Kolosální legenda na Prima ZOOM

Prvotřídní historický seriál využívá krvavé dějiště Kolosea jako dramatickou kulisu k vyprávění velkolepého příběhu o vzestupu a pádu Římské říše, a to z pohledu můžu a žen, kteří tady bojovali, zabíjeli a sami umírali. Odhalte krutou pravdu o životě římského gladiátora, který byl přes všechny výsady a slávu pouhým otrokem. Zjistěte, jakými fascinujícími způsoby dokázali římští císaři využívat Koloseum k upevnění své moci a okázalé demonstraci toho, že si na trůnu můžou dělat, co je napadne. Nenechte si ujít jedinečný pohled na klíčové období historie. A seznamte se s překážkami, které museli stavitelé Kolosea překonat. Každá epizoda se zaměřuje na jednu důležitou postavu, přičemž všechny jsou založeny na skutečných historických osobnostech. Děj seriálu se táhne přes několik tisíciletí a zachycuje lesk i bídu římského Kolosea až do pozdního období, kdy začalo chátrat – a nakonec se i rozpadat. Vstupte do historie prostřednictvím Prima ZOOM.

Architektonická legenda na Prima ZOOM:

Od 16. 1. 20.00 – Koloseum

Koloseum (8 dílů, premiéry v úterý ve 20.00, reprízy v pátek v 8.50)

Co je pravdy na mýtu o gladiátorech? Jak se stavělo slavné římské Koloseum a proč bylo tak důležité? Na pozadí skutečných příběhů vypráví tento seriál pravdu o této významné a jedné z nejznámějších světových památek. Koloseum je oválný amfiteátr v centru Říma. Jde o největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven. Je to jedno z velkých děl římské architektury. Nachází se východně od Fora Romana. Jeho stavba začala mezi lety 70 a 72 n. l. za římského císaře Vespasiana a byla dokončena v roce 80 n. l. za císaře Tita. Původně bylo schopno pojmout 50 000 sedících diváků a bylo užíváno ke gladiátorským zápasům a veřejným podívaným. Vedle gladiátorských her se zde pořádaly i naumachie (stylizované námořní bitvy), zápasy s divou zvěří, popravy, rekonstrukce známých bitev a dramata založená na klasické mytologii. V raném středověku přestala budova sloužit k zábavě. Později byla využívána k obývání, sněmování, jako pevnost, kamenolom a křesťanská svatyně. Ačkoliv periodicky se opakující zemětřesení a zloději kamenů z něj učinili zříceninu, dnes se stavba stala skutečným symbolem císařského Říma. Je jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí a stále má úzké vazby k římskokatolické církvi, protože na každý Velký pátek vede papež „křížovou cestu“ do amfiteátru. Koloseum je také znázorněno na italské verzi pěticentové mince.

16. 1. Gladiátoři

23. 1. Stavitel

30. 1. Pán šelem

Čtěte dál …