Kulturní tip z Divadla Bolka Polívky: Výstava Babka Blanka Šperková & Adámek a Mariánka

Umění, které kombinuje tradiční řemeslo s novou formou. Umění, které jde napříč generacemi a spojuje blízké navzájem, když se všechny jiné komunikační kanály přeruší, jako se tomu stalo za covidu-19. I tak by se dala popsat díla, která dohromady vytvořili umělkyně Blanka Šperková se svojí vnučkou Mariánkou (10 let) a vnukem Adámkem (7 let) Dvorskými.

Výstava Babka Blanka Šperková & Adámek a Mariánka je až do konce února k vidění ve foyer Divadla Bolka Polívky.

A jak originální díla vznikala? Blanka Šperková nejprve převedla kresby své vnučky Mariánky do trojrozměrné podoby prostřednictvím techniky, která je pro její tvorbu typická. Prsty pletené drobné artefakty z kovových drátků a skleněných korálků už byly s úspěchem prezentovány v galeriích ve Vídni, v Bratislavě, v Praze či v Českém centru v Sofii. K další tvorbě „babku Blanku“ inspiroval mladší vnuk Adámek svými abstraktnějšími motivy. Tentokrát vznikly větší dvojrozměrné obrazy, rovněž pletené z drátků.

Společná výstava Babka Blanka Šperková & Adámek a Mariánka v Divadle Bolka Polívky je tak poctou tradičnímu řemeslu i oslavou hlubokého vztahu mezi babičkou a vnoučaty.

O autorce

Blanka Šperková, absolventkaVysoké školy umělecko-průmyslové, se od roku 1976 věnuje práci s neobvyklým materiálem – drátem. Inspirovaná dávnou tradicí slovenských dráteníků vyvinula vlastní techniku pletení bez jehlic či jiných nástrojů. Se svým minimalistickým používáním jednoho očka se dokáže vyjádřit jak v animovaném filmu, ve slepotiskové a monotypové grafice, ve volné plastice, tak i ve šperku. Tematické zaměření její práce směřuje od realističtější formy (figurativní, části lidského těla, zvířecí motivy) ke stylizovanějším formám, vždy však s jasným literárním podtextem. Účastní se mnoha kolektivních i sólových projektů doma i v zahraničí. Obdržela několik ocenění v různých oblastech své činnosti. Její práce jsou v soukromých i státních sbírkách doma i v zahraničí. Blanka Šperková se narodila v Bánské Bystrici, od roku 1974 žije a pracuje v Brně.

Čtěte dál …