgánů a tkání mimo dělohu, i přesto jsme schopni naprostou většinu pacientek tohoto onemocnění zcela zbavit operací. Na rozdíl od karcinomu vaječníků, který je často zachycen v pozdních stadiích, u karcinomu endometria zajišťuje chirurgický výkon výborný léčebný výsledek.

Určitá část pacientek, vzhledem k přítomnosti rizikových rysů karcinomu nebo nálezu jeho šíření, vyžaduje ještě adjuvantní (následnou, pooperační) léčbu. Jedná se především o radioterapii (ozařování) a v některých případech i chemoterapii. Co se týče pooperačního ozařování, probíhá dvěma způsoby, jednak jako brachyterapie (vnitřní ozařování) anebo jako teleradioterapie (zevní ozařování). Se všemi pacientkami pečlivě konzultujeme možnosti radioterapie a její nežádoucí účinky.

Co se týče chemoterapie, ta je v případě karcinomu endometria indikována hlavně tehdy, pokud najdeme šíření nádoru mimo dělohu, nejčastěji ve formě metastáz v lymfatických uzlinách. Chemoterapie je také indikována u některých vzácnějších, agresivních typů karcinomu už v časných stádiích a dále v případech, kdy se onemocnění vrací.

Další důležitou variantou léčby je hormonoterapie, kterou využíváme ve dvou odlišných indikacích. Zaprvé pomocí hormonální léčby řešíme některé karcinomy endometria u mladých žen, které si přejí zachovat dělohu pro budoucí těhotenství. Zadruhé je hormonální léčba využívána u pacientek s recidivujícím onemocněním, nebo v některých pokročilých stádiích. Tato léčba je většinou velmi dobře tolerována.

Novinkou, která se postupně zavádí do léčby karcinomu endometria, je cílená „biologická“ léčba.

Je cílená léčba v současnosti hrazena pojišťovnou?

Nová cílená léčba není u karcinomu endometria považována za standard a není hrazena zdravotními pojišťovnami. Velké naděje jsou vkládány do terapie tzv. imunomodulátory (imunoterapie), která je testována v několika klinických studiích. V současnosti ještě nemáme dostatek ověřených důkazů o jejím významu a účinnosti, ale zdá se, že na rozdíl od karcinomu vaječníků může mít imunoterapie v případě karcinomu endometria velmi dobrý efekt. To je také jedním z důvodů, proč bych doporučil vstoupit do těchto studií, pokud se jedná o prognosticky nepříznivé onemocnění a jsou splněny všechny vyžadované podmínky.

Co obnáší účast pacientky v klinické studii? 

Vstup do klinické studie znamená pro pacientku možnost dostat se k nové léčivé látce nebo léčebnému postupu, který ale už prošel složitým schvalovacím procesem. Za uvedením nové léčivé látky je vždy velká vědecká práce odvedená v laboratoři, ale také testování na zvířecích modelech a ověření bezpečnosti na menším vzorku lidské populace. Účast v klinické studii je spojena s velmi detailním sledováním zdravotního stavu, obvykle mnohem podrobnějším, než je běžné. Nežádoucí účinky jsou zpravidla dobře předvídatelné, navíc je lze zachytit časně a předcházet tak jejich dalšímu zhoršení. Je potřeba podotknout, že ve většině klinických studií je nová testovaná látka podávána jen části zcela náhodně vybraných pacientek, u druhé části pacientek se ale péče řídí standardními doporučeními.

Jak mohu zjistit, na kterých pracovištích probíhají klinické studie?

Pokud se zajímáte o probíhající klinické studie určené pro pacientky s karcinomem endometria, je vhodné navštívit internetové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který podává informace také o tom, na kterých pracovištích je studie dostupná. Zařazení do klinických studií je spojeno vždy s určitými vstupními kritérii a rozhodnutí o splnění těchto podmínek je na zodpovědném lékaři. V případě karcinomu endometria jsou klinické studie obecně zaměřeny na karcinomy v časných stádiích s horší prognózou hodnocenou na základě přítomnosti některých rizikových faktorů nebo na recidivující či pokročilé onemocnění.

DALŠÍ INFORMACE O KARCINOMU ENDOMETRA SE MŮŽETE DOZVĚDĚT V TÉTO >>> VZDĚLÁVACÍ BROŽUŘE <<<

Podpora osvěty:

Karcinom endometria je zhoubné nádorové onemocnění ženské dělohy, patří tedy mezi onkogynekologická onemocnění. Na jejich prevenci se zaměřuje kampaň #NebojteSeZeptat. Povědomí o prevenci můžete podpořit účastí na fialové cyklojízdě World GO Day, která proběhne 20. září 2021 v Praze. „K fialové cyklojízdě se s radostí připojím už potřetí. Mé příjmení je hezká shoda náhod – ale především chci podpořit informovanost českých žen o prevenci onemocnění, kterým jsem sama prošla,“ říká Monika Fialová. Před několika lety totiž prodělala nádorové onemocnění dělohy a prošla tak náročným obdobím, v jakém každý nemocný potřebuje maximum jasných informací. Dnes je Monika zdravá a vede život plný aktivního pohybu.

Chcete prevenci podpořit, ale nejste z Prahy? Stačí si na facebookovém profilu či webu ONKO Unie stáhnout do mobilu obrázek fialových rtů a vyfotit se s nimi. Počítá se ale vše fialové! Můžete se do této barvy obléct, namalovat nehty nebo rty, vyfotit se s fialovou květinou – fantazii se meze nekladou. Svoji fotku sdílejte na sociálních sítích s hashtagy #NebojteSeZeptat a #WorldGoDay a připojte se tak k tisícům lidí po celém světě, kterým na prevenci záleží. V Praze se pak můžete přidat k cyklojízdě.

Čtěte dál …