TEOLOG MAREK ORKO VÁCHA A JEHO DESATERO

Když za nás Bůh netahá kaštany z ohně se jmenuje nová kniha Marka Orko Váchy, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta (429 Kč). Známý teolog a přírodovědec v ní mluví o přírodě, lásce, církvi, radosti, strachu a mnoha dalších stránkách života. Třeba jak se nebát budoucnosti, jak vnímat svět a vychutnat si každý okamžik v přítomnosti.

Když za nás Bůh netahá kaštany z ohně je kniha rozhovorů, které s Markem Orko Váchou vedla renomovaná novinářka Renata Kalenská, která se umí ptát, nebojí se zpovídaného nutit odpovědět na otázky, na které se mu odpovědět nechce. Kniha je koncipována jako Desatero Marka Orko Váchy.

  1. Příroda
  2. Láska
  3. Život
  4. Církev
  5. Radost a naděje
  6. Strach a odvaha
  7. Bůh a modlitba
  8. Zdraví a etika
  9. Smrt
  10. Eugenika

V dnešní době, kdy se Evropa ocitá v krizi, kdy lidé zápasí s neštěstími, čelí hrozbě války, je to kniha, která nabízí útěchu, možné odpovědi. Vácha umí svými slovy, svými sděleními vlít do člověka klid, pomáhá mu najít odpovědi na to, co a proč se v životě děje. Je to kniha, kterou si chcete přečíst, když nevíte, kudy kam, když hledáte útěchu. Zabývá se životem a vším, co s ním souvisí. Je to láska, je to smrt, je to víra, je to poznání, je to příroda a mnoho dalšího. Je napsaná velice srozumitelně, Orko Vácha se nesnaží hledat životní pravdy, ale pomáhá nasměrovat na cestu k nim.  Dotýká se zcela běžných, tak i nevšedních témat. Vácha je poměrně emočně založený člověk. Mluví o nenaplněné lásce, o bolestech i radostech v životě a jak se naučit na ně nahlížet. Zároveň umí být velmi otevřený ve věci citů nebo kritiky církve. Například když vyslovuje svoji domněnku, že celibát je otázka už jen pouze jedné generace a že v té další bude normální, aby kněz žil se ženou. Asi i proto mluví i o své lásce k ženě – Sarah.  
Kniha vznikala během procházek v Národním parku Podyjí, kde má Marek Orko Vácha farnost.       

Kniha vyšla 28.3., vychází i jako e-kniha.

O autorovi:

Marek Orko Vácha je římskokatolický kněz, biolog, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář v lechovické farnosti a farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětější trojice Salvátora. Působí zároveň jako přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity a Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v Bruselu. Je velmi oblíbený svými žáky a věřící veřejností. Často se účastní diskusí, besed, vystupuje v médiích, komentuje různé události, zejména ve vztahu k lidskému jednání a jeho snaze o pochopení. Rád cestuje, účastnil se expedic do Antarktidy, jeho oblíbeným místem je Jižní Amerika. Svoji přezdívku Orko, která znamená Orlí oko, získal od skautského vedoucího Zdeňka Papouška v roce 1976 a používá ji ve svém občanském jméně. Napsal tři desítky knih, patří k nim i knižní rozhovor Dobro a zlo 21. století, který vydal v roce 2022 v Mladé frontě.

Čtěte dál …

Květnové knižní novinky pro malé čtenáře

Nakladatelství BAMBOOK, součást Nakladatelského domu GRADA, si pro vás v měsíci květnu přichystalo spoustu knižních novinek pro děti. Do edice Čtení pro prvňáčky jsme přidali titul Lvíček z kaštánku, ve kterém se plyšák Réza skamarádí se školačkou správňačkou. Do...

pokračovat ve čtení

Komiks Němý hlas děti baví

Děti mají v současné době tolik možností vyžití, že jim na knihy nezbývá čas a nebo je čtení prostě nebaví. Pro takové děti můžeme doporučit komiksy. Nejenže děti vtáhnou do děje a probudí v nich zájem o četbu, ale rozvíjí i jejich fantazii. Devítiletá žačka Aňa si...

pokračovat ve čtení