Výzva: Ukliďme Prahu 13

Hlavní úklidový den pro podzimní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko je plánován na 18. září 2021. Těžištěm této dobrovolnické akce jsou lidé, kteří zorganizují společný úklid ve zvolené lokalitě a zaregistrují jej u hlavního organizátora na www.uklidmecesko.cz. Hlavní organizátor jim může poskytnout know-how, pevné pytle na sesbíraný odpad a veškerou další potřebnou podporu. ÚMČ Praha 13 akci opět také podpoří. Organizátoři zaregistrovaných skupin z podniků, občanských spolků, společností SV, škol apod. se mohou předem hlásit na odboru životního prostředí u Dany Céové, ceovad@praha13.cz, tel.: 235 011 474. V případě zájmu vám pomůžeme vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu a po dohodě zajistíme odvoz pytlů se sebraným odpadem z domluveného prostranství. Budeme rádi, když po akci zašlete e-mail, ve kterém uvedete, kolik lidí se úklidu zúčastnilo, jak se jmenovala vaše skupina, kolik odpadu a kde se sebralo, případně připojíte fotku a na mapě vyznačíte místo, kde se nachází pytle připravené k odvozu. V případě zájmu můžeme také menší množství pytlů zájemcům předem poskytnout. Informace, které nám zašlete, pak rádi použijeme na webu a v časopise STOP.

   MČ Praha 13 děkuje všem zdejším skupinám, které se již několik let do úklidu zapojují. Dobrovolníci vždy vysbírají obrovské množství odpadků, pomáhají s likvidací černých skládek a šetří tak nemalou část finančních prostředků, které jsou z rozpočtu městské části na úklidy každoročně vynakládány. Závěrem prosíme o dodržování potřebných hygienických opatření i při dobrovolnických úklidech tak, aby nedocházelo k šíření nemoci COVID-19.

Autor: Dana Céová

Čtěte dál …

Saunové rituály a ceremoniály

Sauna je místnost, ve které probíhá pocení, nebo jen ohřívání těla, někdy označovaná i jako potírna, ohřívárna či saunová kabina. Podle toho, za jakých podmínek probíhá v této místnosti prohřívání organizmu, rozlišujeme různé typy saun. Sauny mohou být venkovní a...

pokračovat ve čtení