Na Rakovnicku našli další poklad, tentokrát v podobě zlatých keltských mincí. Muzeum T. G. M. v Rakovníku prodloužilo výstavu zlatých šperků, zve i na pochod Alice Garrigue Masarykové

Celkem dvanáct zlatých keltských mincí neboli statérů pocházejících z 3. až 2. století před naším letopočtem. Tak vypadá další zlatý poklad nevyčíslitelné hodnoty objevený na Rakovnicku – oblasti, která před čtyřmi lety proslula unikátním nálezem zlatých šperků z doby stěhování národů. Zatímco mince čeká odborné posouzení a veřejnosti tak zatím zůstávají nepřístupné, šperky vykládané drahokamy je možné vidět na výstavě Záhada zlatých šperků v Muzeu T. G. M. Rakovník: prodloužena je do 30. června.

Muzeum zve i na 2. ročník Pochodu Alice Garrigue Masarykové. Ten vede z Prahy do Lán a uskuteční se o víkendu 4. a 5. května. „Pochod připomíná odkaz mimořádné osobnosti Alice Masarykové, dcery našeho prvního prezidenta a zakladatelky Československého červeného kříže. Od jejího narození uplyne letos už 145 let,“ připomíná Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník, pod které spadá řada muzeí a objektů ve Středočeském kraji.

Nález zlatých mincí představuje pro muzeum další významnou akvizici do tamních sbírek. „Odborný posudek Národního muzea potvrdil, že se jedná o soubor unikátních bójských ražeb z našeho území z konce střední doby laténské. Jde o zcela první archeologicky dokumentovaný depot tedy o hromadný, záměrně uložený soubor těchto mincí u nás. Jejich kulturně historická hodnota je i proto nevyčíslitelná,“ uvádí ředitelka Elznicová Mikesková.

Nález pokladu při procházce v lese

„Na první keltskou minci narazil účastník jedné z našich muzejních přednášek. S detektorem kovů se šel projít do lesa, kde našel první z dvanácti zlatých statérů. Nález nám hned oznámil, takže jsme místo odborně prozkoumali a zabezpečili,“ potvrzuje Kateřina Blažková, archeoložka a zástupce ředitelky pro muzeum a výstavní síně Rakovník.

„S amatérskými hledači kovů i zájemci o historii a archeologii jsme v kontaktu už skoro 20 let. Snažíme se je motivovat a vzdělávat, takže spolupráce s mnoha z nich funguje příkladně,“ vysvětluje Blažková a pokračuje: „Mince jsou v hodnotě jednoho, třetiny a osminy statéru. Ta nejmenší, v hodnotě čtyřiadvacetiny statéru, má pouhé 4 milimetry v průměru a jde o skutečný unikát. Její ražba totiž dosud nemá známé srovnání. Na líci má patrně páva a krásný ptačí motiv je i na rubu. Mince jsou navíc perfektně zachovalé, což naznačuje, že možná nebyly nikdy v oběhu.“

Poutavý příběh vystavených šperků

Blažková připomíná i poutavý příběh „královských“ šperků z 5.-6. století našeho letopočtu, které lupiči odcizili pravěkému velmoži a na které muzeum upozornila dvojice amatérských hledačů v roce 2020.  Záhadu zlatých šperků popisuje stejnojmenná výstava. V rámci její derniéry chystáme 21. června i poslední komentovanou prohlídku,“ zve do Muzea T. G. M. Rakovník Kateřina Blažková. Instituce láká zájemce o archeologii i na jarní cyklus populárně naučných přednášek. V rámci Archeologického léta nabídne také oblíbené vycházky po zajímavých archeologických lokalitách.

Oba nedávné objevy ­ honosné zlaté šperky vykládané drahokamy i nejnovější nález zlatých mincí podle archeoložky Blažkové naznačují, že Rakovnickem vedly koridory, po nichž už v pravěku a pak i ve středověku cestovali příslušníci tehdejších elit.

Květnový pochod Alice G. Masarykové

Muzeum T. G. M. Rakovník se chystá i na další významnou událost: Pochod Alice Garrigue Masarykové. „Alice G. Masaryková je stále nedoceněnou osobností, která udělala velmi mnoho pro Československý červený kříž i celou Československou republiku. Stále ale stojí ve stínu svého otce prezidenta T. G. Masaryka. Mnoho lidí si ji také plete s její matkou Charlottou,“ vysvětluje ředitelka muzea Magdalena Elznicová Mikesková. A dodává, že letos v květnu si vedle 145 let od narození této významné ženy připomeneme i 105. výročí založení Československého červeného kříže.

Devětatřicet kilometrů dlouhý pochod je naplánovaný jako dvoudenní. „Účastníci ale nemusí jít celou trasu a třeba rodiče s dětmi mohou absolvovat jenom část,“ zdůrazňuje ředitelka muzea, které akci spolupořádá. „Začínat budeme 4. května v 9.30 v Praze v Loretánské ulici u domu, ve kterém Alice Garrigue Masaryková žila. První etapa povede do Unhoště, kde bude možné i přenocovat v zázemí unhošťské TJ Sokol. Druhá etapa pochodu začne v 9.30 u TJ Sokol v Unhošti a povede do Lán,“ popisuje Elznicová Mikesková.

V prostoru u lánského rybníka Pánovka na trase naučné stezky, která vede od lánské Lesní správy bude v neděli 5. května odpoledne připraven Rodinný den a v Muzeu Alice G. Masarykové a Českého Červeného kříže budou po celou neděli probíhat kostýmované prohlídky. Vstup bude pro všechny zdarma a celý prostor muzea přizpůsobíme tak, aby jej návštěvníci mohli projít buď sami, nebo s průvodcem,“ uvádí ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník.

Osobnost Alice G. Masarykové připomíná také cyklus přednášek a představení věnovaný silným a emancipovaným ženám. „Přednášky pořádáme v muzeu nesoucího její jméno až do podzimu 2024. Návštěvníci tu mají příležitost poznávat příběhy o odvaze, úspěchu, charitě, módě, ale i lásce,“ uzavírá Elznicová Mikesková.

www.muzeumtgm.cz

www.muzeumtgm.cz/muzeum-rakovnik/

Víte, že…

… významnou část nálezů na Rakovnicku, které se už v roce 1943 proslavilo překrásně zpracovanou opukovou hlavou Kelta, jejíž replika je nyní vystavena v Muzeu Nové Strašecí, zachycuje publikace Královské šperky ze Mšece a Řevničova?

Kniha se uchází o cenu Gloria musealis a také o cenu za popularizaci archeologie Zlatý mamut. Verze knihy v angličtině byla záhy rozebrána a nachází se v knihovnách mnoha světových muzeí i galerií. Publikace je navržena také na cenu European Book Price a v letošním roce bude k dispozici její dotisk.

… po celé trase Pochodu Alice Garrigue Masarykové budou moci účastníci navštívit různá zajímavá místa?

Patří k nim třeba poutní kostel Panny Marie Vítězné poblíž dějiště bitvy na Bílé hoře, litovecké rybníky, klášter Hájek nebo prvorepublikový bunkr A-4/51/A-200Y. „Na stanovištích rozmístěných po celé trase účastníci dozvědí třeba i jak pomáhat druhým v případě úrazu či nevolnosti, seznámí se s dárcovstvím krve i jak je krev důležitá a nahlédnou i do historie ošetřování a historie Červeného kříže,“ říká Magdalena Elznicová Mikesková.

… pod Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvkovou organizaci Středočeského kraje, patří řada dalších muzeí a objektů?

Vedle Muzea Rakovník jde o Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Muzeum Nové Strašecí, Vlastivědné muzeum v Jesenici, Památník Joachima Barranda Skryje, Galerii Samson Cafeé Rakovník, Památník Jaroslava Fraňka Nezabudice, Muzeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže v Lánech a Vysokou a Pražskou bránu Rakovník.

Čtěte dál …

Galerie plastik v Hořicích v Podkrkonoší uvádí výstavu To, co zbylo na počest stočtyřicetiletého výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické a zrodu dlouholetého umění kamenné krásy

V letošním roce si připomínáme 140. výročí od založení hořické Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické. Tato významná instituce ovlivnila nejen řady svých absolventů a absolventek, ale celé město Hořice. Podpořila rozvoj místní tradice...

pokračovat ve čtení