Více jak 63 % žen si své menstruační pomůcky vybírá podle ceny, 66 % dotázaných nedochází na vyšetření prsu, ukázal průzkum[1]

Ženy tvoří více než polovinu populace a matky jsou ty, které obvykle rozhodují o zdravotní péče svých potomků.  Navzdory tomu existují obrovské mezery ve výzkumu a vývoji zaměřeném na zlepšení léčebných možností pro ženy. Tento fakt ukázal také průzkum provedený společností Nielson mezi 525 respondentkami ve věku 18-49 let[2].

 „Naše společnost byla založena s cílem a závazkem investovat do inovací, které řeší kritické nedostatky v oblasti zdraví žen,“ říká Kevin Ali, generální ředitel společnosti Organon.  „Vyzýváme organizace, vlády, jednotlivce a instituce, aby se připojili k naší celosvětové komunitě Organon čítající 10 000 členů a podnikli kroky ke zlepšení inovací a investic ve všech oblastech zdraví žen.“

Jak ženy v České republice pečují o své zdraví?

Výzkumy v mnoha oblastech zdraví žen odhalují zásadní a nebezpečné nedostatky, které ovlivňují téměř všechny fáze jejich života. Podle průzkumu téměř 48 % dotázaných žen neví, na jaké preventivní prohlídky mají nárok. Celých 14 % respondentek se domnívá, že by na preventivní prohlídky na gynekologii měly docházet až od chvíle, kdy pocítí nějaký zdravotní problém[3], nikoliv od 15 roku života.
To se však netýká jen nebezpečných onemocnění, ale také informovanosti, finančních aspektům menstruačních nebo ochranných pomůcek, anebo péče o své vlastní tělo v té nejzákladnější podobě jako je „obyčejné“ vyšetření u lékaře.

Je pro ženy zdraví opravdu na prvním místě?

Podle průzkumu Nielsen minimálně jednou za rok svého gynekologa navštěvuje 78,8 % žen, 3,5 % dotázaných ho nenavštěvuje vůbec. Důvodem, proč návštěvu ženy odkládají je primárně strach (68 %), dalším důvodem je nedostatek času (45 %), ale také finance (7 %).

Pro lékaře může být alarmující fakt, že celých 66 % respondentek nechodí na preventivní vyšetření prsu, a to ani na ultrazvuk, ani mamograf, polovina dotázaných neprovádí ani samovyšetření prsů.
Na dotaz, zdali se někdy nechaly dotázané testovat na HIV nebo jiné pohlavně přenosné choroby, zodpovědělo 75 % z nich, že nikoliv. Přesto pouhých 15,5 % při sexu používá kondom, celých 58 % ho nepoužívá nikdy. Pouze 1,5 % dotázaných jej používá pouze v případě, že ho má u sebe partner[4].

Proti nechtěnému těhotenství se nechrání celkem 37 % žen, hormonální antikoncepci podle průzkumu používá pouze 27 % a výběr ochrany ovlivňuje především její cena.

„V posledních letech klesá počet umělých přerušení těhotenství zejména díky efektivnímu plánování rodičovství a edukaci o možnostech kontracepce,“ říká MUDr. Jana Racková a dodává: „Negativní společenské a mediální názory na hormonální antikoncepci se v posledních letech dostaly na úroveň ostré debaty. Velice oblíbený je diskurz, kdy v postmoderní společnosti chceme všechno „přirozeně a přírodně“, aniž by si ženy uvědomovaly, že za těchto podmínek by byly za život několikrát úspěšně i neúspěšně těhotné a v mezidobí by kojily. Tyto silné mediální hlasy však ženám nenabízí žádnou rozumnou alternativu kontroly reprodukce, naopak riziko nechtěného těhotenství mohou zvyšovat.“

Menstruace něco stojí!

Takzvaná menstruační chudoba je jev, o němž se příliš nemluví, přesto ovlivňuje řadu žen po celém světě. Data týkající se českých žen nejsou dostupná, avšak se zvyšující se inflací lze předpokládat, že se v mnohých rodinách menstruační pomůcky zařadily do kolonky „finančně nedostupné“.
Z průzkumu vyplynulo, že 33,3 % žen utratí za menstruační pomůcky zhruba 3 000 Kč. Jejich výběr ovlivňuje ze 63 % cena, 5,7 % tyto pomůcky vůbec nepoužívá. Celých 87 % respondentek preferuje jednorázové vložky nebo tampony, ostatní se přiklání k alternativním metodám jako jsou vložky látkové, kalíšky nebo menstruační kalhotky[5].

„O menstruační zdraví musí dbát i odborná veřejnost, především v prevenci a léčbě nadměrného menstruačního krvácení, menstruačních bolestí, rizika anemie a s tím spojené absence ve školách a práci. Měli bychom se zaměřit na zlepšování diagnózy a terapie onemocnění dělohy – jako je endometrióza a myomy, v neposlední řadě i zlepšování prevence a terapie nádorových onemocnění,“ doplňuje MUDr. Jana Racková a dodává: „Mezi nejvíce podfinancovanou skupinou stran výzkumu ženského zdraví a prevence však bohužel patří ženy v období menopauzy.

„Zdravá žena je základem prosperující, stabilní a odolné společnosti a aby ona i její komunita prosperovaly, musíme její zdraví učinit prioritou. Doufáme, že se k naší snaze o měřitelný a pozitivní dopad připojí i ostatní. Společnou prací můžeme vytvořit lepší a zdravější každý den pro ženy na celém světě,“ doplňuje na závěr Kevin Ali.

Více na www.organoncare.cz.

Titulní foto: Unsplash


[1] Průzkum Nielsen vypracovaný v období 16.2. – 21.2.2023 na vzorku 525 respondentů.

[2] Průzkum Nielsen vypracovaný v období 16.2. – 21.2.2023 na vzorku 525 respondentů.

[3] Průzkum Nielsen vypracovaný v období 16.2. – 21.2.2023 na vzorku 525 respondentů.

[4] Průzkum Nielsen vypracovaný v odbobí 16.2. – 21.2.2023 na vzorku 525 respondentů.

[5] Průzkum Nielsen vypracovaný v odbobí 16.2. – 21.2.2023 na vzorku 525 respondentů.

Čtěte dál …

Zpětný odběr PET lahví a plechovek Čechy oslovil. Za první tři měsíce pilotního testování vrátili přes čtvrt milionu obalů.

Systém zálohování PET lahví a plechovek může úspěšně fungovat i v českém prostředí. Ukázalo to jeho pilotní testování ve třech prodejnách Kaufland a stejném počtu obchodů Lidl. Lidé v nich během tří měsíců výměnou za slevové kupony odevzdali přes 260 tisíc obalů....

pokračovat ve čtení