Mámo, je to dobrý, vracejí nám přeplatek. Ale není to tím, že posíláte zbytečně vysoké zálohy na energie?

Také máte radost, když vám od dodavatele energií přijde faktura a po jejím otevření zjistíte, že máte přeplatek? Jasně, přeplatek je určitě příjemnější než nedoplatek, ale jak už to bývá – není všechno zlato, co se třpytí.

 Zálohy vs vyúčtování
„Dodavatelé energií mají povinnost každý rok připravit pro všechny své zákazníky nový rozpis záloh, které je nutné měsíčně, čtvrtletně či půlročně hradit. Týká se to plynu i elektřiny. Nastavení nové výše záloh je většinou spojeno s odečtem stavu elektroměru a plynoměru, kdy někdo přijde k vám a buď v bytě nebo na chodbě domu otevře skříňku s elektroměrem či plynoměrem a zapíše aktuální stav. Tuto činnost nemá na starostí váš dodavatel energií, ale provozovatel distribuční sítě,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce energie společnosti Kalkulátor.cz.

Pro elektřinu je provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s. nebo E.ON Distribuce, a.s. V případě plynu je to pak RWE – GasNet, E.ON Distribuce (EG.D, a.s.) a Pražská plynárenská, a. s. Určuje se podle toho, v jaké části České republiky se nachází odběrné místo.  Zaměstnanec distributora zjištěnou hodnotu zapíše do systému, který je propojený pro všechny dodavatele a ti se tak dozvědí, jaké množství elektřiny nebo plynu vám mají fakturovat. Toto množství se při výpočtu násobí cenou, za kterou energie odebíráte. Finální částku pak najdete ve vašem vyúčtování.

Správně nastavená výše záloh
Vyúčtování obsahuje cenu odebrané energie (elektřiny nebo plynu), měsíční poplatek pro vašeho dodavatele a aktuálně diskutované distribuční poplatky a daně, které dodavatelům určuje Energetický regulační úřad, respektive stát. Dodavatel všechny tyto hodnoty sečte, připraví celkové vyúčtování a vypočítá z něj výši záloh, které pravidelně posíláte. Hodnota zálohy by měla být stanovena tak, aby konečná částka vyúčtování nebyla příliš vysoká a její zaplacení nebylo pro rodinný rozpočet nikterak zásadní.

„Pokud máte zálohy nastaveny nízko, ať už proto, že vám elektřina zdražila či se u vás zvýšila spotřeba, budete mít ve vyúčtování nedoplatek. Z naší praxe známe případy, kdy je nedoplatek tak vysoký, že je pro něj nutné připravit splátkový kalendář, protože rodina s běžným příjmem by nebyla schopna tak velkou částku jednorázově zaplatit. I proto je dobré mít dodavatele energií, který vám v takovém případě vyjde vstříc,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce energie společnosti Kalkulátor.cz.

A jak takového dodavatele správně vybrat? Doporučujeme se vždy obrátit na specialistu, který právě takové detaily u jednotlivých dodavatelů zná. Nechceme nikoho strašit, ale i tyto situace mohou nastat a je dobré vybrat si takového dodavatele, u kterého existuje i v takto nepříjemné situaci rozumné řešení.

V případě, že naopak platíte zálohy příliš vysoké nebo se vám podařilo snížit vaši spotřebu elektřiny či plynu například díky zateplení vašeho domu, výměnou kotle za úspornější či novými okny, kudy běžně utíká asi nejvíce tepla z domácnosti, pak vám dodavatel pošle vyúčtování s informací, že máte přeplatek. Je to bezvadné, jen je třeba zbystřit a zamyslet se nad tím, že to není “dobrá vůle” dodavatele, ale že je to díky tomu, že jste každý měsíc posílali víc peněz, než bylo nutné. Co tím chceme říct? Mít přeplatek je správně. Avšak ještě lepší je mít přeplatek s vědomím toho, že za elektřinu či plyn platíme právě jen tolik peněz, kolik je opravdu nutné.

Příklad z praxe
Rodina se dvěma dětmi žije v malém domku, ve kterém využívají elektřinu i plyn. Elektřinu používají na svícení a jinou běžnou spotřebu. Pračka, sušička a mrazák samozřejmě nějakou spotřebu mají, ale protože elektřinou neohřívají vodu ani netopí, je celková roční platba relativně nízká. Naopak u plynu mají celkovou roční spotřebu 20 MWh. Plynem totiž topí, ohřívají teplou vodu a vaří. Jejich cena za plyn se řídí aktuálním vládním stropem, tedy 2.500 Kč za MWH bez DPH. Po přičtení distribučních poplatků a daní tak za rok dostanou fakturu na celkem cca 68.000 Kč.  A protože platí zálohy 6.000 Kč měsíčně, zaplatí na zálohách 72.000 Kč a tím pádem mají přeplatek 4.000 Kč. Všichni jsou spokojeni s pocitem, že není třeba nic řešit. Pokud by ale stejný domek, ta samá rodina a identická spotřeba byla počítána podle aktuálního cenového průměru, který je u plynu o 1.000 Kč nižší, byla by jejich faktura na celkem cca 44.000 Kč a přeplatek by byl ne 4.000 Kč, ale 28.000 Kč. Naše rodina by byla určitě spokojenější, a především by si mohli snížit měsíční zálohu o 2.000 Kč, to znamená, každý měsíc by poslali svému dodavateli o 2.000 Kč méně.

Toto je jeden úhel pohledu – platit měsíčně o 2.000 Kč méně. To důležitější však je, že by z celkovém vyúčtování zjistili, že svému dodavateli za úplně stejný objem spotřebovaného plynu zaplatili o 24.000 Kč méně. A to je daleko důležitější, než jak velký je přeplatek. Nejde tedy až tak o to, jestli máte doplatek či přeplatek. Důležité je mít zálohy nastaveny správně. Nedoplatek totiž není nic radostného a často přijde v situaci, kdy se nejméně hodí, jako třeba před Vánocemi. Jde ale hlavně o to, abychom za elektřinu nebo plyn neplatili peníze navíc, které nám nikdo nevrátí. Pokud je možné mít plyn za 1.500 Kč a vy platíte 2.500 Kč, pak zbytečně přeplácíte 1.000 Kč bez DPH za každou MWh. Tyto peníze už v přeplatku nikdy zpět nezískáte.

Jaké je řešení
Každý, komu přijde vyúčtování od dodavatele energií, by se měl obrátit na nezávislého specialistu, který energetice opravdu rozumí a dokáže se podívat přímo na jeho konkrétní situaci a na to, jestli tento přeplatek není náhodou výrazně menší, než by mohl být díky jinému dodavateli s levnější cenou za elektřinu nebo plyn. Není nic jednoduššího než si během pár minut srovnat aktuální ceny energií u nezávislého srovnávače, jako je Kalkulátor.cz. S lehkou myslí pak můžete platit zálohy stejné a přeplatek budete mít větší. A pokud by vyúčtování bylo v období Vánoc, určitě vás to potěší. Budete vědět, že jste někomu nezaplatili zbytečné peníze, které jste mohli použít jinde.

Čtěte dál …