AI technologie přepisu hlasu na text v reálném čase ušetří pracovní čas ve firmách, bankách a pojišťovnách, ale i na konferencích

Umělá inteligence ve využití pro automatický přepis hlasu, aktuální překlad a další funkce v reálném čase ušetří mnoho času zaměstnancům. Znamená to, že hodiny času strávené přepisováním a překládáním nyní budou zaměstnanci moci strávit smysluplnější prací. Nová technologie hlásí masivní využití v bankách a pojišťovnách, vzdělávacích institucích, ale i firmám napříč segmenty, od e-commerce firem, bank a pojišťoven až po školy a běžné malé střední firmy.

„Pokročilá technologie s využitím AI v reálném čase a zcela offline nahrává, přepisuje, překládá, titulkuje, indexuje a archivuje audio-video obsah. Je průkopníkem v technologii přepisu řeči na text, a to, jak co se týče zpracování a rozpoznávání, ale i transformace řeči na text,“ říká Andrej Hronec ze společnosti Audiopro. 

Důležité zápisy spolehlivě a jednoduše

O důležitosti zápisů z jednání představenstev společností či ze schůzek s klienty není třeba pochybovat. Přesně pořízené přepisy jsou zcela nezbytné, neboť mají právní význam a často i důkazní charakter. 

Přepis zasedání představenstva a významných schůzí společnosti je prováděn, aniž by byla ohrožena důvěrnost informací. Technologie nahrává a zpracovává zvuk v samotném zařízení, které je odpojené od internetu a zachovává nejvyšší možnou míru soukromí. Jakmile nahrávání zastavíte, máte okamžitě k dispozici soubor s hotovým přepisem, který je navíc pro snadnější vyhledávání sesynchronizován se zvukem. Stačí jen zvukový a textový soubor sdílet nebo v něm označit klíčové body.

„V Trenýrkárna.cz využíváme AI aplikace nejrůznějším způsobem. Například k pomoci při práci s textem, k úpravě sloganů a tak dále,“ říká Ruslan Skopal, spolumajitel a CEO Trenýrkárna.cz. „Aktuálně sledujeme rozmach AI i v oblasti přepisu řeči a překladu a tento posun vnímáme jako velký krok k ušetření času a automatizaci rutinní práce,“ dodává. 

Rozpoznávání řeči přiřadí obsah

Díky nové technologii není třeba zápisy z jednání zpětně přepisovat nebo si dělat poznámky o tom, kdy a jak se střídají řečníci. Technologie rozpoznávání řeči odhalí změny hlasu a přiřadí obsah k příslušnému mluvčímu. Zápis tak není jen souvislým blokem textu, který se špatně čte. Je rozlišeno, kdo mluví, včetně pauz a interpunkce.

„Nová technologie velice snadno pomůže uspořádat programy schůzí, evidovat docházku na jednání, formalizovat otevřená či tajná hlasování, a navíc spravovat všechny jazyky. Automaticky totiž přepisuje více než 30 jazyků a v reálném čase překládá do více než 60 jazyků,“ Michal Černý zástupce značky Cabolo v ČR.

Titulkování při zahraničních callech

Další možností využití unikátní technologie s podporou umělé inteligence je přidávání titulků do videa v reálném čase. Jedná se navíc o přenosný systém, který lze snadno integrovat s jakoukoliv kamerou či technologií. 

„Pokud jsou obchodní aktivity firmy rozkročeny do mnoha zemí světa, je využití nejmodernějších technologií nutností. To co přináší AI do oblasti online komunikace a překladů je velkým zefektivněním,“ říká Josef Jankovský, HR manažer české módní značky Vuch.

Chytré pultíky na konferencích

Zmíněné technologie umožňují také vybavit chytrými funkcemi řečnický pult, který v sobě pak soustředí multimédia a AI technologie a usnadňuje tak průběh a organizaci konference či jakéhokoli jiného projevu. Díky AI pak dokáže titulkovat řeč automaticky v původním jazyce projevu nebo jako překlad. 

„Konferenční prostory vybavené novými AI technologiemi posunují zážitek z prezentace na novou úroveň. Špičkové školení nebo prezentace na konferenci se odlišuje od běžného nejen obsahem, ale i přidanou hodnotou, kterou přinášejí technologie a kvalita použitého vybavení. A umělá inteligence v současnosti přináší na toto pole nové a nové možnosti,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Čtěte dál …