Organizace Trénujeme s respektem nastavuje nová pravidla hry v dětském a mládežnickém sportu. Klíčové jsou respekt a bezpečí

 V dubnu zahájila svou činnost nová nezisková iniciativa Trénujeme s respektem, která se zaměřuje na vytváření bezpečného, přátelského, férového a respektujícího sportovního prostředí. Jejím cílem je bojovat proti nejrůznějším formám obtěžování a zneužívání, vůči kterým není žádné, ani sportovní, prostředí imunní.

Odborné zázemí, kterým iniciativa disponuje, umožnilo organizaci kulatého stolu pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva týkající se bezpečného prostředí ve sportu. Iniciativa hodlá rozvíjet vztahy se všemi aktéry českého sportovního prostředí, kteří mají zájem ho přiblížit zahraničním standardům.

Trénujeme s respektem se soustředí zejména na ochranu těch nejzranitelnějších členů sportovní komunity – dětí a mladistvých. Zakladatelkou iniciativy je Markéta Pluhařová, matka tří dětí, jejichž vlastní negativní zkušenosti pro ni byly motivací se tímto tématem začít intenzivně zabývat. „Děti i jejich rodiče by měli mít jistotu, že sportují v respektujícím a bezpečném prostředí. Díky iniciativě Trénujeme s respektem rozpoznají, co je správné a co už ne. Bojujeme také za to, aby se jim v případě negativních zkušeností dostalo zastání,“ vysvětluje.

Podstatou iniciativy Trénujeme s respektem je poskytovat informace o problematice bezpečného sportovního prostředí a podporovat jeho vytváření, představovat příklady správné praxe a poskytovat prostor pro sdílení zkušeností. „Zároveň chceme motivovat rodiče, aby neměli strach postavit se za své děti, když se jim něco nezdá. A aby neodvraceli oči jen proto, že ostatní si taky nestěžují a že nechtějí být za ty problémové. Chceme také vzdělávat samotné děti i trenéry, aby rozpoznali, co je již za hranou a do tréninkového procesu nepatří,“ dodává Pluhařová.

Tým Trénujeme s respektem tvoří současní i bývalí sportovci, rodiče, lékaři, psychologové a trenéři. Více najdete na webu www.trenujemesrespektem.cz.

Čtěte dál …

T-Mobile rozdělí v grantové výzvě 1 500 000 Kč. Podpoří 8 projektů zaměřených na boj proti předsudečnému násilí

Posilování romské komunity, ochrana proti transfobii, pomoc lidem bez domova a v nouzi nebo osvěta v ukrajinských skupinách na sociálních sítích – to jsou jen některá z témat, která podpoří letošní grantová výzva Česko bez předsudků. Tu společně s T-Mobile zaštiťuje...

pokračovat ve čtení