Aby teplo z domu neutíkalo

Zvolit ten správný a dostatečně výkonný systém, který se postará o teplo vašeho domova, je jedna věc. Určitě byste ale měli brát v potaz také to, jestli vám drahocenné teplo někudy z domu neuniká. Co vše se vyplatí zkontrolovat?

U střechy dejte pozor na její skladbu

Jedním z míst, kudy může teplo z domu unikat, pokud se provede nesprávně, je střecha. Výběr konkrétní krytiny ovšem z pohledu tepelné izolace nehraje roli. Namísto starých tašek lze využít například moderní lehkou plechovou střechu, u níž určitě není třeba obávat se případných ztrát tepla. „Přestože plech je sám o sobě materiál s dobrou tepelnou vodivostí, tepelně izolační vlastnosti střechy sám o sobě nijak nezhoršuje. Záleží totiž na celkové skladbě střechy a správném návrhu a provedení tepelně izolačních vrstev. V rámci rekonstrukcí může být výhodou naopak její nízká hmotnost – lze ji tak využít i v těch případech kde není vhodné přitěžovat stávající krov,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech. Pro ochranu před kondenzací vlhkosti musí být navíc každá střecha opatřena pojistnou hydroizolační vrstvou, která zajistí její odvod mimo střešní konstrukci.

TIP: Efektivní zateplení střechy

Moderním a efektivním řešením pro izolaci střešní konstrukce jsou například PIR panely, které kombinují dobré izolační vlastnosti a nízkou hmotnost. „Tepelně izolační panely SATJAM Izopir jsou vyrobeny z PIR pěny mezi dvěma vrstvami kompozitové vložky StoneGlass na bázi skelných a minerálních vláken. Tento materiál má velmi nízkou tepelnou vodivost, pro dosažení požadovaných izolačních vlastností střešní konstrukce proto stačí podstatně menší tloušťka izolantu. Zároveň je i velmi lehký, takže krov nadměrně nezatěžuje. Dosahuje hmotnosti 30 kg/m3, čímž se jedná se o jeden z nejlehčích izolačních materiálů používaných ve stavebnictví,“ říká Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Výhodou je i jejich snadná montáž – panely se instalují z vnější strany nosné konstrukce na bednění, případně i bez něj. Kotví se následně přes kontralatě pomocí šroubů přímo do nosné konstrukce, na které se uchytí laťování a samotná střešní krytina.

Ani okny nesmí teplo unikat

Jedním z nejslabších míst v obálce budovy mohou z pohledu úniku tepla být stará nebo nekvalitní okna. „Je třeba si uvědomit, že okno není neprostupná bariéra, právě jimi uteče z interiéru nejvíce tepla – podle našich zjištění to může být až 50 procent, zatímco stěnou ho unikne až 30 procent,“ upozorňuje Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti VEKRA, největšího českého dodavatele oken a stínění na klíč. Číselně tepelně izolační vlastnosti oken definuje součinitel prostupu tepla oknem (Uw). Důležité je dát pozor na to, zda je tento koeficient uváděný skutečně za celé okno. Někdy se uvádí jen hodnota prostupu tepla zasklením, ta ale nebere v úvahu tepelně izolační možnosti profilu, z něhož je okno vyrobeno.

Aby okno dokázalo co nejlépe izolovat teplo, je klíčové jeho kvalitní provedení. To ale pouze z papíru nevyčteme. Trik je u oken skryt v detailech, proto je třeba podívat se na ně pěkně zblízka. „To, že okno splňuje normou stanovené parametry a má potřebnou certifikaci, bohužel dnes není dostatečný doklad jeho kvality. Dvě srovnatelná okna od různých výrobců mohou na první pohled vypadat prakticky stejně. Zkušenosti ale ukazují, že v detailech se mohou skrývat poměrně zásadní rozdíly,“ upozorňuje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Kterých bychom si tedy při výběru nových oken měli všímat? Důležitá je už konstrukce rámu – pro dobré tepelně izolační vlastnosti je důležitá jeho dostatečná hloubka, nikoliv například pouze počet komor v případě plastových oken. Dalším důležitým prvkem, který rozhoduje o tepelně izolačních vlastnostech okna, je sklo, které zabírá většinu jeho plochy. Namísto dříve běžného dvojskla je dnes již standardem trojsklo. „Také je třeba se podívat na těsnění, pro dobrou izolaci je ideální to středové, které by mělo být na rám navíc ručně natahované. Dalším důležitým prvkem je kování. Vhodné je proto to celoobvodové alespoň se třemi uzamykacími body, které zajišťují pevné spojení okenního křídla s rámem. V neposlední řadě hraje zásadní roli i montáž a dostatečné utěsnění připojovací spáry mezi oknem a ostěním otvoru,“ vyjmenovává Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Nekvalitní provedení tohoto procesu by v budoucnu mohlo vést ke vzniku tepelných mostů a tedy i zbytečným únikům tepla.

TIP: Venkovní stínění není jen proti slunci

Udržet teplo v interiéru pomůže také venkovní stínění, které dokáže nejen izolovat horký letní vzduch, ale své uplatnění najde i v zimě, kdy chrání zase před mrazem. Představuje tak velmi účinné a celoročně využitelné řešení, jak doma udržet příjemnou teplotu po celý den. „V noci a přes den, když je zataženo a nemůže tedy působit efekt prohřívání interiéru okny, zadrží venkovní stínění část tepla mezi oknem a lamelami. Vnější i vnitřní skleněná tabule pak budou mít větší povrchovou teplotu, což může pomoci v omezení rosení v interiéru,“ vysvětluje Tomáš Pilský, ředitel pro nové technologie společnosti VEKRA. Pro zvýšení tepelné izolace v zimě jsou ideální venkovní rolety, které díky pěně uvnitř lamel poskytují z dostupných druhů stínicí techniky nejvyšší regulaci tepla. Oproti tomu venkovní žaluzie umožňují přesnou regulaci množství světla, které do interiéru projde. Díky moderním řídicím jednotkám a inteligentním motorům se dnes není třeba bát případného poškození stínění vlivem sněhu či mrazu. „Pokud roleta či žaluzie například přimrzne k parapetu, pozná inteligentní motor, že mu námraza klade odpor a vypne svůj chod, aby se stínění nepoškodilo. Řídicí jednotka jej sama také může přizpůsobovat, například podle východu a západu slunce,“ doplňuje Tomáš Pilský z VEKRY.

Myslete i na správné návyky

Kromě izolačních vlastností oken je také třeba osvojit si i správné návyky. Často totiž teplo bezděčně vypouštíme z domu nevhodným větráním. „V zimě se řiďte pravidlem, že větrat s má krátce, ale intenzivně. Okna proto několikrát denně na několik minut otevřete dokořán a poté je zase pevně uzavřete. Vzduch se rychle vymění, z interiéru odejde přebytečná vlhkost, ale přitom se neprochladí nábytek a stěny,“ radí Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Moderní okna také umožňují otevření také na mikroventilaci. Lidé ale často nevědí, jak ji správně používat. Vzniklá „netěsnost“ mezi rámem a křídlem totiž dovnitř pustí venkovní vzduch, ale nezajistí jeho dostatečnou výměnu ani únik vlhkosti. Pokud je venku teplo, mírně fouká nebo je puštěný odsavač par, pak mikroventilace zintenzivní proudění vzduchu. Odborníci ale nedoporučují používat ji v zimě. Při jejím dlouhodobém otevření se může prochladit stěna kolem oken. Z bytu tak uniká teplo, ale místnost se přitom nevyvětrá. Navíc by mohla v pootevřeném okně namrznout vlhkost a okno poškodit. Při používání ventilace zase myslete na to, že pro dostatečné vyvětrání je potřeba mít okno otevřené výrazně déle, než když je otevřené dokořán. I pro ventilaci proto platí doporučení používat ji raději spíše tehdy, když je venku teplo.

TIP: Neztrácejte teplo při větrání!

Zabránit úniku tepla z vytopené domácnosti při větrání okny a přitom zajistit neustálou výměnu vzduchu pomůže řízené větrání s rekuperací tepla, jehož integrovaný výměník dokáže předat teplo z odvodního odpadního vzduchu tomu čerstvému příchozímu. „Systém řízeného větrání s rekuperací tepla zabezpečuje nepřetržitý přívod čerstvého venkovního vzduchu do interiéru, přičemž ten je v chladných zimních měsících odváděným vzduchem z interiéru ohříván,“ popisuje Ing. Roman Šubrt, obchodně-technický zástupce pro komfortní větrání Zehnder a dodává: „Pokud je dům dobře utěsněný, může správně navržený větrací systém snížit tepelnou ztrátu větráním až o 90 %. Šestiúhelníkový výměník v naší jednotce ComfoAir Q má přibližně o 25 % vyšší plochu než standardní výměník, díky čemuž má větší účinnost zpětného využití tepla. Přiváděný vzduch se navíc rozdělí do širších kanálků a hladce protéká výměníkem. Díky speciálně vyvinutému ventilátoru je přiváděný vzduch optimálně nasměrován do výměníku s minimálními tlakovými ztrátami.“

Nenechte z vašeho domova unikat drahocenné teplo. Teď už víte, jak na to…

Materiál byl připraven ve spolupráci se společnostmi SATJAM, www.satjam.cz, VEKRA, www.vekra.cz, a Zehnder, www.zehnder.cz.

Čtěte dál …

Pro stávající zákazníky jsou ceníkové ceny energií většinou méně výhodné. Za věrnost se většinou odměňuje,ne však v případě dodavatelů energií

Energetická krize zamávala s rozpočtem řady domácností, které následně s očekáváním vyhlížely avizované snižování cen. Toho jsme se letos skutečně dočkali, přesto pořád mnoho lidí za energie i dnes platí vysoké sazby. A většinou jsou ti, kteří zůstávají věrni. Jaké je...

pokračovat ve čtení