Lidl na cestě k minimalizaci odpadu zaznamenal velký úspěch, získal certifikaci DIN

Společnost Lidl přijala ambiciózní cíl, a to omezit nerecyklovatelný odpad na maximálně 5 % do konce obchodního roku 2022.  Tento cíl se podařilo s předstihem naplnit a společnost Lidl dosáhla nejvyššího možného hodnocení, tedy zlaté úrovně a potvrdila, že patří mezi lídry firemního odpadového hospodářství. Získání certifikace DIN je klíčovým krokem na dlouhodobé cestě k minimalizaci odpadu, ke které se společnost Lidl zavázala.  

Předání certifikace DIN proběhlo v Praze, v centrále společnosti Lidl za účasti Michala Vopeláka (konzultanta odpadového hospodářství Lidl), nebo např. Pavlíny Ziman Hlavinkové (Vedoucí auditor a specialista pro životní prostředí, inspektor BOZP a technik PO).

Již v roce 2020 se podařilo společnosti Lidl odevzdat k další recyklaci přes 90,6 % veškerého odpadu, což je o 4 % vice než v roce 2018. Zbylých 10 % tvořil především směsný komunální odpad z odpadkových košů z prodejen či zázemí prodejen a skladů. Společnost Lidl ale chtěla posunout své snahy ohledně snížení nerecyklovatelného odpadu ještě dál a certifikace DIN od společnosti PreZero je toho důkazem.

Právě společnost PreZero ve spolupráci s konsorciem nevládních organizací, vědy a obchodu loni vyvinula nový standard DIN pro vývoj udržitelného nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály. Nyní byla poprvé úspěšně implementována certifikace dle DIN SPEC 91436 v Lidlu Česká republika, a to společností TÜV SÜD.

A jak se podařilo společnosti Lidl získat tuto elitní certifikaci? Lidl Česká republika byl nominován spolu s kolegy z Nizozemska, Rumunska a Slovenska jako pilotní země v projektu Vision of Zerowaste. 

Díky správné manipulaci s odpady a velkému množství projektů v oblasti udržitelnosti dokázal Lidl Česká republika jako prozatím jediná země dosáhnout požadovaných hodnot.

„Prvním krokem v tomto projektu byly analýzy komunálního odpadu ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky . Díky výsledkům analýz jsme byli schopni odhalit odpady, kterým lze dát druhou šanci a vrátit je recyklací do oběhu, nebo ještě lépe předejít jejich vzniku. Z mnoha ušetřených odpadů bychom zmínili odstranění jednorázových kelímků a papírových utěrek z našeho provozu. Ve směsném odpadu také končila kávová sedlina z našich automatů, kterou teď nově předáváme k energetickému zpracování do bioplynové stanice,“ uvádí tiskový mluvčí Tomáš Myler. Dále pak Lidl navázal úzké pouto se starupem Cyrkl a jejich odpadovým tržištěm, na kterém lze najít odběratele pro různé problematické odpady, či najít výhodnější podmínky pro odpady ostatní.

Díky těmto a mnoha dalším opatřením, je produkce komunálního odpadu našich skladů za celý rok srovnatelná s produkcí tohoto odpadu jednoho měsíce v roce 2018, což představuje snížení o neuvěřitelných 91,62 %.  „Získání certifikace DIN je pro společnost Lidl významným krokem. Těší nás, že patříme mezi pionýry v této oblasti a pomáháme utvářet udržitelný odpadový management, který může být motivací i pro ostatní odvětví v České republice. S tímto úspěchem ovšem přichází i velká odpovědnost, která nás motivuje, abychom v našich cílech nepolevovali,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Mezi hlavní parametry k získání certifikace DIN patřilo požadované snížení nerecyklovatelných odpadů pod hranici 5 %, které dokázal český Lidl naplnit s více než ročním předstihem. Mezi další parametry patří předcházení vzniku odpadů, projekty v oblasti udržitelnosti, správné zacházení s nebezpečnými odpady a odpady obecně, edukace a prověření znalostí zaměstnanců v oblasti odpadového hospodářství.

Více na www.lidl.cz.

Čtěte dál …