Zaměstnanci Holby pečují o jesenickou přírodu, z jejichž darů vaří ryzí pivo z hor

Nejenže se jejich piva pravidelně umisťují na stupních vítězů na tuzemských i mezinárodních soutěžích, ale zároveň si jsou plně vědomi toho, že je třeba chovat se k přírodě s úctou. Zaměstnanci hanušovického pivovaru Holba již více než 10 let každý říjen vysazují stovky stromů v rámci projektu Holba Jeseníkům.

Lepší odolnost porostů vůči negativním vlivům klimatu, vytváření biotopů pro různorodé organismy a také pozitivní ovlivňování hospodaření s vodou – to všechno podporuje zalesňování horské krajiny nejen Jeseníků. Letošní akci zaměstnanci pivovaru Holba propojili s celostátní kampaní Lesů ČR nazvanou „Dny za obnovu lesa“. Za LS (lesní správu) Janovice byla vybrána lokalita pod Bílým sloupem. Plocha se nachází v blízkosti turistické značky vedoucí z Červenohorského sedla na Vřesovou studánku v nadmořské výšce cca 1150 m. n. m.

„V této lokalitě se přirozeně vyskytuje zejména smrk a místy jeřáb. Proto jsme pro výsadbu zvolili buk lesní. Zvýší zde druhovou pestrost, a navíc poslouží jako meliorační a zpevňující dřevina. Zasadili jsme 300 kusů obalovaných sazenic,“ upřesňuje Ing. Michal Hošek, Adjunkt lesní správy.

Plochu vhodnou pro výsadbu každoročně vytipovává revírník příslušné lesní správy. Snahou je vybrat terén, který je pro lidskou sílu ještě relativně přístupný a zvládne se zalesnit během jedné akce. Na technikou dostupné místo se dovezou vhodné sazenice, jež musí být uloženy tak, aby neoschly a byly pro výsadbu v dobré kondici. Odtud už putují jen v rukou zaměstnanců. Všechny stromky musí vypěstovány ze semen stromů rostoucích v podobných podmínkách, jak je stanoveno v zákoně o lesích, což potvrzuje „Průvodní list sadebního materiálu“ dodaný certifikovaným lesním školkařem.

„Věříme, že oblíbenost našeho ryzího piva z hor pramení nejen z dobře odvedené práce našeho sládka a ostatních zaměstnanců, ale především z kvalitních surovin, kterými nás zásobuje krásná jesenická příroda. Proto s místní lesní správou spolupracujeme více než 10 let a rozhodně máme v plánu v tom i nadále pokračovat,“ vysvětluje Ing. Ondřej Hnila, manažer marketingu Pivovaru Holba.

Výsadba dřevin probíhá podle předem schválených zalesňovacích projektů, které musí splňovat legislativní podmínky pro obnovu lesa v konkrétních přírodních podmínkách. Stanovenou kvalitu musí mít i  veškerý používaný sadební materiál, který pochází výhradně od certifikovaných pěstitelů.

Čtěte dál …