Známe letošní vítěze Cirkulujme,  vzdělávací soutěže pro školy  

Vzdělávací soutěž Cirkulujme zná výherce letošního ročníku.  Soutěže, pořádané organizací Studentská Energie Národa a společností Mattoni 1873, se letos zúčastnilo celkem 819 žáků a studentů z celé republiky. Organizátoři soutěže od studentů pro studenty letos udělili hlavní cenu žákům tří tříd. Další dvě třídy získaly speciální Cenu Českého svazu ochránců přírody a Cenu Rekola.

V přírodě i ulicích měst si často můžeme všimnout odhozených odpadků, z nichž velkou část tvoří materiály, které patří k recyklaci, nejčastěji PET lahve a plechovky. Právě boj proti litteringu byl tématem letošního kola soutěže Cirkulujme, kterou pořádá organizace Studentská Energie Národa za podpory společnosti Mattoni 1873. Soutěž měla žáky a studenty motivovat k předcházení nepořádku a k zapojení do úklidových akcí iniciativy Ukliďme svět.

„Máme velkou radost, že se do soutěže zapojilo tolik žáků a studentů. Všem soutěžícím bychom chtěli v první řadě moc poděkovat a vzkázat, že jejich úsilí a nadšení pro ochranu přírody je nesmírně cenné. Nezapomínejte, že i zdánlivě malé činy mají velký dopad,“ říká Lutfia Volfová, tisková mluvčí Mattoni 1873.

Soutěž se i letos konala pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka. Žáci a studenti odevzdali své práce ve formě vyplněných pracovních listů a fotografií, zachycujících realizaci úklidové akce v okolí školy. Z ulic a přírody díky soutěžícím zmizely stovky PET lahví a plechovek a desítky kilogramů dalšího nepořádku. Kromě samotné soutěže se dalších 822 dětí a studentů zapojilo do zábavně-informačního kvízu na školních interaktivních nástěnkách.

Cílem soutěže je vzbudit u mladých lidí zájem o ochranu životního prostředí a k aktivnímu zapojení se do péče o něj. Předchozí ročníky soutěže se věnovaly cirkulární ekonomice, nápojovým obalům a biodiverzitě. Vítězové byli vylosováni na základě zaslaných materiálů.  


Celkové výsledky soutěže zde: 

Cirkulujme.cz – oceněné školy:  

                        Základní škola Easyspeak, Černolice, Řitka

                        Základní škola Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem

                        Základní škola Třešť

Cirkulujme.cz – cena ČSOP: 

Střední odborné učiliště Lišov, tř. 5. května 3

Cirkulujme.cz – cena Rekola:

Základní škola Mládí, Praha 13

Více na Cirkulujme.cz 

Čtěte dál …