Společnost Procter & Gamble podniká další kroky, aby do roku 2040 snížila emise skleníkových plynů na čistou nulu

Společnost Procter & Gamble oznámila plán na urychlení opatření souvisejících s bojem proti změnám klimatu a stanovila si cíl dosáhnout do roku 2040 nulových emisí skleníkových plynů v rámci celého svého provozu a dodavatelského řetězce, od surovin až po maloobchodní prodejce. Uvedla také prozatímní cíle do roku 2030, aby už v tomto desetiletí dosáhla určitých změn.

„Hodláme využít inovací a vynálezů společnosti P&G, abychom mohli přijmout nová řešení proti klimatickým změnám,” řekl David S. Taylor, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Procter & Gamble. „Úkol, který před námi stojí, je naléhavý, obtížný a mnohem větší než jakákoli jednotlivá společnost nebo země může zvládnout, proto společnost P&G snižuje svou stopu, využívá svého rozsahu a spolupracuje se subjekty v celém řetězci.“

Plán P&G na dosažení nulové produkce skleníkových plynů se bude prioritně zaměřovat na snížení většiny emisí v celém provozu a dodavatelském řetězci, od surovin až po maloobchodní prodejce. U zbytkových emisí, které nelze odstranit, bude P&G používat přírodní nebo technická řešení, která odstraňují a ukládají uhlík.

Cíle pro rok 2030, které mají urychlit směřování k čisté nule, byly potvrzeny iniciativou The Science Based Targets (SBTi). Jedná se o:

– Snížení emisí vznikajících v provozech o 50 %

– Snížení emisí v celém dodavatelském řetězci o 40 % (od surovin až po distribuci do maloobchodu)

Hlavní prioritou je co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů pomocí už dnes existujících řešení.

  • Snižování emisí ve výrobě – Od roku 2010 do roku 2020 P&G snížilo absolutní emise ve výrobě po celém světě o 52 % díky energetické účinnosti a obnovitelné elektřině, a to při stabilním růstu. Pro ještě větší snížení množství emisí P&G rozvíjí přírodní klimatická řešení, aby vyvážila veškeré zbytkové emise z provozů, které se nepodaří do roku 2030 odstranit. Patří mezi ně nové projekty, které pomáhají chránit a obnovovat lesy a další ekosystémy důležité pro lidi a volně žijící zvířata.
  • Urychlení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů – P&G se blíží svému cíli pro rok 2030, kterým je nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nyní zvyšuje její podíl po celém světě na 97 %.
  • Dekarbonizace dodavatelského řetězce a logistiky – Emise dodavatelského řetězce a logistiky od surovin až po prodejce jsou přibližně desetkrát vyšší než emise z výroby P&G, proto si P&G stanovilo cíl snížit tyto emise o 40 % do roku 2030. Společnost P&G také založila v německém Kronbergu nové inovační centrum pro dodávky výrobků (PSIC), které slouží jako centrum lokálních dodavatelů, technologických společností a špičkových univerzit a vyvíjí řešení, která jsou škálovatelná, aby pomohla dekarbonizovat dodavatelský řetězec.

Nová řešení

Týmy P&G usilovně pracují na vývoji nové generace nízkouhlíkových technologií a materiálů:

  • Využití obnovitelné tepelné energie. V některých výrobních závodech P&G využívá geotermální a solární energii. Ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody, výrobci a místními samosprávami P&G vytvořilo iniciativu Renewable Thermal Collaborative, jejímž cílem je identifikovat obnovitelná a nákladově konkurenceschopná řešení v oblasti tepelné energie.
  • Nízkouhlíkové technologie, materiály a obaly – P&G spolupracuje na rozvoji inovací v oblasti materiálů získaných z obnovitelného, biologického nebo recyklovaného uhlíku u značek Head & Shoulders, Pantene, Ariel, Tide a Pampers.
  • Zachytávání CO2 a jeho další využití – značka Tide spolupracuje se start-upem Twelve na zkoumání technologií zachycení uhlíku, která by umožnila začlenit CO2 z emisí do složek, jež by se mohly používat v rámci značky Tide.

Spolupráce pro bezuhlíkovou budoucnost

  • Snížení emisí uhlíku o 15 milionů tun díky praní ve studené vodě a další snížení o 30 milionů tun do roku 2030 – P&G inovuje a vzdělává spotřebitele, aby mohli snížit spotřebu energie na ohřev vody při praní a mytí nádobí.
  • Snížení spotřeby vody v domácnosti – koalice 50L Home Coalition pomáhá lidem snížit spotřebu teplé vody bez kompromisů. Účinnější domy mohou spotřebovat až 10krát méně vody než většina dnešních domácností.

Podrobnější informace o závazcích a pokroku společnosti P&G naleznete v plánu společnosti P&G pro klimatickou transformaci zde (v angličtině). Poslední Citizenship report z roku 2020 najdete zde.

Čtěte dál …

Český unikátní půdní mikrogel získal ocenění Grand Prix na veletrhu TECHAGRO za řešení sucha. ESCUBE pomáhá rostlinám lépe hospodařit s vodou a živinami z půdy

Česká společnost ESCUBE s.r.o. slaví úspěchy na prestižním veletrhu TECHAGRO. Multifunkční 100% biodegradovatelné přípravky zvyšují vitalitu rostlin i za sucha a zároveň pozitivně ovlivňují kvalitu půdy.  ESCUBE obsahuje unikátní hydroabsorbční mikrogel, který...

pokračovat ve čtení

BILLA zapojuje zákazníky do programu prevence potravinového odpadu. Tašky „NEJSME K ZAHOZENÍ“ nabídnou ovoce a zeleninu za 49 korun

Společnost BILLA začala na svých prodejnách nabízet tříkilové tašky s ovocem a zeleninou pod názvem „NEJSME K ZAHOZENÍ“. Jde o další z kroků, kterým BILLA aktivně bojuje proti plýtvání potravinami a za redukci potravinového odpadu ze svých prodejen, zejména...

pokračovat ve čtení