Počet žen s ADHD se zdvojnásobil. Syndrom se projevuje depresemi, úzkostmi i rizikovým sexuálním chováním

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je obecně spojována spíše s dětmi, zejména chlapci. Přesto v posledních letech zaznamenávají lékaři její výrazný nárůst v dospělé populaci, a to především u žen: mezi lety 2020 a 2022 se počet žen s ADHD téměř zdvojnásobil. Porucha se u nich místo hyperaktivity častěji projevuje depresemi, úzkostí, ale i rizikovým sexuálním životem a horšími partnerskými vztahy.

Přestože se pojem ADHD nejčastěji spojuje s dětmi a dospívající, s tímto neurologickým syndromem se potýkají i dospělí. Až 60 % dětských pacientů si poruchu pozornosti s hyperaktivitou přenese i do dospělosti, čím dál více pacientů je však diagnostikováno právě až v dospělém věku. Podle nového výzkumu agentury Epic Research se počet dospělých s diagnózou ADHD od roku 2010 ztrojnásobil. A zatímco v dětském věku bývá porucha častěji diagnostikována u chlapců, mezi dospělými pacienty strmě narostlo žen. Dle zmíněné studie se mezi lety 2020 a 2022 počty žen s potvrzenou ADHD ve věkové skupině 23 až 49 let téměř zdvojnásobily.

Častější nevěra, více sexuálních partnerů

Odborníci si zároveň všímají, že ženy s ADHD mnohdy oproti mužům s touto poruchou vykazují odlišné symptomy. Hyperaktivita je u nich obvykle nahrazena uzavíráním se do sebe, depresemi a úzkostmi, ve zvýšené míře se rovněž objevuje rizikovější sexuální chování. Podle letošní studie uveřejněné v odborném žurnále International Journal of Environmental Research and Public Health ženy s ADHD začínají být sexuálně aktivní v mladším věku, méně často používají antikoncepci, mají více sexuálních partnerů a častěji se dopouštějí nevěry.

„Sexuální aktivity mohou pro lidi s ADHD sloužit jako kompenzační mechanismy, které jim pomáhají zvládat stres, odbourávat napětí a zvládat své emoce. Výsledky studie rovněž naznačují, že se muži i ženy s ADHD více zajímají o dobrodružnější a rizikovější sexuální praktiky. Ze všech kategorií respondentů přitom tyto praktiky nejčastěji reálně vyzkoušely a provozovaly ženy s ADHD,“ komentuje výsledky studie Adam Durčák ze společnosti Ruzovyslon.cz.

Loňský online průzkum, jehož výsledky uveřejnila odborná platforma Frontiers in Psychiatry, zase u žen s ADHD zpozoroval souvislost mezi příznaky emoční dysregulace, impulzivitou a projevy opozičního vzdoru na jedné straně a hypersexuálním chováním, rizikovým sexuálním chováním a sexuálními dysfunkcemi na straně druhé.

Nesoulad v sexualitě negativně ovlivňuje partnerské vztahy

Další studie pak poukazují na to, že lidé s ADHD obecně mívají častěji problémy i v partnerském životě: vykazují například nižší spokojenost se svým vztahem, romantické vztahy jsou u nich méně kvalitní i stabilní a objevuje se vyšší frekvence rozvodů. „Na kvalitě partnerského vztahu se může projevovat právě nesoulad v sexualitě člověka s ADHD a jeho ‚zdravého‘ partnera, ať už jde o ochotu zkoušet různé sexuální praktiky, nebo nerovnováhu v libidu. U lidí s ADHD se přitom ne vždy nutně jedná o libido zvýšené, například vlivem medikace se naopak mohou potýkat se sníženou sexuální touhou,“ upozorňuje Adam Durčák.

Použité zdroje informací:

https://epicresearch.org/articles/number-of-adhd-patients-rising-especially-among-women

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9915044/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9148957/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32402814/

Čtěte dál …