Společnost Procter & Gamble podniká další kroky, aby do roku 2040 snížila emise skleníkových plynů na čistou nulu

Společnost Procter & Gamble oznámila plán na urychlení opatření souvisejících s bojem proti změnám klimatu a stanovila si cíl dosáhnout do roku 2040 nulových emisí skleníkových plynů v rámci celého svého provozu a dodavatelského řetězce, od surovin až po maloobchodní prodejce. Uvedla také prozatímní cíle do roku 2030, aby už v tomto desetiletí dosáhla určitých změn.

„Hodláme využít inovací a vynálezů společnosti P&G, abychom mohli přijmout nová řešení proti klimatickým změnám,” řekl David S. Taylor, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Procter & Gamble. „Úkol, který před námi stojí, je naléhavý, obtížný a mnohem větší než jakákoli jednotlivá společnost nebo země může zvládnout, proto společnost P&G snižuje svou stopu, využívá svého rozsahu a spolupracuje se subjekty v celém řetězci.“

Plán P&G na dosažení nulové produkce skleníkových plynů se bude prioritně zaměřovat na snížení většiny emisí v celém provozu a dodavatelském řetězci, od surovin až po maloobchodní prodejce. U zbytkových emisí, které nelze odstranit, bude P&G používat přírodní nebo technická řešení, která odstraňují a ukládají uhlík.

Cíle pro rok 2030, které mají urychlit směřování k čisté nule, byly potvrzeny iniciativou The Science Based Targets (SBTi). Jedná se o:

– Snížení emisí vznikajících v provozech o 50 %

– Snížení emisí v celém dodavatelském řetězci o 40 % (od surovin až po distribuci do maloobchodu)

Hlavní prioritou je co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů pomocí už dnes existujících řešení.

  • Snižování emisí ve výrobě – Od roku 2010 do roku 2020 P&G snížilo absolutní emise ve výrobě po celém světě o 52 % díky energetické účinnosti a obnovitelné elektřině, a to při stabilním růstu. Pro ještě větší snížení množství emisí P&G rozvíjí přírodní klimatická řešení, aby vyvážila veškeré zbytkové emise z provozů, které se nepodaří do roku 2030 odstranit. Patří mezi ně nové projekty, které pomáhají chránit a obnovovat lesy a další ekosystémy důležité pro lidi a volně žijící zvířata.
  • Urychlení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů – P&G se blíží svému cíli pro rok 2030, kterým je nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nyní zvyšuje její podíl po celém světě na 97 %.
  • Dekarbonizace dodavatelského řetězce a logistiky – Emise dodavatelského řetězce a logistiky od surovin až po prodejce jsou přibližně desetkrát vyšší než emise z výroby P&G, proto si P&G stanovilo cíl snížit tyto emise o 40 % do roku 2030. Společnost P&G také založila v německém Kronbergu nové inovační centrum pro dodávky výrobků (PSIC), které slouží jako centrum lokálních dodavatelů, technologických společností a špičkových univerzit a vyvíjí řešení, která jsou škálovatelná, aby pomohla dekarbonizovat dodavatelský řetězec.

Nová řešení

Týmy P&G usilovně pracují na vývoji nové generace nízkouhlíkových technologií a materiálů:

  • Využití obnovitelné tepelné energie. V některých výrobních závodech P&G využívá geotermální a solární energii. Ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody, výrobci a místními samosprávami P&G vytvořilo iniciativu Renewable Thermal Collaborative, jejímž cílem je identifikovat obnovitelná a nákladově konkurenceschopná řešení v oblasti tepelné energie.
  • Nízkouhlíkové technologie, materiály a obaly – P&G spolupracuje na rozvoji inovací v oblasti materiálů získaných z obnovitelného, biologického nebo recyklovaného uhlíku u značek Head & Shoulders, Pantene, Ariel, Tide a Pampers.
  • Zachytávání CO2 a jeho další využití – značka Tide spolupracuje se start-upem Twelve na zkoumání technologií zachycení uhlíku, která by umožnila začlenit CO2 z emisí do složek, jež by se mohly používat v rámci značky Tide.

Spolupráce pro bezuhlíkovou budoucnost

  • Snížení emisí uhlíku o 15 milionů tun díky praní ve studené vodě a další snížení o 30 milionů tun do roku 2030 – P&G inovuje a vzdělává spotřebitele, aby mohli snížit spotřebu energie na ohřev vody při praní a mytí nádobí.
  • Snížení spotřeby vody v domácnosti – koalice 50L Home Coalition pomáhá lidem snížit spotřebu teplé vody bez kompromisů. Účinnější domy mohou spotřebovat až 10krát méně vody než většina dnešních domácností.

Podrobnější informace o závazcích a pokroku společnosti P&G naleznete v plánu společnosti P&G pro klimatickou transformaci zde (v angličtině). Poslední Citizenship report z roku 2020 najdete zde.

Čtěte dál …

Vlastní bazény jsou stále populárnější. Náklady na provoz jsou však často v sezóně i přes 5 tisíc Kč za jediný měsíc. Kde lze ušetřit? 

Stále více Čechů si chce užít léto naplno a zároveň se ochladit při horkých letních dnech a rozhodnou se pro pořízení bazénu. Před samotnou investicí do je ale důležité si uvědomit, že nákupem bazénu výdaje nekončí. Provoz totiž není zadarmo. Víte, kolik vás může stát...

pokračovat ve čtení