Propouštění ajťáků v USA pokračuje. Jak jsme na tom v Česku?

V minulém roce propustily technologické společnosti v Americe více než 200 tisíc zaměstnanců, dalších 50 tisíc už přišlo o práci letos. Celosvětově jsou tato čísla více než dvojnásobná. Mají se o práci obávat i „ajťáci“ v Česku?

Rychlý technologický skok, který souvisel s covidovou pandemií vzbudil v amerických firmách velký optimismus, na který zareagovaly masivními nábory. Situace se ovšem obrátila, když po letech ekonomického růstu začaly výdělky společností klesat, a s nimi i ceny akcií. Americké společnosti opět rychle zareagovaly, aby uspokojily své investory, a to mimo jiné hromadným propouštěním. Přestože se vlna propouštění prohnala i Evropou, nebyla tak ničivá. Proč je tomu tak a jak ovlivní český IT trh práce?

Maria Ismail, manažerka pro nábor IT pozic v personální společnosti Hays uvádí: „ Dle mého názoru jsou dva hlavní důvody, proč má propouštění technologických firem v USA a v Evropě různou intenzitu. Většina technologických gigantů má své centrály právě v Americe. Pokud se tedy firma rozhodne nabírat, obvykle začne centrálou. Reorganizace a úsporná opatření pak ovlivní tyto centrály s mnoha, teď už nadbytečnými zaměstnanci, jako první. Pobočky a regionální zastoupení firem jsou na rozhodnutí centrály závislá. Evropa, tou dobou už ovlivněná rusko-ukrajinskou válkou, souvisejícím růstem cen komodit a následně prudkým růstem inflace, byla ohledně náborů opatrnější. Zaměstnavatelé v mnoha zemích, Českou republiku nevyjímaje, volili spíše vyčkávací taktiku.
Druhým důvodem je pak pracovně právní legislativa. Proces náboru a zejména propouštění je v USA výrazně jednodušší, rychlejší a levnější než v evropských pobočkách, kde jsou zaměstnanci lépe chráněni.“

Propouštění IT odborníků zaznamenal i český pracovní trh. „Závěr loňského roku byl oproti předchozím rokům relativně chudý co do nabídky technologických pracovních míst. Na přelomu roku jsme pak zaznamenali větší příliv dostupných kandidátů na volné pozice, což není na českém trhu běžný jev. K propouštění docházelo v rámci restrukturalizace, ale jednalo se obvykle o jednotky nebo maximálně nižší desítky pracovních míst v IT. Nešlo ale o plošný jev na trhu, stále proto platí, že většina IT specialistů nemá problém si v krátké době najít nové místo“, říká Maria Ismail z Hays.

Spíše, než k propouštění docházelo v rámci úspor k tomu, že se plánované nábory pozdržely, popřípadě se zrušila některá neobsazená pracovní místa. S čím se ovšem musejí zaměstnanci v IT nyní vypořádat, je zpomalení až zastavení růstu mezd. I to může být reakce na situaci v zámoří.

Jak české, tak světové firmy se v současné době snaží ochránit své zisky a zajistit si profitabilitu. Společnosti, které na ekonomické oživení zareagovaly až předimenzovanými nábory nemají často na výběr a propouštění se nedokázaly vyhnout. České pobočky, které v takové míře nenabíraly, se propouštění snaží vyhnout za každou cenu, například i pozastavením růstu mezd. Jaký mají tedy pracovníci v IT výhled?

 „Aktuálně to vypadá, že se trh opět probral k životu a zajímavých pracovních příležitostí přibylo. Předpokládáme, že ale nákladová obezřetnost firem rozhodně minimálně letos přetrvá a prozatím výrazné změny co do růstu finančního ohodnocení IT specialistů nepozorujeme. Predikovat vývoj mezd je v tuto chvíli obtížné, ale domnívám se, že jejich další růst bude záviset nejen na výkonu firem zde v České republice, ale také na stabilizaci na světových trzích a centrálách. Skokového navýšení mezd v IT se tedy letos nejspíš nedočkáme.“, uzavírá Maria Ismail z Hays.

Čtěte dál …