Vyhlášení mezinárodní soutěže SME EnterPRIZE v Bruselu: ocenění pro 9 evropských udržitelných firem

  • Skupina Generali a přední odborníci na udržitelnost hodnotili více než 6600 malých a středních podniků napříč Evropou
  • Firmy, které byly oceněny v soutěži SME EnterPRIZE jako „Hrdinové udržitelnosti“ ukazují cestu, jak být úspěšný a přitom udrželný

SOUTĚŽ SME ENTEPRIZE VE ZKRATCE
Soutěž na podporu udržitelného podnikání v Česku vyhlašuje Generali Česká pojišťovna od roku 2021. Cílem je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí.  Ročník 2021 vyhrála společnost CleverFarm.  V ročníku 2022 zvítězila společnost IN-EKO TEAM.  

Mezinárodní pojišťovací skupina Generali, jejíž součástí je také Generali Česká pojišťovna, završila druhý ročník svého projektu SME EnterPRIZE – iniciativy určené k propagaci udržitelného podnikání mezi evropskými malými a středními podniky. Výsledkem je korunovace devíti „hrdinů udržitelnosti“, které odborníci vybrali z více než 6600 malých a středních podniků napříč Evropou. Akce se kromě oceněných zúčastnili také významní politici, přední akademici i vizionáři.

Skupina Generali spolu s odbornou vědeckou komisí složenou z členů z akademické sféry, byznysu a think-tanků posuzovala žadatele na základě jejich sociálních, environmentálních a komunitárních závazků, včetně implementace pozoruhodných iniciativ udržitelnosti ve svých obchodních aktivitách. Cílem je, aby se mohli stát inspirativním modelem pro ostatní podnikatele a být ambasadory udržitelnosti.

Na akci bylo také představeno nové vydání tzv. Bílé knihy vytvořené SDA Bocconi – School of Management Sustainability Lab. Tento dokument zkoumá pokrok, kterého evropské malé a střední podniky dosáhly při budování udržitelných podniků, problémy, kterým čelí, a to, co mohou udělat širší politické a finanční komunity, aby jim pomohly. Výzkum, který proběhl mezi tisícovkou evropských malých a středních podniků, mimo jiné zdůraznil, že zatímco některé podniky již zavedly udržitelné obchodní modely, jiné naopak stále zaostávají. Výsledkem je znepokojivá polarizace těchto dvou přístupů.

Malé a střední podniky společně představují více než polovinu evropského HDP a 99 % společností v EU, jsou současně základem evropské ekonomiky a jsou zásadními hnacími silami udržitelné transformace. Vzhledem k tomu, že podniky napříč Evropou jsou nyní pod tlakem, je nejvyšší čas, aby Evropa zdvojnásobila úsilí o udržení se na udržitelné cestě. To znamená udržet environmentální a společenské cíle a malé a střední podniky v centru hlavních politických iniciativ, od unie kapitálových trhů přes plán obnovy EU až po nedávno oznámený balíček pomoci malým a středním podnikům a nadcházející reformy trhu s energií.

Generální ředitel Generali Group Philippe Donnet uvedl: „Je to velmi náročná doba pro mnoho malých a středních podniků, které v posledních letech musely čelit krizím zasahujícím celý svět. Evropa udělala velké pokroky v tom, aby se environmentální cíle a sociální závazky staly jádrem ekonomiky. Musíme být v tomto ohledu aktivnější než kdy jindy. Musíme udržet malé a střední podniky v popředí všech hlavních politických iniciativ, abychom splnili ekologické a ekonomické ambice EU, které jsou jádrem budování udržitelné a odolné budoucnosti pro všechny.“

„Hrdinové udržitelnosti“ 2022

Skupina Generali v letošním ročníku vybírala z více než 6 600 malých a středních podniků, které se do soutěže zapojily a následně ocenila „hrdiny udržitelnosti“: společnosti vybrané v oblastech sociální péče, životního prostředí a komunity a pocházející z devíti evropských zemí: ​​Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko a Španělsko.

Lucia Silva, manažerka skupiny Generali pro udržitelnost a sociální odpovědnost komentovala letošní ročník: „Pro vybudování inkluzivnější a zelenější budoucnosti budou malé a střední podniky zásadní. Jako odpovědný pojistitel se Generali aktivně podílí na podpoře udržitelného přechodu a SME EnterPRIZE je naší vlajkovou lodí k dosažení tohoto cíle. Společnosti, které dnes oceňujeme, jsou zářnými příklady, které ukazují, že existuje způsob podnikání, který může přispět ke komerčnímu úspěchu a zároveň být lepší pro životní prostředí a komunitu. Dělají správnou věc tím, že dělají dobro.“

Sady sv. Prokopa s.r.o. (Česko), biofarma z Temelína, která se zaměřuje na postupy ekologického zemědělství a nabízí zaměstnání lidem se zdravotním postižením v okolí. Výbor mezinárodní poroty nazval společnost „úžasným projektem místní farmy, který je udržitelný a replikovatelný“.

R.U.S.Z. GmbH (Rakousko), nabízí opravy elektrických a elektronických zařízení ve Vídni a lobuje za recyklační průmysl a za udržitelnou výrobu a spotřebu takového zboží. Porota ocenila R.U.S.Z. za to, že jde o „důležitou iniciativu, protože elektroodpad je významným problémem“.

Callidus Group ltd (Chorvatsko), IT servisní a konzultační společnost se specializací na projekty udržitelnosti, zejména projekt optimalizace přenosu elektrické sítě, snížení potřeby nových vedení vysokého napětí a umožnění připojení nových obnovitelných zdrojů energie do mřížka. Porota ocenila „inovativní využití digitálních technologií v energetickém sektoru Callidus Group, které vede k inteligentním sítím a úsporám ve využívání energie a materiálů používaných k výstavbě energetických sítí“.

Cycle Terre (Francie), společnost, která pomáhá omezovat uhlíkový dopad stavebního sektoru pomocí ekologicky odpovědných materiálů vyrobených z vytěžené zeminy. Komise udělila společnosti extra body „za využití obrovského dostupného zdroje, který je běžně považován za odpad“.

Mint Future GmbH (Německo), platforma, která propojuje řidiče elektromobilů s obchodováním s emisemi skleníkových plynů, což jim umožňuje prodávat své úspory CO2 producentům s vysokým obsahem oxidu uhličitého a reinvestovat do projektů na ochranu klimatu.

Manual Divat Kft. (Maďarsko), rodinný podnik vyrábějící rukavice, který se zavázal k tzv. pomalé módě a cirkulární ekonomice. Porota vyzdvihla zaměření projektu na „darování odřezků z odpadní kůže, které se použijí na jiné předměty, a branding svých rukavic, díky kterému spotřebitelé mohou sledovat životní cyklus produktu“.

Agrimad srl (Itálie), kalábrijský výrobce místních specialit, který se stal soběstačným v oblasti zelené energie a zavedl iniciativy na podporu místní komunity. Společnost, která působí pod rodinným jménem Madeo, byla vybrána pro „nabízení pracovních příležitostí v regionu, kde je vysoká emigrace“, a její „zaměření na zaměstnanost mládeže a zapojení komunity“.

ALGAplus (Portugalsko),farma na mořské řasy s inovativním a ekologicky odpovědným přístupem k pěstování jejich produkce, sama o sobě je udržitelným zdrojem s aplikacemi napříč sektory, jako jsou potraviny, kosmetika, biomateriály a obaly. Komise o iniciativě uvedla, že „potenciál přispět k udržitelnější budoucnosti je považován za skutečně velký“.

Nuevos Sistemas Tecnológicos S.L. (Španělsko), vývojáři projektu NaviLens, který pomáhá lidem se zrakovým postižením orientovat se v neznámém prostředí pomocí jejich mobilního zařízení k detekci a sdělování informací z vyhrazených QR kódů. Porota to nazvala „přelomovou inovací, která činí naše společnosti inkluzivnějšími“.

Bílá kniha Bocconi University (Bocconi University´s White Paper)

Zároveň s výsledky SME EnterPRIZE 2022 Bocconi University zveřejňuje výsledky rozsáhlého průzkumu mezi vlastníky malých a středních podniků o jejich přístupu k udržitelnosti – tzv. Bílou knihu. Ta rovněž analyzuje, jak mohou národní plány obnovy a odolnosti EU zahrnovat iniciativy, které mohou malým a středním podnikům poskytnout podporu, a jak se vyvíjejí finanční produkty, které mohou být rovněž přínosem pro malé a střední podniky v jejich úsilí o udržitelnost.

Klíčové závěry

Průzkum mezi malými a středními podniky:

• Existuje „rostoucí polarizace“ mezi společnostmi s plány udržitelnosti a společnostmi bez nich.

• 41 % dotázaných vlastníků malých a středních podniků uvedlo, že zavedly nebo v blízké budoucnosti zavedou strategii udržitelnosti.

• 43 % firem uvedlo, že nemají vůbec žádný plán zavést zelené a sociální obchodní praktiky, oproti 20 procentům před dvěma lety.

• Většina respondentů v průzkumu uvedla, že zavedení environmentální a sociální obchodní strategie vedlo k lepší spokojenosti zákazníků, lepší pověsti, vyšší efektivitě a dokonce i zvýšení podílu na trhu.

Národní plán obnovy a odolnosti (NRRP):

• Členské státy EU překračují cíl stanovený pro iniciativy zaměřené na přechod k zelenější ekonomice.

• Malé a střední podniky mohou mít nepřímý prospěch z infrastruktury a iniciativ specifických pro odvětví.

• Malé a střední podniky mohou přímo těžit z iniciativ zaměřených na podporu jednotlivých společností v jejich přechodu.

Přístup k udržitelným financím:

• Svět financí vyvíjí bezprecedentní množství produktů ESG.

• Počet zapojených malých a středních podniků je stále omezený, ačkoli existují příklady osvědčených postupů.

• Programy úvěrových záruk (Basket Bonds) a pojistné produkty mají potenciál nabídnout možnosti financování pro malé a střední podniky.

Zde si můžete stáhnout Bílou knihu.

Více na www.generaliceska.cz.

Na fotografii drží ocenění Zdenka Burešová ze Sadů sv. Prokopa, vlevo od ní Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny a napravo od ní pak Philippe Donnet, generální ředitel skupiny Generali.

Čtěte dál …