HaDivadlo se představí Praze! Přiveze dvě inscenace do Divadla Archa.

Brněnské HaDivadlo, scéna Centra experimentálního divadla, se 31. března a 1. dubna představí v Divadle Archa. Do Prahy přiveze dvě inscenace v režii uměleckého šéfa Ivana Buraje – Naši a Vnímání. Diváci tak budou mít jedinečnou příležitost setkat se s kolektivem a energií divadla, které je v odborných kruzích považováno za jedno z nejprogresivnějších. HaDivadlo klade důraz na tvůrčí svobodu, udržitelnost, radost z tvorby a společného setkávání.

HaDivadlo v Arše – program:

ČTVRTEK 31. 3. 2022

18.00 Intro: HaDivadlo

Představení brněnského HaDivadla pražskému publiku, nejen pro odbornou veřejnost! Scéna progresivní dramaturgie, součást Centra experimentálního divadla. Od svých počátků, sahajících do Prostějova 70. let, si HaDivadlo buduje pozici jedné z předních alternativních divadelních scén, kterou prošla řada výrazných osobností. Od roku 2015 je uměleckým šéfem Ivan Buraj.

19.00 Autorský úvod k inscenaci Naši

20.00 Naši (režie Ivan Buraj, premiéra 31. 1. 2020)

Naši

Společná konverzace čtyř postav, rodinných členů na návštěvě v neděli po obědě, rozvíjí osobní a citlivá témata pro všechny zúčastněné. Rozbuškou rodinné hádky se stává jedna z krizí současnosti, ta klimatická. Dialogy inscenace vznikaly spoluprací tří tvůrců na základě pozorování konkrétních lidí a jejich různých postojů právě k tématu klimatické krize. Vznikl tak nebývale civilní scénář, na němž se podílel mimo jiné oceňovaný filmový scenárista Bohdan Karásek. Manželský pár, podnikající se solárními panely, ztvárňují na jevišti manželé Jiří Miroslav a Kamila Valůškovi, mladší sestru aktivní v ekologickém studentském hnutí hraje Táňa Malíková a matku, bývalou disidentku a ochránkyni přírody, která se snaží zmírnit napjatou situaci mezi svými dětmi, Simona Peková. 

21.30 Debata s tvůrci po představení

Režisér Ivan Buraj o inscenaci Naši

„S Pavlem Stercem jsme se rozhodli pro polodokumentární postup. Řekli jsme si, že to, co podle nás dnes chybí, je konkrétnost, intimnost v zobrazení klimatické krize, a proto jsme i začali mluvit o tom, kde nás toto téma nejvíc obklopuje. A došli jsme k rodinným rozhovorům, které sice tvoří takové bitevní pole, ale zároveň se dají vnímat i jako jakýsi trenažér demokracie. Rodina má jako prostředí dialogu tu výhodu, že si ji člověk nevybírá, a proto je to dobrá platforma k tomu konfrontovat různé životní strategie a pohledy na klimatickou krizi.“

Co si pod dokumentární, nebo polodokumentární metodou vzniku konkrétně představit?

Za výchozí rámec jsme si určili rodinný rozhovor v neděli po obědě. Následně jsme se snažili lokalizovat současný diskurz kolem klimatické krize v České republice a došlo nám, že spor mezi popírači klimatické krize a ostatními je už out a to, co je teď ve hře, je spíš interpretace závažnosti celého problému a hlavně otázka, jak moc se má řešení promítnout do změny našich životů.

Ale zpět k metodě: vytvarovali jsme si proto profily postav, které by se podle nás měly potkat, a podle nich jsme hledali lidi s analogickými hodnotovými systémy v realitě. Jejich skutečný rozhovor, který jsme moderovali asi 30 otázkami, jsme zaznamenali a pak jsme do celého projektu přizvali filmového scenáristu a režiséra Bohdana Karáska, se kterým jsme začali vytvářet fiktivní rodinné vztahy mezi těmito respondenty a dovádět do extrémnějších rozměrů jejich názorová východiska, snažili jsme se aplikovat co nejempatičtější pohled a v tom psaní dát za pravdu každé z postav. Cílem se nám tedy stalo vytvořit určitý kontemplativní nástroj, kde divák může být účasten diskuze, aniž by se v ní měl vyjadřovat, nebo zastávat názor, ta perspektiva díla se pokouší o to vidět nad názory, vidět empaticky.“

hadivadlo.cz/hra/nasi

PÁTEK 1. 4. 2022

19.00 Autorský úvod k inscenaci Vnímání

20.00 Vnímání (režie Ivan Buraj, premiéra 4. 9. 2020)

Vnímání

Inscenace je poklidnou revoltou k dnešnímu uhnanému způsobu života kladoucího nároky na neustálý výkon a produktivitu. Námět Vnímání vznikl v roce 2019, v období, kdy ještě nikdo netušil, že se jeho téma promítne do života každého z nás. Průvodní věta inscenace „Tvůj pokoj je středem světa.“ se tak znenadání stala aktuální pro všechny. Jak být celé dny jen sám se sebou? Intimní atmosféra inscenace nabízí divákovi zklidnění a prostor k zahloubání se. Kromě herců Jiřího Svobody, Marka Kristiána Hochmana a Magdaleny Strakové je na scéně přítomen také sound designer Matúš Kobolka, díky němuž jde i akusticky o pozoruhodné dílo. Autorský projekt kolektivu HaDivadla navazuje na spolupráci se scenáristou Bohdanem Karáskem. 

hadivadlo.cz/hra/vnimani

21.30 Debata s tvůrci po představení

Čtěte dál …