Více než 3.500 zachráněných obědů za rok jen v Praze. Nově darujeme nezkonzumované jídlo charitě ve středočeském Berouně.


Jídlo z našich restaurací už rok darujeme potřebným. V rámci partnerství se Zachraň jídlo jsme
začali pomáhat obědy z naší restaurace U nás by Delirest, od září 2022 se přidala i naše školní jídelna a restaurace Primirest Gymnázium Jana Keplera. Za uplynulých 12 měsíců se nám tak jen z těchto dvou našich pražských restaurací podařilo zachránit přes 3.500 obědů. Ambicí ve druhém roce je, po domluvě s klienty a zřizovateli škol, darovat přebývající porce z dalších našich závodních a firemních restaurací i školních jídelen. Jako „dárek“ k prvnímu výročí spolupráce se Zachraň jídlo, darování jídel rozšiřujeme mimo metropoli. Do projektu se totiž zapojili naše školní restaurace Primirest ve středočeském Berouně. Desítky teplých obědů pomáhají místním lidem v nouzi. O distribuci se v komunitním centru stará pobočka Českého červeného kříže.
„Předcházení plýtvání jídlem a vzniku potravinového odpadu je pro nás klíčový úkol. Nejlepší odpad je takový, který nevznikne – pokud nám ale zbydou nevydané porce, darovat je vnímáme jako skvělý způsob, jak jídlo zachránit před zbytečným vyhozením a lidem v nouzi dopřát kvalitní stravu,“ vysvětluje Jakub Holý, ředitel pro kvalitu a udržitelnost společností Delirest a Primirest ČR/SR. Jak potvrzují šéfkuchaři z restauracích, ze kterých se obědy již darují, jde o víc než jen o odpovědné využívání zdrojů. „Pro každého kuchaře je nejsmutnější, když musí nespotřebované jídlo, které celé dopoledne vařil na konci směny zlikvidovat. Zabalení do krabiček je maličkost, navíc v dnešní náročné době, je tento způsob pomoci mimořádně potřebný,“ říká Radek Bačenko, šéfkuchař restaurace U nás by Delirest. S tím souhlasí i vedoucí školní restaurace Primirest Tomáš Liebich: „i v naší kuchyni je možnost pomáhat srdeční záležitostí, protože jídlo, které by jinak skončilo v bioodpadu, si takto najde svého strávníka. Vše se děje od prvního dne zcela automaticky. Skvělou správou navíc je, že jsme našli podporu nejen u vedení školy, ale darování přímo podporují i studenti Keplerova gymnázia,“ doplňuje T. Liebich.
Omezení plýtvání je i v rámci širší ESG strategie pro společnosti Delirest a Primirest trvalá priorita. Proto se například již od roku 2018 aktivně účastníme různých projektů zaměřujících se na plýtvání jídlem – ať již to byl projekt „RedPot“ (Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování) Technologického centra Akademie věd ČR nebo další projekty s organizací Zachraň jídlo – např: „Darování jídla šetří klima,“ jehož výsledkem byl i manuál pro provozovatele stravovacích služeb, jak darovat hotové pokrmy.
„Restaurace a jídelny Delirest a Primirest stály na prvopočátku celého projektu Zachraň oběd a spustili dárcovskou vlnu, díky které se do projektu zapojili i další významní hráči na trhu. U nás by Delirest byla vůbec první restaurací, ze které jsme darovali. Teď společně spouštíme darování v Berouně. Oceňujeme odhodlání postavit se za nový projekt a společně ho
rozvíjet”, zmiňuje Michaela Číhalíková, ředitelka Zachraň jídlo.
Se startem darování nezkonzumovaného jídla ze školních kuchyní Primirest v Beroune se projekt posouvá i mimo hranice hlavního města. Desítky teplých obědů pomáhají místním lidem v nouzi. V komunitním centru se o distribuci stará pobočka Českého červeného kříže

Čtěte dál …