Granty Prahy 2 pomáhají i v letošním roce

Městská část Praha 2 poskytne na období roku 2024 a 1. čtvrtletí roku 2025 veřejnou finanční podporu projektům v různorodých oblastech. O vypsání grantů rozhodli radní Prahy 2 na svém posledním zasedání. Zájemci o finanční podporu mohou podávat své žádosti do 28. března 2024.

„Veřejnou finanční podporu poskytujeme každoročně v oblastech sportu, kultury, mimoškolní činnosti dětí a mládeže, sociální a sociálně zdravotní, životního prostředí, prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality. Prostřednictvím dotací se nám daří významnou měrou podporovat nejen veřejně prospěšné programy, ale také služby, které lidem pomáhají v situacích, které by pro ně bez finanční pomoci byly obtížně zvládnutelné,“ říká starosta Prahy 2 Jan Korseska, který má zároveň ve své gesci oblast financí.

Nejvyšší částky z rozpočtu městské části jsou určeny na kulturu (1 250 000 korun) a pro oblast sociálních a sociálně zdravotních programů (900 000 korun). O podporu v oblasti kultury mohou žádat např. kulturní spolky nebo organizátoři kulturních a společensko-vzdělávacích aktivit. Pokud jde o sociální projekty, jedná se zejména o podporu programů pro rodiny s ohroženými dětmi, seniory, občany v tíživé životní situaci, chronicky nemocné nebo zdravotně postižené.

Předpokládaný celkový objem dotací v oblasti prevence kriminality činí 625 000 korun, v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality, o niž se mohou ucházet např. nízkoprahové kluby, je celková výše 450 000 korun. Na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže je vyhrazeno 500 000 korun, na oblast sportu celkem 400 000 korun. V oblasti životního prostředí se pak počítá s celkovou částkou 250 000 korun. Ty mohou být využity například k úpravě vnitrobloků či vytvoření sdílených sousedských zahrad.

Veškeré podporované aktivity se musí vztahovat k období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2025. Žadateli mohou být právnické nebo fyzické osoby, jejichž žádosti budou splňovat stanovená kritéria. Jedním z nich je přínos projektu, subjektu nebo činnosti pro rozvoj městské části Praha 2. 

Nejzazší termín pro podání žádostí je čtvrtek 28. března 2024 16:00 hod. Žádosti se mohou podávat písemně od konce února na adresu městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2 na určeném formuláři nebo ve formě datové zprávy do datové schránky MČ Praha 2 ve formátu PDF.

QR kód v infografice odkazuje na komplexní informace pro zájemce včetně jednoduchého návodu, jak o finanční podporu požádat.

Čtěte dál …