Milan Schirlo: „Lásku také nejde pitvat a víme, že existuje.“

Terapeut Milan Schirlo se specializuje na tradiční čínskou medicínu a předává dál nasbírané zkušenosti. Sám se přesvědčil, že příběhy z cest za uzdravením fungují mnohem lépe než odborné poučky, je v nich totiž živoucí moudrost. Vychází z prastarého učení, které nahlíží na vznik nemocí holisticky, tedy zohledňuje všechny aspekty člověka, které souvisí s jeho životem. Studoval všechny dostupné školy u nás i v zahraničí, několikrát navštívil i Čínu. Má pravděpodobně nejkomplexnější knihovnu čínské medicíny u nás, ze které čerpá a když k tomu přidáte ještě dokonalou znalost účinků léčivých rostlin, dietetiky, akupunktury a 20 let terapeutické praxe, nemáte obavy se svěřit do jeho péče.

Tradiční čínská medicína má své zákonitosti, pravidla, podle kterých hledá individuální řešení v širších souvislostech pro každého konkrétního člověka. „Všechny složité věci si musím nastudovat v literatuře a najít možnosti. Je to vždycky taková detektivka. Je to systém, který je tady tisíce roků, dělá přesně diagnostiku, snaží se najít obraz a zjistit příčinu problému, kterou pak léčí. Nenašel jsem jiný takto bohatý systém, tak dobře provázaný, promyšlený a systematický,“ vysvětluje Milan Schirlo proč ho toto prastaré učení o zdraví před léty uchvátilo.

Západní medicína chápe tělo spíše jako soubor orgánů, které se vzájemně ovlivňují, používá jiné termíny, a to někdy vede ve vědeckých kruzích k nedorozumění… „Vím, že něco jako čchi existuje, i když ji není možné vypreparovat, ale lásku také nejde pitvat a víme, že existuje,“ říká Milan Schirlo, který vám nikdy nic nebude vnucovat ani přikazovat, ale bude vám pouze doporučovat, co byste měli dělat.

Lenka Žáčková

Čtěte dál …