Koho by volila zvířata do Evropského parlamentu? Známe odpověď

Kampaň Evropa pro zvířata prověřila postoj kandidujících k ochraně zvířat. Nejvíce závazků k podpoře ukončení klecových chovů a dalších důležitých kroků ke zlepšení kvality života zvířat v Evropě deklarovali Zelení a Piráti. Naopak Přísaha a Motoristé, Stačilo! a STAN se k žádné podpoře nepřihlásili, přestože je k tomu vyzývaly stovky lidí.

Složení Evropského parlamentu v příštím volebním období bude klíčové pro další vývoj ve věci nesplněného závazku, který dala Evropské komise v reakci na evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, a také v dalších důležitých oblastech ochrany zvířat. Kampaň Evropa pro zvířata proto usiluje o získání co největší podpory budoucích europoslanců a europoslankyň pro tyto tolik potřebné změny ve prospěch zvířat. Zároveň chce informovat o postojích kandidujících voliče a voličky.

„Chtěli bychom vyzvat Čechy a Češky, kterým záleží na zvířatech, aby určitě přišli k volbám. Výsledky naší kampaně jim mohou pomoci se rozhodnout, koho volit. V končícím volebním období Evropský parlament velmi nedostatečně zohledňoval postoje a přání občanů a občanek. Právě to mohou lidé změnit svým hlasem,“ upozorňuje Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko.

V rámci kampaně bylo osloveno celkem 45 kandidujících z 9 politických stran a uskupení s největším volebním potenciálem. První pětice kandidujících z těchto 9 subjektů dostala možnost vyjádřit svůj postoj k sedmi závazkům týkajícím se významných oblastí ochrany zvířat. Nejvíce kladných postojů od jednotlivých kandidujících získaly závazky k podpoře zákazu klecových chovů, k ukončení chovu kožešinových zvířat, k postupnému ukončení pokusů na zvířatech a k lepší ochraně vodních živočichů. Podrobné výsledky šetření jsou k dispozici na evropaprozvirata.cz

„Do kampaně se aktivně zapojily dva tisíce lidí, kteří zasílali své vlastní vzkazy kandidujícím se žádostí o podporu sedmi důležitých závazků. Někteří kandidující se i přesto k našim závazkům nijak nevyjádřili*y. Je z toho patrné, že pro ně není téma lepších podmínek pro zvířata důležité.” komentuje Renata Ládyová z NESEHNUTÍ. 

„Evropský parlament se musí začít věnovat celé řadě opomíjených témat souvisejících s ochranou zvířat. Kandidáty a kandidátky jsme proto s tématy seznámili a požádali je o závazek, že věc v případě zvolení podpoří. Voliči a voličky, kterým záleží na zvířatech, teď mají k dispozici výsledky našeho snažení.” komentuje Daniel Kostić z Obránců zvířat.

„Rádi bychom upozornili na problém, který v Evropském parlamentu nastává. Politici velmi často jednají jinak, než si občané a jejich voliči přejí, a to v řadě důležitých témat. Proto pro nás bylo důležité zjistit, jak se staví k otázkám ochrany zvířat současní kandidující a jsme rádi, že nám průzkum ukázal spoustu zajímavých výsledků. Doufáme, že pomůže občanům v rozhodování před touto důležitou volbou.“ dodává Karolína Zapotilová ze Svobody zvířat.

Čtěte dál …