Co přinese komunitní energetika Česku v roce 2024?

Jak dopadla zimní sezóna a co čekáme v létě?

 • rok 2023 měl nižší počet změn na trhu
  … to se ale na konci roku změnilo a trend vidíme i nadále
 • zima byla klimaticky divná, energeticky teplá
  … i přes některé studené dny, je celková teplota výrazně nadprůměrná
 • i přes nákup do budoucnosti, ceny ovlivňují stávající konflikty, obavy i naděje
  … k tomu přispívá i „globální“ volební rok
 • zdá se, lidé se přestali bát krachů i cen
  … obava z nejistoty kolem pádu BE i stropování opadly

Základní principy komunitní energetiky.

 • vychází z evropské legislativy
 • snahou je decentralizace výroby a spotřeby
 • zavádí se pojem energetického společenství (běžně komunity)
 • členem mohou být FO, malé podniky, samosprávné celky a svazky obcí či jejich příspěvkové organizace
 • jsou 2 typy společenství a společenství OZE (společenství vyrábí a spotřebovává)
 • maximální hlasovací práva 10%, u OZE mohou být členové pouze z vymezeného území
 • účastníky trhu jsou nově zákazníci a společenství

Typy sdílení.

 • Aktivní zákazník může sdílet až do 10 dalších odběrných míst, celkem 20
 • Bytový dům sdílí bez využití distribuční soustavy -> šetří kromě energie distribuční poplatky
 • Komunita může sdílet do 1000 míst, celkem 2000
 • Komunita může sdílet se třemi sousedícími zeměpisnými celky
 • Největší problém očekáváme u alokačního klíče, v případě bytových domů statika
 • Obchodníci zřejmě budou poskytovat servis sdílejícím

Co udělat 1.7. respektive 1.8.2024.

 • Rychlé možnosti jsou pro aktivní zákazníky, tj. ti co mají výrobu
 • Zaregistrovat sdílení odběrná místa, ve kterých chci sdílet u EDC nebo svého obchodníka
 • Distributor zajistí osazení průběhovým měřením
 • Sdílení se automaticky objeví ve fakturaci
 • Bez dalších nákladů budu sdílet propojím-li odběrná místa s přebytky výroby a místa trvale obydlená
 • Rodinný dům s FVE se zaměstnanou rodinou a „osídlenou“ chatou prarodičů
 • Komunity se budou rozvíjet pomaleji

  Čtěte dál …