Průměrný Evropan vyprodukuje 180 kg obalového odpadu za rok, pomoct by mohlo vyšší využití snadno recyklovatelných materiálů. Nejvíc trendy je hliník.

Znečištění obalovými odpady je jedním z největších ekologických problémů naší doby. Podle dat Evropské komise, každý obyvatel Evropy vyprodukuje v průměru až 180 kilogramů obalového odpadu ročně. Pokud dle prognózy nebudou přijata žádná preventivní opatření, vzroste v roce 2030 objem obalového odpadu o 19 %, objem plastového odpadu až o 46 %.[1] Dne 22. dubna se po celém světě slaví Den země, který mimo jiné upozorňuje na dopad přebytečného množství obalových odpadů na životní prostředí.

Jedním z kroků, jak přispět k udržitelnosti a snížit negativní vliv na ekologii, je využívat nové, a k přírodě šetrnější postupy výroby zboží. Do popředí se tak pomalu začínají dostávat obaly, které jsou vyrobeny z biologicky rozložitelných a snadno recyklovatelných materiálů.[2]

Trendový plech

Takovým materiálem je například hliník, který je dnes klíčovým prvkem nízkouhlíkového oběhového hospodářství. Je to vůbec nejrozšířenější kov na světě, pro své vlastnosti je velice vhodným obalovým a konstrukčním materiálem. Hliníkové obaly jsou nejen velmi lehké a odolné, ale i snadno recyklovatelné – staré kovové plechovky a další obaly mohou být zpracovány a znovu použity pro výrobu nových obalů bez ztráty kvality, takřka donekonečna.[3] Časem by mohl plech nahradit jiné materiály, jako je plast, sklo či ocel.

Přichází doba hliníková

Podle dat studie Mezinárodního institutu pro hliník je až 71 % hliníku recyklováno do nových výrobků.[4] Oproti tomu recyklace skla či plastu je téměř o polovinu nižší.[5] Hliník také dosahuje nejnižších ztrát při třídění a znovuzpracování – pouhých 10 %.[6] A co víc – recyklace hliníku je poměrně snadná a lze ji provádět v místě jeho spotřeby, což snižuje náklady na přepravu, šetří čas, zdroje a emise CO2.[7] Mezi další výhody patří i velká oblíbenost hliníkových plechovek mezi spotřebiteli – avšak i to má své úskalí.

„Produkt může být udržitelný pouze tehdy, jsou-li při jeho výrobě zohledněny všechny ekologické a energetické aspekty. Výroba nového hliníku je energeticky velice náročná, až několikanásobně vyšší než výroba plastů nebo skla. Z toho je patrné, že je dnes recyklace hliníkového odpadu důležitá, neboť recyklace jedné plechovky ušetří až 95 % energie.[8] V současnosti je tento proces jednou z nejoblíbenějších forem recyklace a je hojně využívaný po celé Evropě,“ vysvětluje Jaroslav Dušek, country manager HELL ENERGY Česká republika. Celosvětově patří firma k předním výrobcůmenergetických nápojů a v roce 2020 začala při výrobě vlastních plechovek jako první na světě využívat hliník s mimořádně vysokým obsahem recyklovaného materiálu.

Trnitá cesta k recyklaci

Podle statistik se v roce 2021 třídění odpadu věnovalo 73 % obyvatel Česka, v průměru vytřídili 71,8 kg recyklovatelných materiálu.[9] Například v třídění plastu se Česká republika řadí mezi evropskou špičku. V případě třídění kovu už to ale tak pozitivní není – ve většině českých domácnosti končí plechovky namísto žlutých kontejnerů zmačkané v koši. Zatímco třeba v Německu nebo Belgii míra recyklace hliníkových plechovek dosahuje až 95 %, v Česku je to pouze 47 %.[10] Je tady velký prostor ke zlepšování, a to pomocí neustálé edukace správných postupů třídění. O problematiku by se měli zajímat i samotní výrobci nápojů, kteří plechové obaly distribuují.

„Drtivá většina našich produktů se nyní prodává ve 100 % recyklovatelných hliníkových plechovkách. Do roku 2025 si klademe za cíl zvýšit podíl hliníkových plechovek v našem portfoliu na alespoň 99 %. Chceme tak podpořit recyklační infrastrukturu v Evropě. Je to jediný účinný způsob, jak s hliníkovými plechovkami zodpovědně a udržitelně nakládat,“ uzavírá Jaroslav Dušek.


[1] https://czechia.representation.ec.europa.eu/zelena-dohoda-pro-evropu-predchazeni-vzniku-odpadu-z-obalu-podpora-opetovneho-pouziti-recyklace-2022-11-30_cs

[2] https://www.businessinfo.cz/clanky/jde-to-prvni-potravinari-v-cesku-zacali-pouzivat-kompostovatelne-bioplasty/

[3] https://www.alltub.com/cs/zivotni-prostredi/prednosti-hliniku-2/

[4] https://www.komunalniekologie.cz/info/hlinikove-plechovky-jsou-nejrecyklovanejsi-napojovy-obal

[5] https://www.komunalniekologie.cz/info/hlinikove-plechovky-jsou-nejrecyklovanejsi-napojovy-obal

[6] https://www.komunalniekologie.cz/info/hlinikove-plechovky-jsou-nejrecyklovanejsi-napojovy-obal

[7] https://climate.ec.europa.eu/citizens/climate-tips/reuse-and-recycle_cs

[8] https://www.obaly21.cz/recyklaci-jedne-hlinikove-plechovky-se-usetri-90-energie-pro-vyrobu-nove/

[9] https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-eko-kom/vysledky-systemu/

[10] https://www.svetbaleni.cz/2021/10/27/metal-forever-hlinik-nahrava-temer-stoprocentni-recyklovatelnosti-obalu/

Čtěte dál …

Krása skleněných labutí rozzáří Oflendu na rozhraní Chrudimska a Vysočiny – Festival labutí naváže na úspěšný první ročník

Po úspěšném prvním ročníku naváže sklárna Koulier na Chrudimsku na Festival labutí ročníkem druhým. A tak jako okouzlila krása a ladnost labutí světové autory, jako například Petra Iljiče Čajkovského při tvorbě baletu Labutí jezero nebo dílo Melanie Benjamin Labutě...

pokračovat ve čtení