123kurýr je zpestřením českého balíkového trhu

Začínat s budováním kurýrní firmy na českém trhu, který se vyznačuje širokou nabídkou a vysokou úrovní služeb v této oblasti, není jednoduché. Přesto mají odesílatelé v České republice od loňského roku možnost zvolit si pro přepravu balíkových zásilek další společnost. Své služby nově nabízí firma 123kurýr, člen česko-slovenské skupiny 123kurýr/123kuriér.

123kuriér je na Slovensku etablovanou balíkovou službou. Za touto společností stojí pouze slovenský kapitál a management. To je výhoda, protože všechny procesy a rozhodování probíhají velmi rychle, navíc s důvěrnou znalostí česko-slovenského trhu. Proto také od rozhodnutí o vstupu do Česka a rozšíření přepravní sítě na česko-slovenský formát uběhlo pouze několik měsíců. Vznikla skupina 123kurýr/123kuriér a během velmi krátké doby se rozběhl český národní přepravní systém. Propojením sítí na podzim loňského roku tedy začala fungovat nadnárodní přepravní síť, která aktuálně zahrnuje 17 plně vybavených poboček, 3 překladiště (hub), přepravní flotilu, a v neposlední řadě také profesionální a kvalitní pracovní tým. Přinášíme rozhovor s Ing. Radomírem Fialou, regionálním provozním ředitelem skupiny pro Českou republiku.

Jaké služby aktuálně 123kurýr nabízí českým zákazníkům?

Naší ambicí je zajišťovat balíkovou logistiku „pro všechny“, tedy v oblasti B2B (doručování zásilek mezi firemními klienty), B2C (doručování firemních zásilek na soukromé adresy), D2C (doručování zásilek výrobce přímo koncovému zákazníkovi) a C2C (doručování zásilek mezi soukromými osobami prostřednictvím e-shopu pro nákup přepravy balíků). V České republice jsme doposud poskytovali hlavně služby v oblasti B2B a B2C.  Aktuálně ale spouštíme e-shop pro nákup přepravy, takže začínáme obsluhovat i segment C2C. Naším plánem je ve velmi krátké době poskytovat komplexní služby se stejným servisem v celé síti.

Co bylo podle vás nejzásadnější, respektive nejdůležitější pro úspěšný vstup nové firmy na český balíkový trh?

Naší výhodou je to, že na Slovensku je 123kuriér zavedenou firmou, takže rozšíření do Česka bylo pro nás jednodušší. Česko a Slovensko vnímáme jako jeden prostor k podnikání. Ale je jasné, že postavit síť v tak krátké době reprezentuje velké investice a značné úsilí. No a samozřejmě první věcí, na kterou jsem se zaměřil, byla nutnost postavit dobrý provozní tým, a přesvědčit dopravce a nové zaměstnance, aby do toho s námi šli. Aktuálně má společnost plný stav a téměř nulovou fluktuaci zaměstnanců.

Řada poskytovatelů balíkové logistiky omezuje parametry zásilek, ať se již jedná o rozměry, váhu, ale také sortiment přepravovaného zboží. Je to logické, protože přepravní systémy a automatizované třídění vyžaduje unifikaci zásilek a specifikaci jejich balení tak, aby nedocházelo k jejich poškození nebo problémům s automatickým načítáním informací o zásilce. Týká se to i vašich služeb?

U nás, a to je výhoda toho, že si stavíme vlastní systém s ohledem na specifikaci přepravovaných balíků, můžeme přepravovat i takové zásilky, které ostatní balíkovky už brát nemohou. Samozřejmě i my jsme omezeni provozně, nepřepravujeme nebezpečné látky či tlakové bomby, pyrotechniku, zboží lehce podléhající zkáze a podobně, ale opravdu se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc.

Vysoká úroveň české/slovenské balíkové logistiky se vyznačuje také rychlostí doručení (běžně v 24hodinovém režimu), velmi rozmanitými možnostmi ve způsobu dodání a informačním servisem pro odesílatele i příjemce balíků. Softwary a zákaznické aplikace balíkových služeb umožňují zadávat, sledovat a ovládat cestu balíku doslova v přímém přenosu. Co v tomto směru nabízí 123kurýr?

Náš vlastní SW, respektive zákaznická aplikace ATOL, je uživatelsky velmi příjemná, jednoduchá a přehledná. Zákazník se v ní rychle orientuje. Zkrátka je vidět, že vývoj a stavba vlastního SW je pro balíkovou logistiku nejlepší. Samozřejmě vylepšit a rozšiřovat další možnosti lze u každého SW, náš nevyjímaje.

Čas a stálá kvalita dodání zásilky je důležitou konkurenční výhodou. Pro nás jako vznikající firmu bylo hlavně důležité postavit síť se strategicky rozmístěnými pobočkami tak, abychom mohli zajistit efektivní přepravu v režimu 24 hodin. To se nám povedlo. Dnes máme v celém česko-slovenském systému 17 poboček, v Praze, Brně a slovenských Turanech provozujeme překladiště (hub). Přepravu zásilek v 24hodinovém režimu nabízíme skutečně v rámci celé sítě, to znamená po celém česko-slovenském území.

O získání zákaznického portfolia rozhoduje ve velké míře právě kvalita doručování zásilek a úroveň zákaznického servisu. Co je vaší předností, a hlavně, chystáte v této oblasti nějaká zlepšení?

Naší předností je prozákaznická orientace, vysoká flexibilita a tah na zlepšování kvality doručení. 123kurýr jako novou firmu, která se prosazuje na českém trhu, čeká celá řada změn a rozšíření služeb tak, aby rostla její konkurenceschopnost. Máme před sebou obrovský kus práce, například nastavení doručovacích oken. Je jasné, že tento servis mít musíme, ale pokud budu upřímný, jsem rád, že zatím rozvážíme bez informace o přesném času doručení. V dnešní uspěchané době a přeplněných silnicích nejsou naši kurýři vystaveni stresu, že něco nestíhají a plán rozvozu můžou sestavit sami. Tím, že jsme nyní spustili e-shop s přepravou balíků pro segment C2C, se už budeme muset na zavedení časových oken zaměřit.

Další věcí, kterou připravujeme, je zprovoznění balíkových center. Ta se na Slovensku již rozjíždějí. Zákazník si v nich může zásilku nejen vyzvednout, zaplatit dobírku, ale také podat zásilku, a to za asistence proškoleného personálu.

Co vás jako profesionála se zajištěnou budoucností vedlo k tomu, abyste se pustil do tak náročné, a řekněme si, v počátku i nejisté práce?

V logistice pracuji na různých pozicích již téměř 20 let, to znamená, že 123kurýr mi dává možnost zúročit moje zkušenosti. Také jsem si za ty roky na určitou míru stresu a improvizace „vytvořil závislost“, takže takzvaný zdravý stresík mi dělá dobře.  Ale když to shrnu do tří bodů, je to takhle: Za prvé cítím velkou výzvu budovat něco úplně nového, za druhé jsem přizval své bývalé kolegy, se kterými nám jde práce lépe od ruky a se kterými se mi skvěle spolupracuje, a za třetí přesvědčovací schopnosti provozního ředitele skupiny Martina Vranka a potažmo majitele pana Miloše Melníka jsou opravdu vynikající. Už nyní mohu říct, že v Česku máme dobrý tým. Nedávno jsme absolvovali společné školení a ze všech našich zaměstnanců mám dobrý pocit. Pevně doufám, že to tak bude i nadále.

Věci, o kterých mluvím, vyžadují značné investice a jsou provozně náročné. Při takovém enormním rozvoji, kterým skupina 123kurýr/123kuriér prochází, není možné, aby se nesetkala s problémy a neřešila jednotlivé chyby, to je jasné. Důležité je umět rychle reagovat a společně najít inovativní řešení. To se nám daří. Myslím, že jsme skvělým zpestřením na současném českém balíkovém trhu.

Foto: 123kurýr

Více informací na: www.123kuryr.cz

Čtěte dál …